logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Rady Powiatu
Kadencja 2006-2010

Uchwa艂a Nr XLVII/472/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Inowroc艂awskiego przed Wojew贸dzkim S膮dem Administracyjnym w Bydgoszczy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/471/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVII/470/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nadania Statutu O艣rodkowi Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/469/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/468/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/467/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/466/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2010 - 2012 ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/465/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych poniesionych na realizacj臋 projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y''
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XLVI/464/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przekazania w nieodp艂atne u偶ytkowanie Publicznemu Specjalistycznemu Zak艂adowi Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu Stacji Dializ, zrealizowanej w ramach projektu pn. ,,Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymog贸w Polskich Norm Nefrologicznych ''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/463/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rybitwach, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/462/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na utworzenie Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej Okr臋gu Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Bydgoszczy oraz uchwalenia regulaminu tej Stra偶y
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/461/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej Nr 1 - Zak艂adu Bud偶etowego w Inowroc艂awiu w celu jej przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/460/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom zajmuj膮cym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w kszta艂ceniu zaocznym i w systemie kszta艂cenia na odleg艂o艣膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/459/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego dotycz膮cej analizy dokonanego naboru do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/458/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski za rok szkolny 2009/2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLVI/457/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2010/2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/456/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/455/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/454/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/453/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie pozbawienia kategorii dr贸g powiatowych odcinka drogi nr 2347C G膮sawa-Obudno-S艂aboszewo oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/452/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w mieszkaniach chronionych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/451/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/450/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie nieuwzgl臋dnienia wezwania do usuni臋cia naruszenia prawa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/449/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/448/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego projekt贸w akt贸w praca miejscowego w dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLV/447/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania : bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc艂awiu, za I p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/446/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/445/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego, jako beneficjenta do projektu pn. ,,Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/444/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/443/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/442/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/441/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie na okres 3 lat, dotychczasowemu najemcy, cz臋艣ci budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu dla Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp贸艂ka z.o.o. w Toruniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/440/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Rady Gminy Bia艂e B艂ota w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zak艂adu opieki zdrowotnej pod nazw膮 Gminna Przychodnia w Bia艂ych B艂otach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/439/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Grodztwie oraz w Sokolnikach, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/438/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2010 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIV/437/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o pracy Powiatowego Centrum Zarz膮dzania Kryzysowego w 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/436/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/435/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/434/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Burmistrza Kruszwicy o wyra偶enie zgody na rozwi膮zanie stosunku pracy z radnym Andrzejem Koz艂owskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/433/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/432/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu bankowego d艂ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/431/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego jako beneficjenta do projektu pn. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczni贸w klas I-III szko艂y podstawowej w kontek艣cie wdra偶ania nowej podstawy kszta艂cenia og贸lnego'', planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki poddzia艂anie 9.1.2 Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszanie r贸偶nic w jako艣ci us艂ug edukacyjnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/430/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 - Zak艂adu Bud偶etowego w Inowroc艂awiu w celu jej przekszta艂cenia w jednostk臋 bud偶etow膮.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/429/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie za艂o偶enia gimnazjum oraz nadania statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/428/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie podzia艂u Powiatu Inowroc艂awskiego na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich numer贸w, granic oraz liczby radnych wybieranych w ka偶dym z okr臋g贸w wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/427/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia ,,Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2009 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/426/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/425/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatury i sprz臋tu medycznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/424/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podzia艂u zysku Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLIII/423/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2009.
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/422/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/421/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie D臋bica
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/420/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzostek
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/419/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/418/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania na rzecz Gmin : Miasto Inowroc艂aw, Kruszwica, Janikowo, Pako艣膰, Z艂otniki Kujawskie, Gniewkowo, Inowroc艂aw, Rojewo, b臋d膮cych partnerami projektu pn. ,, Zdoby膰 wiedz臋 - wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym'' sprz臋tu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem.
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/417/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego do podejmowania czynno艣ci w zakresie utworzenia gimnazjum dwuj臋zycznego
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/416/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/415/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przekszta艂cenia Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie na Dom Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku i nadania Statutu.
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/414/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010.
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/413/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2009 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2008-2013.
