logo
Kontrole » Zewn臋trzne
Rok 2017

Protok贸艂 kontroli
Prawid艂owo艣膰 gospodarowania 艣rodkami publicznymi obejmuj膮cymi cz臋艣膰 o艣wiatow膮 subwencji og贸lnej, w tym wykonywanie obowi膮zk贸w zwi膮zanych z gromadzeniem danych stanowi膮cych podstaw臋 jej naliczenia, na 2013 i 2014 rok.
Wi臋cej »
Protok贸艂 z kontroli problemowej
"Program kontroli problemowej wykonywania zada艅 obronnych i obrony cywilnej w wybranych jednostkach powiatu inowroc艂awskiego w dniach 19.06.2017 - 23.06.2017"
Wi臋cej »
Protok贸艂 kontroli przestrzegania przepis贸w o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Warunki przechowywania, zabezpieczania, stan techniczny, wy艂膮czenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z pa艅stwowego zasobu geodezyjnego, ewidencjonowanie tej dokumentacji.
Wi臋cej »
Raport z czynno艣ci kontrolnych
Program rozwoju obszar贸w wiejskich na lata 2014-2020
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000"
Wi臋cej »
Raport z wizyty monitoruj膮cej
"Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych".
Wi臋cej »
Wyst膮pienie pokontrolne
Realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1995 r. Prawo 艂owieckie (Dz. U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.), zwi膮zanych z wydzier偶awianiem obwod贸w 艂owieckich polnych, w tym:
- spe艂niania wymog贸w formalnoprawnych um贸w dzier偶awy obwod贸w 艂owieckich polnych,
- zasad naliczania czynsz贸w za dzier偶aw臋 obwod贸w 艂owieckich,
- zasad rozliczania otrzymanego czynszu dzier偶awnego mi臋dzy nadle艣nictwa i gminy.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706104