logo

Og艂oszenia

Obwieszczenie
Dyrektor Zarz膮du Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.5.4210.509.2020.MM
Wi臋cej »
ZAWIADOMIENIE STAROSTY INOWROC艁AWSKIEGO
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa budynku handlowego z wewn臋trznymi instalacjami: elektryczn膮, wodno-kanalizacyjn膮, hydrantow膮, wentylacji mechanicznej, ciep艂a technologicznego wraz z infrastruktur膮 zewn臋trzn膮: wewn臋trznym uk艂adem komunikacyjnym, instalacjami na dzia艂kach inwestycji: elektryczn膮, kanalizacji teletechnicznej, wody, hydrantow膮, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody do podlewania zieleni oraz stacj膮 transformatorow膮, wiat膮 艣mietnikow膮 i rozbi贸rk膮 ruroci膮gu solankowego na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 2/21, 3/10, 4/40 przy ulicy Wojska Polskiego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Informacja o utworzeniu baz danych BDOT gmina Gniewkowo i gmina Kruszwica
Wi臋cej »
OBWIESZCZENIE
GD.ZUZ.5.4210.460.2020.EF
Dyrektor Zarz膮du Zlewni w Toruniu Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych za pomoc膮 studni nr 1 zlokalizowanej na dzia艂ce nr 212 obr臋b 0002 Brudnia na potrzeby nawadniania upraw rolnych o 艂膮cznej powierzchni 16,42 ha w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 艣redniodobowe 5 m3 /dob臋 w gospodarstwie rolnym w m. Brudnia, gm. D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii kom贸rkowej P4 (wie偶a kratowa typu BOTE2/54) o wysoko艣ci ca艂kowitej 55,95 m n.p.t. na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 115 obr臋b Radojewice gmina D膮browa Biskupia".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa stacji paliw wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 w sk艂ad kt贸rej wchodzi: budynek obs艂ugi stacji paliw, myjnia r臋czna bezdotykowa dwustanowiskowa (II etap), wiata nad dystrybutorami, dwa zbiorniki podziemnych na paliwa p艂ynne o poj. V=60m3 ka偶dy, trzy dystrybutory paliw wielopunktowych wraz z ca艂膮 infrastruktur膮 techniczn膮, podziemny zbiornik LPG o poj. V=20m3, jeden dystrybutor do tankowania LPG, punkt zlewowy paliwa, stanowisko odkurzacza samochodowego, urz膮dzenie reklamowe - pylon i znak cenowy, drogi manewrowe wewn臋trzne z parkingami dla pojazd贸w klient贸w, separatory koalescencyjne do podczyszczania w贸d opadowych, zbiornika na wody z myjni i zbiornika na 艣cieki socjalno-bytowe, otwarty zbiornik ziemny na wody opadowe po艂o偶onej na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 37/68 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw".
Wi臋cej »
Informacja o utworzeniu bazy danych GESUT gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z 9 listopada 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Stacja bazowa telefonii kom贸rkowej P4. Wie偶a typu MONOBOT H-48 o wysoko艣ci ca艂kowitej 49,30 m n.p.t. na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 94/24, obr臋b 1 w miejscowo艣ci Pako艣膰".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.272.2020.MM
z dnia 29 pa藕dziernika 2020 r.
o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK
z dnia 14 pa藕dziernika 2020 r.
o decyzji udzielaj膮cej pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie istniej膮cymi wylotami nr 1 (dz. ew. nr 89/2 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 4 (dz. ew. nr 167 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 7 (dz. ew. nr 167 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 8 (dz. ew. nr 73 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 11 (dz. ew. nr 89/2 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 12 (dz. ew. nr 25 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 13 (dz. ew. nr 141 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia) i nr 14 (dz. ew. nr 49 obr臋b 0014 O艣niszczewo, gm. D膮browa Biskupia) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych 艣ciek贸w bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w typu Biokube do row贸w melioracyjnych na dz. ew. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia w m. Parchanie i cieku Dop艂yw z O艣niczewa na dz. ew. nr 49 obr臋b 0014 O艣niszczewo, gm. D膮browa Biskupia w m. O艣niszczewo w gminie D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2020 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.404.2020.MT
z dnia 5 pa藕dziernika 2020 r.
Dyrektor Zarz膮du Zlewni w Toruniu Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Stron, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych z uj臋cia w贸d podziemnych - studni g艂臋binowej nr 1, zlokalizowanego w m. Gniewkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowroc艂awski na terenie dzia艂ki ewid. nr 186/3 obr臋b ewid. nr 0169 M. Gniewkowo oraz szczeg贸lne korzystanie z w贸d - korzystanie z w贸d na potrzeby nawadniania upraw w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 艣redniorocznie 5 m3 na dob臋 na dzia艂kach o numerach ewid.: 186/3 i 185/38 obr臋b ewid. nr 0169 M. Gniewkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowroc艂awski, na powierzchni 16,57 ha.