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/412/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy i dzia艂a艅 podejmowanych w 2009 roku przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu na rzecz 艂agodzenia skutk贸w bezrobocia
Wi臋cej »
Protok贸艂 Nr XLII/411/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/410/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/409/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie trybu post臋powania o udzielenie dotacji na inne zadania ni偶 okre艣lone w ustawie o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/408/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I p贸艂rocze o przebiegu wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/407/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Miechowickiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/406/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy D膮browa Biskupia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/405/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi G膮ski, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/404/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2010 - 2012''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/403/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/402/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/401/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XLI/400/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2009 r. dla Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/399/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia stanowiska dotycz膮cego wysoko艣ci otrzymanej dotacji ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych na realizacj臋 zada艅 z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej os贸b niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/398/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/397/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/396/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zbiorczego sprawozdania o ilo艣ci i kwocie udzielonych umorze艅 i ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/395/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2010-2012''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/394/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Programu naprawczego O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/393/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/392/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XL/391/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIX/390/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIX/389/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2010 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIX/388/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 i plac贸wek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawid艂owo艣ci ich wykorzystania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIX/387/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIX/386/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego na rok 2010 dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIX/385/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji pt. "Dzia艂ania promocyjne Powiatu Inowroc艂awskiego w 2009 roku".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/384/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/383/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/382/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia ,, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2010-2012''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/381/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagr贸d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVIII/380/2010
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia ,, Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za 2009 rok''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/379/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVII/378/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2009 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/377/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/376/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/375/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej interpelacji dotycz膮cej przyznania nagr贸d cz艂onkom zespo艂u ,, Inovroclaviensis ''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/374/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/373/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/372/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2009 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/371/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad i trybu korzystania z dr贸g wewn臋trznych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/370/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych we wsi Parchanie, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/369/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z pracy Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Pa艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXVI/368/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/367/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/366/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie likwidacji plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej o nazwie Dom Dziecka w Jaksicach- Plac贸wka Wielofunkcyjna z siedzib膮 w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/365/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Programy wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXV/364/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie przyj臋cia ,,Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2010-2012''.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/363/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/362/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/361/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w S艂aw臋cinku, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/360/2009
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Gniewkowo nieruchomo艣ci zabudowanej oczyszczalni膮 艣ciek贸w, po艂o偶onej w Markowie, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/359/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na : zbycie lokali mieszkalnych i lokalu u偶ytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynale偶nymi i udzia艂ami w gruncie po艂o偶onych w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2, ustanowienie s艂u偶ebno艣ci oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda偶y lokali mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/358/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/357/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2009 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/356/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski za rok szkolny 2008/2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/355/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego dotycz膮cej analizy dokonanego naboru do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIV/354/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych na okres 2009/2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/353/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/352/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Inowroc艂awskiego o dofinansowanie koszt贸w utworzenia w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu Centrum Aktywizacji Zawodowej, ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy pozostaj膮cych w dyspozycji ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/351/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie pozbawienia drogi nr 2502C po艂o偶onej na terenie gminy Z艂otniki Kujawskiej kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/350/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie przez Powiat Inowroc艂awski w drodze darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Inowroc艂awiu przy ul. Konwaliowej i w rejonie ulic Osiedle Okr臋偶ek-Ikara.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/349/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/348/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Gminy Kruszwica nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/347/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
zmniejszaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia ,, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2009-2011".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/346/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego jako beneficjenta do projektu pn. ,, Zdoby膰 wiedz臋-wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/345/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi艂ku zdrowotnej na rok 2009 dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/344/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie likwidacji Regionalnego Zespo艂u Opieki Paliatywnej- Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/343/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/342/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc艂awiu, za p贸艂rocze 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXIII/341/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wsp贸lnej z Gmin膮 D膮browa Biskupia realizacji w 2010 r. zadania pod nazw膮 ,, Budowa dr贸g gminnych nr 150622C, 150624C, 150621C i 150623C stanowi膮cych ulic: Spacerow膮, Budowlan膮, S艂oneczn膮 i Le艣n膮 w D膮browie Biskupiej" dofinansowanego z ,, Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/340/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wsp贸lnej z Gmin膮 Kruszwica realizacji w 2010 r. zadania pod nazw膮 ,, Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy- II etap '' dofinansowanego z ,, Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXXIII/339/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wsp贸lnej z Miastem Inowroc艂awiem realizacji w 2010 r. zadania pod nazw膮 ,, Poprawa bezpiecze艅stwa na drogach lokalnych w osiedlu Stare Miasto 艂膮cz膮cych drog臋 krajow膮 15 z drog膮 powiatow膮 w ul. Or艂owskiej'' dofinansowanego z ,, Narodowego Programu Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011''
