logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Rady Powiatu
Kadencja 2014-2018

Uchwa艂a Nr XLI/365/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/364/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/363/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/362/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zbycia, oddania w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/361/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, ze specjalnego funduszu nagr贸d, za ich osi膮gni臋cia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku艅czej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/360/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dyrektorowi i wicedyrektorowi szko艂y lub plac贸wki oraz nauczycielowi pe艂ni膮cemu inne stanowisko kierownicze w szkole i plac贸wce, a tak偶e nauczycielowi, kt贸ry obowi膮zki kierownicze pe艂ni w zast臋pstwie nauczyciela, kt贸remu powierzono stanowisko kierownicze w szko艂ach lub plac贸wkach oraz okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dla pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w i doradc贸w zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/359/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeg贸艂owe warunki ich przyznawania, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣ci i warunki wyp艂acania nagr贸d ze specjalnego funduszu nagr贸d.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/358/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego, na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/357/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/356/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2017 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/355/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2018 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/354/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/353/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/352/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/351/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania po艂膮czenia powiat贸w w celu utworzenia okr臋gu wyborczego w wyborach do Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/350/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany podzia艂u powiatu inowroc艂awskiego na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich numer贸w, granic oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym z okr臋g贸w wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/349/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2016-2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/348/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/347/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/346/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2018 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/345/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2018 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/344/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Gmin膮 Inowroc艂aw Porozumienia o wsp贸艂pracy i wsp贸艂dzia艂aniu przy realizacji zadania polegaj膮cego na przebudowie drogi powiatowej nr 2555C w zakresie wykonania ci膮gu pieszego w miejscowo艣ci Batkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/343/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/342/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/341/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego, na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/340/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/339/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/338/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty nale偶no艣ci stanowi膮cych dochody bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego instrumentem p艂atniczym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/337/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad udzielania sp贸艂kom wodnym dotacji celowej, trybu post臋powania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/336/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/335/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/334/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2017 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/333/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia samorz膮dowych jednostek bud偶etowych, kt贸re gromadz膮 dochody na wyodr臋bnionym rachunku, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/332/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/331/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/330/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2017/2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/329/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2017 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/328/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIX/327/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/326/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zaopiniowania po艂膮czenia powiat贸w w celu utworzenia okr臋gu wyborczego w wyborach do Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/325/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/324/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/323/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Gmin膮 Inowroc艂aw Porozumienia w sprawie wsp贸lnej realizacji zadania pn. "Budowa 艣cie偶ki pieszo-rowerowej na odcinku Tupad艂y - Krusza Zamkowa wraz z rozbudow膮 o艣wietlenia".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/322/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie z Gmin膮 Inowroc艂aw Porozumienia o wsp贸艂pracy i wsp贸艂dzia艂aniu przy realizacji zadania polegaj膮cego na rozbudowie drogi powiatowej stanowi膮cej by艂膮 drog臋 wojew贸dzk膮 nr 252 w zakresie wykonania ci膮gu pieszo-rowerowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/321/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/320/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/319/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania sp贸艂kom wodnym dotacji celowej, trybu post臋powania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/318/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/317/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/316/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego powiatu inowroc艂awskiego za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/315/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/314/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/313/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2017 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/312/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/311/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/310/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/309/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/308/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2017 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/307/2018
Rada Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2018 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/306/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu bankowego d艂ugoterminowego na pokrycie deficytu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/305/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/304/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/303/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2017 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/302/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2018 r.
