logo
Kontrole » Zewn臋trzne
Rok 2011

Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Kontrol膮 obj臋to powi膮zanie bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego z bud偶etem pa艅stwa w zakresie wybranych dochod贸w i wydatk贸w w 2010 r.
Wi臋cej »
Kontrola planowa Wsp贸艂noty Samorz膮dowej w Inowroc艂awiu
Kontrol臋 przeprowadzono na zako艅czenie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w zakresie Osi priorytetowej 3 Rozw贸j infrastruktury spo艂ecznej, Dzia艂anie 3.2 Rozw贸j infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spo艂ecznej.
Tytu艂 projektu: "Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych".
Wi臋cej »
Kontrola Powiatu Inowroc艂awskiego
Przedmiot kontroli: Prawid艂owo艣膰 wykorzystania przez powiat dotacji udzielonych z bud偶etu Wojewody na realizacj臋 zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Wi臋cej »
Kontrola problemowa Powiatu Inowroc艂awskiego
Kontrol臋 przeprowadzono w ramach Narodowego Programu Przebudowy dr贸g Lokalnych 2008 - 2011.
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Przedmiot kontroli: Kontrola sprawdzaj膮ca gospodarki finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego - wykonanie zalece艅 zawartych w wyst膮pieniu pokontrolnym Prezesa regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy nr RIO - KF - 4104-11/2010 z dnia 14 maja 2010 r.
Wi臋cej »
Kontrola Powiatu Inowroc艂awskiego
w zakresie projektu: "Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych"
Wi臋cej »
Kontrola problemowa Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Tematyka kontroli obejmowa艂a aktualizacje op艂at z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa oraz gospodark臋 nieruchomo艣ciami, kt贸rych Skarb Pa艅stwa jest wsp贸艂w艂a艣cicielem.
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w zakresie zada艅 wynikaj膮cych z prowadzenia ewidencji grunt贸w i budynk贸w.
Wi臋cej »
Kontrola planowa Powiatu Inowroc艂awskiego
na zako艅czenie projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 w zakresie Osi priorytetowej 3 - Rozw贸j infrastruktury spo艂ecznej, Dzia艂anie 3.3 - Rozw贸j infrastruktury kultury.
Tytu艂 projektu: "Rewaloryzacja budynku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu w cz臋艣ci dotycz膮cej pomieszcze艅 piwnic wraz z zakupem wyposa偶enia trwa艂ego".
Wi臋cej »
Kontrola planowa Powiatu Inowroc艂awskiego
na zako艅czenie projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 w zakresie Osi priorytetowej 3 - Rozw贸j infrastruktury spo艂ecznej, dzia艂anie 3.2 - Rozw贸j infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy spo艂ecznej.
Tytu艂 projektu: "Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku w celu dostosowania do obowi膮zujacych standard贸w".
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Kontrola problemowa wykonania zada艅 obronnych OC w powiecie inowroc艂awskim.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16621194