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXII/338/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXII/337/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zasad i trybu korzystania z dr贸g wewn臋trznych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXII/336/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Miasto Inowroc艂aw, zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Miechowickiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXII/335/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie i realizacj臋 przez Powiat Inowroc艂awski projektu "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro - Baza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXII/334/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Czarna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXII/333/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. 艣w. Miko艂aja Biskupa w Pieraniu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w ko艣ciele.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/332/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/331/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/330/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotycz膮cej os贸b odpowiedzialnych za ustalanie zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego z zakresu kultury.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/329/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotycz膮cej liczby os贸b chorych psychicznie na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/328/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynno艣膰 Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/327/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/326/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Rady Gminy D膮browa Biskupia w sprawie likwidacji Gminnego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w D膮browie Biskupiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/325/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie na okres trzech lat dotychczasowym najemcom, lokali u偶ytkowych znajduj膮cych si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/324/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wynaj臋cie na okres trzech lat dotychczasowemu najemcy, miejsca pod dzia艂alno艣膰 fotograficzn膮 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/323/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/322/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2009 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/321/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Inowroc艂awskiego o dofinansowanie koszt贸w utworzenia w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu centrum aktywizacji zawodowej, ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy pozostaj膮cych w dyspozycji ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/320/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia "Raportu z wykonania Programu Ochrony 艢rodowiska i sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Inowroc艂awskiego za lata 2007 - 2008".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/319/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zabezpieczenia w bud偶ecie Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010 艣rodk贸w na finansowanie koszt贸w rozbudowy i przebudowy Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie filia w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/318/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego jako beneficjenta do projektu pn. "Chcesz zosta膰 or艂em - przyjd藕 na zaj臋cia pozaszkolne - Program zaj臋膰 pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyr贸wnawczych dla uczni贸w zawodowych szk贸艂 ponadgimnazjalnych", planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/317/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007 - 2015".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/316/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za rok 2008 z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/315/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuwanie pojazd贸w z dr贸g powiatu inowroc艂awskiego oraz za ich przechowywanie na parkingach strze偶onych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/314/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXX/313/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/312/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podzia艂u zysku Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/311/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXXI/310/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na udzielenie Paniom: Helenie Trzci艅skiej - Tacik i Justynie Micha艂owskiej bonifikaty od ceny sprzeda偶y zabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/309/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/308/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
zmieniajaca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/307/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie okre艣lenia trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/306/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/305/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie nadania statutu O艣rodkowi Adopcyjno-Opieku艅czemu w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/304/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przekszta艂cenia Domu Dziecka w Jaksicach w wielofunkcyjn膮 plac贸wk臋 opieku艅czo-wychowawcz膮
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/303/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie likwidacji Powiatowego M艂odzie偶owego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/302/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie nadania Szkole Zawodowej, wchodz膮cej w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr $ w Inowroc艂awiu, Imienia 59 Pu艂ku Piechoty Wielkopolskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/301/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie nadania Technikum, wchodz膮cemu w sk艂ad Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Inowroc艂awiu, imienia 59 Pu艂ku Piechoty Wielkopolskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/300/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/299/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie przyj臋cia "Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowroc艂awskiego na lata 2009-2013".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/298/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie przyjecia sprawozdania z rok 2008 z realizacji
"Programu dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych zamieszka艂ych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXX/297/2009
Rady Powaitu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2009 roku
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie utrzymania dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/296/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2009-2011"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/295/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/294/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz gminy Miasto Inowroc艂aw, zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Marulewskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/293/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/292/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urz臋dowi Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/291/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu tomografu komputerowego z prznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂adzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/290/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2008 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w spo艂ecznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/289/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektorai Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIX/288/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2008 r. dla Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/287/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/286/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie zbiorczego sprawozdania o ilo艣ci i kwocie udzielonych umorze艅 i ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/285/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/284/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie udzia艂u w zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Latkowie gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/283/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w do wynagrodzenia zasadniczego, szczeg贸艂owe warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 i warunki wyp艂acania nagr贸d za specjalnego funduszu nagr贸d
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/282/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie za艂o偶enia Gimnazjum Specjalnego i w艂膮czenia Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie za艂o偶enia Gimnazjum specjalnego i w艂膮czenia go do M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/281/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie za艂o偶enia Szko艂y Podstawowej Specjalnej i w艂膮czenia jej do M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/280/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie utworzenia O艣rodka Adopcyjnego-Opiekunczego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/279/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