w sprawie pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej i zaliczenia ich do dr贸g kategorii drogi gminnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/301/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮, oraz wskazania organ贸w lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/300/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/299/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/298/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/297/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym pracowni szkoleniowych mieszcz膮cych si臋 w budynku Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/296/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego dla niepublicznych szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nieb臋d膮ce jednostkami samorz膮du terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/295/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/294/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia ,, Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/293/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/292/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/291/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/290/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/289/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/288/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/287/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2017 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/286/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w Powiecie Inowroc艂awskim na lata 2018-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/285/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/284/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/283/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/282/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/281/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2018 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym oraz wysoko艣ci koszt贸w powsta艂ych w wyniku wydania dyspozycji usuni臋cia, a nast臋pnie odst膮pienia od usuni臋cia pojazdu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/280/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2017 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/279/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie nadania statutu Specjalnej Bran偶owej Szkole I Stopnia w Kruszwicy wchodz膮cej w sk艂ad M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/278/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej Specjalnej w Kruszwicy wchodz膮cej w sk艂ad M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 Specjaln膮 w Kruszwicy wchodz膮c膮 w sk艂ad M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/277/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Szko艂y Specjalnej Przysposabiaj膮cej do Pracy dla uczni贸w z upo艣ledzeniem umys艂owym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczni贸w z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu w Szko艂臋 Specjaln膮 Przysposabiaj膮c膮 do Pracy w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/276/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu w Specjaln膮 Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/275/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej Specjalnej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 Specjaln膮 w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/274/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Szko艂y Policealnej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu w Szko艂臋 Policealn膮 w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/273/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Szko艂y Policealnej w Kobylnikach wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w Szko艂臋 Policealn膮 w Kobylnikach wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/272/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Szko艂y Zawodowej w Gniewkowie w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Gniewkowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/271/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Ko艣cielcu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Ko艣cielcu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/270/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Kruszwicy wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Kruszwicy wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/269/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej Specjalnej w Kruszwicy wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w Specjaln膮 Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Kruszwicy wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/268/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/267/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej im. 59 Pu艂ku Piechoty Wielkopolskiej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/266/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/265/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/264/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej Zasadniczej Szko艂y Zawodowej w Inowroc艂awiu wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu w Bran偶ow膮 Szko艂臋 I Stopnia w Inowroc艂awiu wchodz膮c膮 w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/263/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/262/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/261/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/260/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/259/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/258/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nakielskiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/257/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2017 i 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/256/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/255/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozda艅 finansowych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2017 rok oraz za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/254/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego za rok szkolny 2016/2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/253/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii powiatowej i zaliczenia ich do dr贸g kategorii drogi gminnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXII/252/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2017/2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/251/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/250/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/249/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/248/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kruszwica w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/247/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2017 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/246/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/245/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2016 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/244/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXI/243/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2017 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/242/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/241/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/240/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/239/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/238/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/237/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/236/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego jako Beneficjenta do realizacji projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 II".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/235/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r. w latach 2015 - 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/234/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/233/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu oraz zwo艂ania pierwszego posiedzenia tej Rady.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/232/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/231/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/230/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/229/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/228/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/227/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2016 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/226/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/225/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/224/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2016/2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/223/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2016 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/222/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/221/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/220/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/219/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/218/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/217/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVII/216/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/215/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie: przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwa艂臋 Nr XXIII/192/2017 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie odmowy wyra偶enia zgody na zmian臋 warunk贸w pracy i p艂acy radnemu powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/214/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/213/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/212/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/211/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego, na okres od dnia 1 wrze艣nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/210/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2016 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/209/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/208/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/207/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/206/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2016 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/205/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2017 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/204/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/203/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 ponadgimnazjalnych i szk贸艂 specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw膮 - Prawo o艣wiatowe oraz ustalenia sieci szk贸艂 ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/202/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/201/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2016 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/200/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/199/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/198/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/197/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ci Br贸dzki, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/196/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie likwidacji Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno-Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu i utworzenia Powiatowego Centrum Us艂ug O艣wiatowych w Inowroc艂awiu oraz nadania statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/195/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/194/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2016 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/193/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie przekazania do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Inowroc艂awskich Kopalni Soli SOLINO S.A. z siedzib膮 w Inowroc艂awiu na uchwa艂臋 Rady Powiatu Inowroc艂awskiego nr XIX/164/2016 z dnia 2 wrze艣nia 2016 roku oraz udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Inowroc艂awskiego przed s膮dami administracyjnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/192/2017
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 stycznia 2017 roku
w sprawie odmowy wyra偶enia zgody na zmian臋 warunk贸w pracy i p艂acy radnemu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/191/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/190/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2017 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/189/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/188/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/187/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Jana Kasprowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/186/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania kardiomonitora uMEC 12 na rzecz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/185/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2017 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/184/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2016 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/183/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu Stacji Dializ, zrealizowanej w ramach projektu pn. "Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/182/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego przez inne ni偶 Powiat Inowroc艂awski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystywania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/181/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/180/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/179/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/178/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/177/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/176/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/175/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/174/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/173/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/172/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/171/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2016 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/170/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Kobylnikach, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/169/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/168/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2016/2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/167/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno-Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu i utworzenia Powiatowego Centrum Us艂ug O艣wiatowych w Inowroc艂awiu oraz nadania statutu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/166/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2015/2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/165/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2016 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/164/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2016 roku
