logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Rady Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr XXV/243/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Pady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2021 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/242/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2021 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/241/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych i wyra偶enia zgody na zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/240/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2020 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/239/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/238/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/237/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2021 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXV/236/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/235/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/234/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIV/233/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/232/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/231/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepis贸w prawa miejscowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/230/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/229/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/228/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/227/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Ko艣ciuszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/226/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/225/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Wydzia艂u Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2019 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/224/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2020/2021.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/223/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego za rok szkolny 2019/2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/222/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych i wyra偶enia zgody na zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/221/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2021 r. za usuni臋cie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/220/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/219/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/218/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2020 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/217/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska dla Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2018-2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/216/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2020 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/215/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/214/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/213/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w Statucie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/212/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/211/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/210/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/209/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/208/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/207/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/206/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/205/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/204/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/203/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/202/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Tadeusza Ko艣ciuszki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/201/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2019 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/200/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/199/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w Powiecie Inowroc艂awskim w 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/198/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/197/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/196/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/195/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Inowroc艂awskiego wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/194/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepis贸w prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/193/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/192/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/191/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I p贸艂rocze o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/190/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/189/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮, oraz wskazania organ贸w lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/188/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 grunt贸w rolnych w obr臋bie Markowo, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/187/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2019 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/186/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2019 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/185/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku zak艂adu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 97.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/184/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/183/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczeg贸lnie uzdolnionym uczniom szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, osi膮gaj膮cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/182/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/181/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/180/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/179/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/178/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/177/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z realizacji zimowego utrzymania dr贸g powiatowych za okres 2019/2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/176/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/175/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/174/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/173/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie za艂o偶enia Bran偶owej Szko艂y II stopnia w Inowroc艂awiu i w艂膮czenia jej do Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/172/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2020 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/171/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/170/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/169/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w lub znajduj膮cych si臋 w gminnej ewidencji zabytk贸w, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/168/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/167/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/166/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie niedochodzenia nale偶no艣ci z tytu艂u rekompensaty za koszty odzyskania nale偶no艣ci w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/165/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie niedochodzenia nale偶no艣ci z tytu艂u rekompensaty za koszty odzyskania nale偶no艣ci w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach organizacyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/164/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie z艂o偶enia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddzia艂u przygotowania wojskowego oraz zobowi膮zania si臋 do ponoszenia koszt贸w kszta艂cenia w oddziale przygotowania wojskowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/163/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/162/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/161/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. Pani Renaty Sutor
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/160/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r. Pani Renaty Sutor
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/159/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana S艂awomira Szeligi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/158/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Konrada Cezarego 艁akomego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/157/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo oraz unifikacji wizerunku Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/156/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/155/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/154/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/153/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza na rzecz "FARMA-MED" Kujawskie Centrum Medyczne Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/152/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at w 2020 r. za kszta艂cenie nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/151/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie ustanowienia w Powiecie Inowroc艂awskim roku 2020 "Rokiem Jana Kasprowicza".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/150/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/149/2020
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2019 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/148/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/147/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/146/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/145/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego do 2020 r. w latach 2017 - 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/144/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeg贸艂owe warunki ich przyznawania, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d ze specjalnego funduszu nagr贸d.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/143/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zada艅 publicznych z zakresu administracji rz膮dowej zwi膮zanych z kwalifikacj膮 wojskow膮 w 2020 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/142/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/141/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2019 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/140/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunk贸w dopuszczalno艣ci pomocy publicznej w przypadkach, w kt贸rych ulga stanowi膰 b臋dzie pomoc publiczn膮 oraz wskazania organ贸w lub os贸b uprawnionych do udzielania tych ulg
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/139/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/138/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/137/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/136/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/135/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2019 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/134/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g powiatowych na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/133/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/132/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 229 listopada 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onych w G膮skach, gmina Gniewkowo oraz w Oldrzychowie, gmina Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/131/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zasad i trybu post臋powania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w lub znajduj膮cych si臋 w gminnej ewidencji zabytk贸w, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/130/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2020 r. za usuni臋cie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/129/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/128/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/127/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/126/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wybory firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2019, 2020 i 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/125/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/124/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/123/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zwolnienia od uiszczenia op艂aty os贸b obowi膮zanych do ubiegania si臋 o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu w艂a艣ciciela lub posiadacza pojazdu spowodowanego zmianami administracyjnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/122/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczeg贸艂owe warunki ich przyznawania, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d ze specjalnego funduszu nagr贸d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/121/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego za rok szkolny 2018/2019