zmieniaj膮ca za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr XI/114/07 Rday Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/278/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Rady Gminy D膮browy Biskupiej w sprawie likwidacji Gminnego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Biskupiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/277/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie powo艂ania Rady Spo艂ecznej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zwo艂ania pierwszego posiedzenia tej Rady
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/276/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjecia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/275/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjecia sprwaozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/274/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu program贸w komputerowych PACS i RIS oraz sprz臋tu komputerowego i czytnika kaset fosforowych z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂adzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/273/2009
Rady Poawiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyjecia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Zak艂adu Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/272/2009
Rady Poawiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2008 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/271/2009
Rady Poawiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu, a tak偶e informacji o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVIII/270/2009
Rady Poawiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2009 roku
w sprawie przyj臋cia Programu budowy lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzina w Powiecie Inowroc艂awskim na lata 2009-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/269/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskeigo
z dnia 26 lutego 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/268/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie ustanowienia znaku graficznego-logo Powiatu Inowroc艂awskeigo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/267/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu uczestnictwa w projekcie " Kadry o艣wiaty podwy偶szaj膮 swoje kwalifikacje" dotycz膮cym podniesienia kwalifikacji kadr systemu o艣wiaty jednostek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/266/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na przyst膮pienie do realizacji przez Powiat Inowroc艂awski projektu " Kadry o艣wiaty podwy偶szaj膮 swoje kwalifikacje", wdra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach Dzia艂anie 9.4. "Wysoko wykwalifikowane kadry i systemu o艣wiaty" oraz pe艂nienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/265/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego na rok 2009 dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/264/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie okre艣艂enia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2009 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/263/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia " Wieloletniego Planu Inwestycyjnegio Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2009-2011".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/262/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyj臋cia analizy skarg i wniosk贸w z艂o偶onych w 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/261/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyj臋cia "Aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowroc艂awskiego 2010".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXVII/260/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji pt.:" Promocja Powiatu Inowroc艂awksiego-analiza i ocena dzia艂a艅 oraz ich koncepcja na 2009 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/259/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie emisji obligacji Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/258/2009
Rday Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Tupad艂ach i Kruszy Zamkowej gmina Inowroc艂aw oraz w Ludzisku gmina Janikowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/257/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2009-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/256/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przystapienie i realizacj臋 przez Powiat Inowroc艂awski projektu " Kadry o艣wiaty podwy偶szaj膮 swoje kwalifikacje", wdra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach 9.4. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o艣wiaty" oraz pe艂nienie przez Powiat Tucholski funkcji koordynatora
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/255/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadzacymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/254/2009
Rady powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za rok 2008".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/253/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXVI/252/2009
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2009 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/251/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie rozpatzrenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/250/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/249/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/248/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/247/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej pa艂acem po艂o偶onej w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/246/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniajaca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2008 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/245/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia "Programu dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych zamieszka艂ych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2013".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXV/244/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskeigo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiayu Inowroc艂awskiego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/243/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/242/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniewkowo nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/241/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/240/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrkowicach, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/239/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Pa艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/238/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/237/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Latkowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/236/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2009 - 2011".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/235/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego M艂odzie偶owego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/234/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie za艂o偶enia M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIV/233/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2008 - 2013".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/232/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/231/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/230/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/229/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/228/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/227/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008 - 2010".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/226/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/225/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2008 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/224/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego dotycz膮cej analizy dokonanego naboru do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/223/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu korzystania z dr贸g wewn臋trznych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXIII/222/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych w sezonie 2008/2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXII/221/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXII/220/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie udzia艂u w nieruchomo艣ci niezabudowanej po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Narutowicza 53.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXII/219/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na: zbycie trzech lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym wraz z pomieszczeniami przynale偶nymi i udzia艂ami w gruncie po艂o偶onym we wsi Piotrkowice gmina Inowroc艂aw, ustanowienie s艂u偶ebno艣ci oraz udzieleni bonifikaty od ceny sprzeda偶 lokali mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXII/218/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu przyznawania pomocy w ramach projektu " Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego na terenie wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego", realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu inowroc艂awskiego wra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki - Dzia艂anie 9.2 " Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXII/217/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wskazania jednostek, kt贸re mog膮 gromadzi膰 dochody na rachunku dochod贸w w艂asnych oraz ustalenia 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXII/216/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J.Kasprowicza w Inowroc艂awiu, za I p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/215/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/214/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia " Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2010".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/213/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia " Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/212/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia " Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2015"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/211/2008
