logo
Za艂atwianie spraw
Udost臋pnianie informacji publicznych

Udost臋pnianie informacji publicznych
Ustawa o dost臋pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze艣nia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) daje ka偶demu prawo dost臋pu do informacji publicznej. W rozumieniu ustawy ka偶da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj臋 publiczn膮 i podlega udost臋pnieniu. Zasady i tryb udost臋pniania okre艣la ustawa.

Prawo do informacji publicznej obejmuje w szczeg贸lno艣ci uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej,
- wgl膮du do dokument贸w urz臋dowych,
- dost臋pu do posiedze艅 kolegialnych organ贸w w艂adzy publicznej pochodz膮cych z wybor贸w powszechnych.
Uzyskanie informacji przetworzonej jest mo偶liwe w takim zakresie, w jakim jest to szczeg贸lnie istotne dla interesu publicznego.
Prawo to jest ograniczone przez przepisy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo to podlega r贸wnie偶 ograniczeniu ze wzgl臋du na prywatno艣膰 osoby fizycznej lub tajemnic臋 przedsi臋biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe艂ni膮cych funkcje publiczne, maj膮cych zwi膮zek z pe艂nieniem tych funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi臋biorca rezygnuj膮 z przys艂uguj膮cego im prawa.

Informacje publiczne s膮 udost臋pniane w drodze:
1) og艂aszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) udost臋pnienia na wniosek osoby 偶膮daj膮cej informacji,
3) wy艂o偶enia, wywieszenia informacji w urz臋dzie w miejscu og贸lnie dost臋pnym,
4) wst臋pu na posiedzenia kolegialnych organ贸w w艂adzy publicznej.

Dost臋p do informacji publicznej jest bezp艂atny, z zastrze偶eniem sytuacji, w kt贸rej udost臋pnienie informacji nast臋puje na wniosek i wi膮偶e si臋 z poniesieniem przez urz膮d dodatkowych koszt贸w zwi膮zanych ze wskazaniem we wniosku sposobu udost臋pnienia lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji w form臋 wskazan膮 we wniosku. Urz膮d mo偶e pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej tym kosztom. Wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku o wysoko艣ci op艂aty. Udost臋pnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast臋puje po up艂ywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba 偶e dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost臋pnienia informacji albo wycofa wniosek.

Na wniosek s膮 udost臋pniane informacje, kt贸re nie zosta艂y opublikowane w Biuletynie. Oznacza to r贸wnie偶, 偶e nie ma mo偶liwo艣ci 偶膮dania udost臋pnienia informacji na wniosek, je偶eli znajduje si臋 ona w Biuletynie.
Informacje, kt贸re mog膮 by膰 udost臋pnione niezw艂ocznie, s膮 udost臋pniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udost臋pnianie informacji na wniosek nast臋puje bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia wniosku. W przypadku, gdy informacja publiczna nie mo偶e by膰 udost臋pniona w tym terminie, urz膮d jest zobowi膮zany do powiadomienia w tym terminie o powodach op贸藕nienia oraz o terminie, w jakim udost臋pni informacj臋. Termin ten nie mo偶e by膰 jednak d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce od dnia z艂o偶enia wniosku.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706201