logo
Kontrole » Zewn臋trzne
Rok 2013

Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w przedmiocie oceny prawid艂owo艣ci dzia艂a艅 organu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow臋 zadaszenia miejsc postojowych na dzia艂ce Nr 1/171 przy ul. Wojska Polskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
dot. kontroli p艂atnika sk艂adek przez inspektora/贸w kontroli Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
dot. prawid艂owo艣ci gospodarowania 艣rodkami publicznymi obejmuj膮cymi cz臋艣膰 o艣wiatow膮 subwencji og贸lnej, w tym wykonywania obowi膮zk贸w zwi膮zanych z gromadzeniem danych stanowi膮cych podstaw臋 jej naliczenia, na 2010 rok.
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w przedmiocie oceny prawid艂owo艣ci dzia艂a艅 organu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow臋 budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dzia艂ce Nr 13/45 przy ul. Sylwestra Ranusa w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w zakresie wykonywania wybranych zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej okre艣lonych w ustawie z dnia 13 pa藕dziernika 1995 r. Prawo 艂owieckie ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 ), w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt贸w rolnych i le艣nych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 ) oraz przyjmowania i za艂atwiania skarg i wniosk贸w.
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
w zakresie wykonywania obowi膮zku ochrony znak贸w geodezyjnych,wynikaj膮cego z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wi臋cej »
Kontrola Starosty Inowroc艂awskiego
Kontrol臋 przeprowadzono w zakresie zarz膮dzania przez Starost臋 Inowroc艂awskiego ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706150