Rady Pwiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2008 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/210/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie pozbawienia dr贸g na terenie miasta Inowroc艂awia kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XXI/209/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie realizacji inwestycji pn. " Budowa sali sportowej przy III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu" i zaci膮gni臋cia zobowi膮zania
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/208/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotycz膮cej braku dzia艂a艅 z zakresu kultury na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/207/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotycz膮cej jako艣ci obs艂ugi os贸b bezrobotnych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/206/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia interpelacji dotycz膮cej niebezpiecznego wyjazdu z dworca PKP w Inowroc艂awiu w kierunku Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/205/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/204/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/203/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie ustanowienia flagi Powiatu Inowroc艂awskiego oraz zasad jej u偶ywania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/202/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/201/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu bankowego d艂ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/200/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo na rzecz w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci przyleg艂ej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/199/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych we wsi Markowo, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/198/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/197/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/196/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli, dla kt贸rych ustalony plan zaj臋膰 jest r贸偶ny w poszczeg贸lnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zni偶ek tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom zajmuj膮cym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli szk贸艂 niewymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczeg贸lnych zaj臋膰 w kszta艂ceniu zaocznym i w systemie kszta艂cenia na odleg艂o艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/195/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie wskazania jednostek, kt贸re mog膮 gromadzi膰 dochody na rachunku dochod贸w w艂asnych oraz ustalenia 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/194/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XX/193/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia "Sprawozdania z dzia艂alno艣ci Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu za 2007 rok z uwzgl臋dnieniem realizacji projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/192/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie przez Powiat Inowroc艂awski umowy wsp贸艂pracy z jednostkami samorz膮du terytorialnego z terenu wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu "Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w wojew贸dztwie kujawsko - pomorskim w roku szkolnym 2008/2009" oraz wyra偶enia zgody na pe艂nienie przez Powiat Toru艅ski funkcji koordynatora zada艅 wynikaj膮cych z tej umowy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/191/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podzia艂u zysku Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIX/190/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/189/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/188/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Starosty Inowroc艂awskiego Pana Tadeusza Majewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/187/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie okre艣lenia trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/186/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyznania dotacji Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkan贸w w Pako艣ci na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane Kaplicy " Pi艂at" nale偶膮cej do Zespo艂u Kalwarii Pakoskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/185/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. N.M.P.Wspomo偶ycielki Wiernych w Rojewie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone w ko艣ciele pw.N.M.P. Wspomo偶ycielki Wiernych w Rojewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/184/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyznania dotacji Towarzystwu Gimnastycznemu " SOK脫艁" w Inowroc艂awiu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynku " Sokolnia" w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/183/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Zwiastowania N.M.P. w Inowroc艂awiu na prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w ko艣ciele pw. Zwiastowania N.M.P. w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/182/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie za艂o偶enia Gimnazjum Specjalnego i w艂膮czenia go do M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/181/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w spraiwe za艂o偶enia Szko艂y Podstawowej Specjalnej i w艂膮czenia jej do M艂odzie偶owego Osrodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/180/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie za艂o偶enia M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/179/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie za艂o偶enia szko艂y policealnej i w艂膮czenia jej do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/178/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie za艂o偶enia uzupe艂niaj膮cego liceum og贸lnokszta艂c膮cego i w艂膮czenia go do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/177/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych za okres 2007/2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/176/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/175/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2007 z realizacji " Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spe艂ecznych na lata 2007-20011"
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVIII/174/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dotycz膮cego wykorzystania 艣rodk贸w unijnych w ramach program贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w powiecie inowroc艂awskim w latach 2004 - 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/173/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie przez Powiat Inowroc艂awski umowy wsp贸艂pracy z jednostkami samorz膮du terytorialnego z terenu wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu "Edukacja szans膮 na przysz艂o艣膰. Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszanie r贸偶nic w jakosci us艂ug w wojew贸dztwie kujawsko - pomorskim" oraz wyra偶enia zgody na pe艂nienie przez Powiat Toru艅ski funkcji koordynatora zada艅 wynikaj膮cych z tej umowy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/172/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2007 z realizacji "Programu dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych zamieszka艂ych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/171/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/170/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2007 r. dla zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/169/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Miasto Inowroc艂aw, zabudowanej nieruchomo艣ci polozonej w Inowroc艂awiu przy ul. 艢wi臋tego Ducha 90.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVII/168/2008