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/120/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2019/2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/119/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/118/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 pa藕dziernika 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/117/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/116/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/115/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/114/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu w Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/113/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/112/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/111/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/110/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/109/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum im. 59 Pu艂ku Piechoty Wielkopolskiej w Zespole Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu w pi臋cioletnie Technikum im. 59 Pu艂ku Piechoty Wielkopolskiej w Zespole Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/108/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/107/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/106/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia czteroletniego Technikum w Zespole Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu w pi臋cioletnie Technikum w Zespole Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/105/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/104/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/103/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego dla Doros艂ych w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce dla Doros艂ych w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/102/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Zespole Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Zespole Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/101/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Zespole Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/100/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Zespole Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/99/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego IV Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Zespole Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu w czteroletnie IV Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce w Zespole Szk贸艂 Chemiczmo-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/98/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu w czteroletnie Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/97/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu w czteroletnie II Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/96/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia trzyletniego I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu w czteroletnie I Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/95/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Wydzia艂u Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2018 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/94/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia sprawozda艅 finansowych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2019 rok oraz za 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/93/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji za I p贸艂rocze 2019 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/92/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/91/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/90/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/89/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli prowadz膮cych kszta艂cenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w formie zaocznej, okre艣lania zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dyrektorowi i wicedyrektorowi szko艂y lub plac贸wki, a tak偶e nauczycielowi, kt贸ry obowi膮zki kierownicze pe艂ni w zast臋pstwie nauczyciela, kt贸remu powierzono stanowisko kierownicze oraz okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych i doradc贸w zawodowych, z wyj膮tkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/88/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nieodp艂atne u偶yczenie pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zak艂adzie leczniczym: Szpital Powiatowy, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/87/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/86/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/85/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/84/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/83/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/82/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2019 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/81/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 ponadpodstawowych oraz szk贸艂 specjalnych na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/80/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/79/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/78/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/77/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/76/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/75/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/74/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/73/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany nazwy Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/72/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli prowadz膮cych kszta艂cenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w formie zaocznej, okre艣lenia zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dyrektorowi i wicedyrektorowi szko艂y lub plac贸wki, a tak偶e nauczycielowi, kt贸ry obowi膮zki kierownicze pe艂ni w zast臋pstwie nauczyciela, kt贸remu powierzono stanowisko kierownicze oraz okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 pedagog贸w, psycholog贸w, logoped贸w, terapeut贸w pedagogicznych i doradc贸w zawodowych, z wyj膮tkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/71/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczeg贸lnie uzdolnionym uczniom szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski, osi膮gaj膮cym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/70/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczni贸w szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/69/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/68/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za 2018 rok z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/67/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/66/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za rok 2018
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/65/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/64/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z realizacji zimowego utrzymania dr贸g powiatowych za okres 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/63/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji w 2018 roku zada艅 uj臋tych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2014-2020".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/62/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/61/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/60/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Zarz膮dowi Powiatu Inowroc艂awskiego wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/59/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/58/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/57/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/56/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I p贸艂rocze o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/55/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/54/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia oceny zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/53/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie wysoko艣ci op艂at za usuni臋cie i przechowywanie statk贸w lub innych obiekt贸w p艂ywaj膮cych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/52/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/51/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/50/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia samorz膮dowych jednostek bud偶etowych, kt贸re gromadz膮 dochody na wyodr臋bnionym rachunku, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/49/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia woli powierzenia bibliotece publicznej, kt贸rej organizatorem jest Miasto Inowroc艂aw, wykonywania zada艅 powiatowej biblioteki publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/48/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/47/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa powiatu inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/46/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu ze swojej dzia艂alno艣ci, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego w powiecie inowroc艂awskim w 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/45/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji z funkcji cz艂onka Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/41/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/40/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie wskazania kandydat贸w do Rady Muzeum dzia艂aj膮cej przy Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, b臋d膮cych przedstawicielami Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2019 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci i efekt贸w pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w 2018 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/35/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie rozparzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/33/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie powierzenia Miastu Inowroc艂aw zarz膮dzania stref膮 p艂atnego parkowania w centrum Miasta, na drogach powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz warunk贸w i zasad korzystania z tych przystank贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2018 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/28/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/27/2019
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2018-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/19/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/18/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at obowi膮zuj膮cych w 2019 r. za usuni臋cie pojazdu z drogi na obszarze powiatu inowroc艂awskiego i jego przechowywanie na parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/17/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2018 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu Inowroc艂aw zarz膮dzania stref膮 p艂atnego parkowania w centrum Miasta, na drogach powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/8/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowej Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/7/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/6/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Starosty Inowroc艂awskiego, Wicestarosty Inowroc艂awskiego i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706106