w sprawie odmowy wyra偶enia zgody na zmian臋 warunk贸w pracy i p艂acy radnemu powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/163/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/162/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/161/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2016 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/160/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2015 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/159/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2016 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/158/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/157/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/156/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/155/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/154/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/153/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego od Skarbu Pa艅stwa nieruchomo艣ci po艂o偶onych w obr臋bach ewidencyjnych: Stara Wie艣, Rojewice, P艂onkowo i D膮bie, gmina Rojewo, w obr臋bie ewidencyjnym Sikorowo, gmina Inowroc艂aw oraz w obr臋bie ewidencyjnym Rad艂owo, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/152/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie uzupe艂nienia sk艂adu Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/151/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Rady Spo艂ecznej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a NR XVIII/150/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/149/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/148/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/147/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/146/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2015/2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/145/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2015 z realizacji "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 w powiecie inowroc艂awskim".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2015 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/143/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/142/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/141/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/140/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/139/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w Jaksicach, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/138/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/137/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/136/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyj臋cia "Planu Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/135/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/134/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/133/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 w powiecie inowroc艂awskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/132/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/131/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/130/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2015 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/129/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/128/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/127/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2015 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/126/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2016 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/125/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2015 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/124/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/123/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/122/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/121/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2015 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/120/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/119/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie przyj臋cia "Powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2016-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/118/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie powo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/117/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2015 rok"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/116/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie og艂oszenia roku 2016 "Rokiem Jana Kasprowicza"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/115/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/114/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Polityki Rozwoju O艣wiaty Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2017
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/113/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/112/2016
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/111/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zaj臋cia stanowiska dotycz膮cego niewystarczaj膮cych 艣rodk贸w na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszka艅c贸w Powiatu Inowroc艂awskiego i konieczno艣膰 zapewnienia ci膮g艂o艣ci us艂ug
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/110/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie odwo艂ania radnego z funkcji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/109/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego odwo艂ania radnego Ireneusza Be艣ki z funkcji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/108/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/107/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystywania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/106/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Sikorowie, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/105/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/104/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2016 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/103/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/102/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2016 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/101/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2016-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/100/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2016 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/99/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/98/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y ustalaj膮cej wysoko艣膰 diet dla radnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/97/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/96/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2015 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/95/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/94/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/93/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/92/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Rad艂owie, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/91/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadgimnazjalnych oraz szk贸艂 specjalnych, maj膮cych siedzib臋 na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/90/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania nowego Statutu Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/89/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego w roku szkolnym 2014/2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/88/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2015/2016.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/87/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/86/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/85/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/84/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2013-2014.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/83/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2014 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/82/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/81/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie stanowiska dotycz膮cego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorz膮dzie powiatowym oraz ustawy - Kodeks wyborczy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/80/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2015 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/79/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/78/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/77/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lania przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/76/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2015 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Nepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/75/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Oddzia艂ywa艅 Korekcyjno-Edukacyjnych dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie na lata 2015-2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/74/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/73/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/72/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2015 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/71/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015 - 2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/70/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/69/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia woli powierzenia bibliotece publicznej, kt贸rej organizatorem jest Gmina Gniewkowo, wykonywania zada艅 powiatowej biblioteki publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/68/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/67/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2014.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/66/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/65/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/64/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2014 z realizacji "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 w powiecie inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/63/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2014 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2014 - 2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/62/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/61/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/60/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015-2024Rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2014 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/51/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/50/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2014 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jednostkom podleg艂ym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania "Centrum Radiologii w Inowroc艂awiu" Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/44/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla os贸b stosuj膮cych przemoc w rodzinie na lata 2015-2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/43/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2014 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/42/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2015 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/41/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/40/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany w organizacji instytucjonalnej pieczy w Powiecie Inowroc艂awskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wskazania kandydat贸w do Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, b臋d膮cych przedstawicielami Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przekazania trzech sztuk alkomat贸w na rzecz Komendy Wojew贸dzkiej Policji w Bydgoszczy w celu usprawnienia pracy Komendy Powiatowej Policji w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/34/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowego Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2014 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwal臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2015 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/26/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/25/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/24/2015
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2014 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2015 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2015 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w umorzenia w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, 艂膮cznie z odsetkami, odroczenia terminu p艂atno艣ci, roz艂o偶enia na raty lub odst臋powania od ustalenia op艂aty za pobyt dziecka w pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Rozwoju Pieczy Zast臋pczej w powiecie inowroc艂awskim na lata 2015-2017.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2015 r. za usuwanie pojazd贸w z dr贸g na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i przechowywania ich na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/16/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/15/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2015-2024.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/14/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2015.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2014 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2014 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/8/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Starosty Inowroc艂awskiego, Wicestarosty Inowroc艂awskiego i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2014
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706174