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/167/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/166/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/165/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie zbiorczego sprawozdania o ilo艣ci i kwocie udzielonych umorze艅 i ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stostuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/164/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowroc艂awski dotacji niepublicznym szko艂om ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szk贸艂 publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/163/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie przez Powiat Inowroc艂awski umowy wsp贸艂pracy z jednostkami samorz膮du terytorialnego z terenu wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego na terenie wojew贸dztwa kujawsko - pomorksiego" oraz wyra偶enia zgody na pe艂nienie przez Powiat Toru艅ski funkcji koordynatora zada艅 wynikaj膮cych z tej umowy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/162/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu, Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu, Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Bursie Szkolnej nr 1 - Zak艂adzie Bud偶etowym w Inowroc艂awiu oraz Powiatowym M艂odziezowym O艣rodku Sportu i Rekeacji w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/161/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/160/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie przyst膮pienia do programu " Moje Boisko Orlik - 2012".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/159/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2008 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/158/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdzania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/157/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 mraca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/156/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia " Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2015".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/155/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 mraca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/154/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statusie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/153/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/152/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XVI/151/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Inowroc艂awiu, a tak偶e o stanie porz膮dku i bezpiecze艅stwa publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/150/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/149/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Pako艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/148/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniewkowo nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/147/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Gniewkowo zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Powsta艅c贸w Wielkopolskich 5.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/146/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia podstawowych wska藕nik贸w wynagrodzenia pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/145/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/144/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwalniania rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka lub osoby pe艂noletniej w rodzinie zast臋pczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/143/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwalniania rodzic贸w, opiekun贸w prawnych i kurator贸w z op艂aty za pobyt dziecka lub osoby pe艂noletniej w plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XV/142/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie przyj臋cia analizy skarg i wniosk贸w z艂o偶onych w 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/141/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.
zmieniaj膮ca ucha艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/140/08
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie regulaminu udzielania jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego na rok 2008 dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIV/139/08
Rady Powiatyu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia " Sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku za rok 2007".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/138/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/137/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/136/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie przekazania na rzecz Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu nak艂ad贸w inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/135/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Narutowicza 34.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/134/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/133/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/132/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2007 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/131/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej pa艂acem po艂o偶onej w Piotrkowicach gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/130/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008 - 2010".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XIII/129/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia "Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007 - 2015".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/128/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Inowroc艂awskiego o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz skutku niedope艂nienia tego obowi膮zku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/127/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz skutku niedope艂nienia tego obowi膮zku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/126/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/125/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia zada艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudniania os贸b niepe艂nosprawnych, na kt贸re w roku 2007 przeznaczone zostan膮 艣rodki przekazane z Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/124/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Skarbu Pa艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/123/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji pt. "Promocja Powiatu Inowroc艂awskiego - analiza i ocena dzia艂a艅 oraz ich koncepcja na 2008 rok".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XII/122/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/121/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/120/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji dotycz膮cych dokonanej analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/119/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/118/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie zabezpieczenia w bud偶ecie Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008 艣rodk贸w na finansowanie koszt贸w opracowania dokumentacji projektowej dotycz膮cej remont贸w i przebudowy dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/117/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci gruntowej na nieruchomo艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego po艂o偶onej we wsi Ostrowo gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/116/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie programu naprawczego O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/115/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie programu naprawczego Domu Dziecka w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/114/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskigo
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/113/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego dotycz膮cej analizy dokonanego naboru do szk贸艂 ponadgimnazjalnych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr XI/112/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o przygotowaniu do zimowego utrzymania dr贸g powiatowych na okres 2007/2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/111/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/110/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia z Wojew贸dzkim Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu d艂ugoterminowej po偶yczki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/109/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/108/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/107/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad udzielania i rozliczania przez Powiat Inowroc艂awski dotacji niepublicznym szko艂om ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szk贸艂 publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/106/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie za艂o偶enia technikum uzupe艂niaj膮cego i w艂膮czenia go do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/105/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/104/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/103/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/102/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/101/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/100/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/99/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/98/07
Rady Powiatu inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/97/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr X/96/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/95/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/94/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na II p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/93/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/92/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶enbo艣ci gruntowej na nieruchomo艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego po艂o偶onej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/91/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/90/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o realizacji do 2006 r. Programu Ochrony 艢rodowiska, w tym Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/89/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchw艂a nr IX/88/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu podzia艂u zysku Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/87/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/86/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyj臋cia "Powiatowego programu zapobiegania przest臋pczo艣ci oraz ochrony bezpiecze艅stwa obywateli i porz膮dku publicznego na lata 2007 - 2010".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IX/85/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu o stanie technicznym dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/84/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przeprowadzenie przez Komisj臋 Rewizyjn膮 kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu oraz w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/83/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/82/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przyst膮pienia Powiatu Inowroc艂awskiego do Zwi膮zku Powiat贸w Polskich.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/81/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/80/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu bankowego d艂ugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/79/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia podstawowych wska藕nik贸w wynagrodzenia pracownik贸w zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/78/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007
