logo
Kontrole » Zewn臋trzne
Rok 2016

Projekt wyst膮pienia pokontrolnego
realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1995 r. Prawo 艂owieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.), zwi膮zanych z wydzier偶awianiem obwod贸w 艂owieckich polnych.
Wi臋cej »
Wyst膮pienie pokontrolne
realizacja zada艅 zleconych organom samorz膮dowym z zakresu administracji rz膮dowej dotycz膮cych przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. oraz wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z bud偶etu pa艅stwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku 2016.
Wi臋cej »
Sprawozdanie
z kontroli dora藕nej przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorskiego Wojew贸dzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie uproszczonym, w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Wyst膮pienie pokontrolne - Najzwy偶sza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
S/16/002 - Dzia艂ania organ贸w administracji publicznej w zakresie zagospodarowania przestrzennego Inowroc艂awia na wybranych przyk艂adach.
Wi臋cej »
Protok贸艂
kontroli pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Inowroc艂awiu
podczas kwalifikacji wojskowej w roku 2016
Wi臋cej »
Kontrola Starostwa Powiatowego
dot. projektu: RPKP.01.01.00-04-005/09, pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y".
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706091