w sprawie okre艣lenia trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/77/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego dotycz膮cej planowanego naboru do klas pierwszych szk贸艂 ponadgimnazjalnych pod k膮tem rodzaj贸w szk贸艂, profili kszta艂cenia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/76/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2006 z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na lata 2004 - 2006".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VIII/75/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania za rok 2006 z realizacji "Programu dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych zamieszka艂ych na terenie powiatu inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/74/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/73/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/72/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/71/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwala nr VII/70/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania ze stanu bezpiecze艅stwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/69/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjecia sprawozdania z dzia艂alno艣ci Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w zakresie zimowego utrzymania dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/68/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu z dzia艂alno艣ci Centrum w roku 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/67/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie absolutorium dla Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego za 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VII/66/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa sanitarnego Powiatu Inowroc艂awskiego za 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/65/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu Inowroc艂awskiego o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz skutku niedope艂nienia tego obowi膮zku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/64/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu Inowroc艂awskiego o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego oraz skutku niedope艂nienia tego obowi膮zku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/63/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/62/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/61/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/60/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/59/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007 - 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/58/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/57/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/56/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ostrowie gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/55/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kaw臋czynie gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/54/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/53/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/52/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/51/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/50/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/49/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/48/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/47/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/46/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia programu naprawczego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/45/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie informacji o realizacji prac zwi膮zanych z doj艣ciem do standard贸w w domach pomocy spo艂ecznej i plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/44/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/43/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/42/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia "Informacji o wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami dzia艂aj膮cymi w sferze po偶ytku publicznego w 2006 r."
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/41/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z dzia艂alno艣ci koordynatora ds. rolnictwa i planu dzia艂ania na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/40/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji Komendanta Powiatowego Pa艅stwowej Stra偶y Pozarnej w Inowroc艂awiu o stanie bezpiecze艅stwa Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie ochrony przeciwpo偶arowej w 2006 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr VI/39/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/38/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/37/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego na nieruchomo艣膰 b臋d膮c膮 w艂asno艣ci膮 Gminy Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/36/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/35/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/34/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/33/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie przyj臋cia analizy skarg i wniosk贸w z艂o偶onych w 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/32/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1marca 2007 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania Starosty Inowroc艂awskiego z dzia艂alno艣ci Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku Publicznego za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr V/31/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/25/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/30/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/29/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie delegowania radnych Powiatu Inowroc艂awskiego do pracy w Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/28/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/26/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przyj臋cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/24/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr IV/27/07
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/23/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/22/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem roku bud偶etowego 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/21/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Inowroc艂awskiego na I p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/20/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu osobowego sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/19/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/18/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie odmowy wyga艣ni臋cia mandatu radnego Pana Tomasza So艂tysa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/17/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Wojciecha Piniewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr III/16/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wst膮pienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w zwi膮zku z wyga艣ni臋ciem mandatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/15/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci wynagrodzenia dla Starosty Inowroc艂awskiego Pana Tadeusza Majewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/14/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie upowa偶nienia Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego do dokonywania czynno艣ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/13/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie powo艂ania dora藕nej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/12/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/11/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynale偶nymi i udzia艂ami w gruncie po艂o偶onych we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/10/06
Rady Powiatu Inowroclawskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2006 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/9/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr II/8/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu radnego Tadeusza Gawrysiaka.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/7/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/6/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Wicestarosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/5/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/4/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Starosty Inowroc艂awskiego, Wicestarosty Inowroc艂awskiego i cz艂onk贸w Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/3/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru dw贸ch Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/2/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr I/1/06
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2006 r.
w sprawie Regulaminu g艂osowania tajnego przy wyborze Przewodnicz膮cego i Wiceprzewodnicz膮cych Rady Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706099