Wi臋cej »
Informacja
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "SPV WIELOWIE艢 1" o mocy do 1 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 157/5 obr臋b Wielowie艣, gmina Pako艣膰".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "SPV WIELOWIE艢 3" o mocy do 1 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 173 obr臋b Wielowie艣, gmina Pako艣膰".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "SPV WIELOWIE艢 2" o mocy do 1 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 157/4 obr臋b Wielowie艣, gmina Pako艣膰".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM
z dnia 16 wrze艣nia 2020 r.
o wydaniu decyzji, znak: GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM udzielaj膮cej Pani Urszuli 呕贸艂towskiej pozwolenia wodnoprawnego.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wszcz臋ciu post臋powania
w dniu 15 wrze艣nia 2020 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej "Rozbudowa ulicy Walcerzewice, gmina Gniewkowo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowo艣ci Batkowo gmina Inowroc艂aw - etap BATKOWO III".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowo艣ci Batkowo gmina Inowroc艂aw- etap BATKOWO II".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 73/2 w miejscowo艣ci Batkowo gmina Inowroc艂aw - etap BATKOWO I".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zawiadamiam i podaj臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e w dniu 28 sierpnia 2020 r. wyda艂em Pa艅stwu Barbarze i Janowi Kope膰, zam. Perkowo 3, 88-140 Perkowo prowadz膮cym gospodarstwo rolne w miejscowo艣ci Perkowo, gm. Gniewkowo decyzj臋 znak:
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
pozwolenia wodnoprawnego.
Wi臋cej »
Informacja o utworzeniu baz danych BDOT gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z 26 sierpnia 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.223.2020.WK
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋
o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie istniej膮cymi wylotami nr 1 (dz. ew. nr 89/2 obr臋b 0015 Parchanie gm. D膮browa Biskupia), nr 4 (dz. ew. nr 167 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 7 (dz. ew. nr 167 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 8 (dz. ew. nr 73 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 11 (dz. ew. nr 89/2 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 12 (dz. ew. nr 25 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia), nr 13 (dz. ew. nr 141 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia) i nr 14 (dz. ew. nr 49 obr臋b 0014 O艣niszczewo, gm. D膮browa Biskupia) kanalizacji sanitarnej oczyszczonych 艣ciek贸w bytowych z 16 biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w typu Biokube do row贸w melioracyjnych na dz. ew. nr 89/2, 167, 73, 25, 141 obr臋b 0015 Parchanie, gm. D膮browa Biskupia w m. Parchanie i cieku Dop艂yw z O艣niczewa na dz. ew. nr 49 obr臋b 0014 O艣niszczewo, gm. D膮browa Biskupia w m. O艣niszczewo w gminie D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo-Wybranowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.244.2020.MM
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urz膮dzenia wodnego - studni g艂臋binowej w m. D膮browa Biskupia, gm. D膮browa Biskupia (dz. ewid. nr 224/2, obr臋b ewid. nr 0005 D膮browa Biskupia),
- us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych ze studni g艂臋binowej w m. D膮browa Biskupia, gm. D膮browa Biskupia,
- szczeg贸lne korzystanie z w贸d - nawadnianie upraw rolnych w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 艣rednioroczne 5 m3 na dob臋, na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych: 224/2 i 224/4 w obr臋bie nr 0005 D膮browa Biskupia, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.182.2020.MM
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawego na:
- us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z osad贸w czwartorz臋dowych ze studni g艂臋binowych nr 2 i nr 4, w m. Wonorze, gm. D膮browa Biskupia,
- szczeg贸lne korzystanie z w贸d - nawadnianie upraw rolnych w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 艣rednioroczne 5 m3 na dob臋, na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych: 184, 126/1, 96, 95, 85/1, 85/2, 84/2, 126/3, 126/4, 97/3, w obr臋bie nr 0026 Wonorze, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
z dnia 20 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p贸藕n. zm.) Dyrektor Zarz膮du Zlewni w Toruniu Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Stron, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urz膮dzenia wodnego - uj臋cia w贸d podziemnych, tj. studni g艂臋binowej nr 1 ujmuj膮cej wody z utwor贸w czwartorz臋dowych, zlokalizowanej w m. Perkowo, gm. Gniewkowo na dzia艂ce ewid. nr 62/1 obr臋b ewid. nr 0017 Perkowo; us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych z uj臋cia w贸d podziemnych - studni g艂臋binowej nr 1 (dz. ewid. nr 62/1 obr臋b ewid. nr 0017 Perkowo) i szczeg贸lne korzystanie z w贸d - korzystanie z w贸d na potrzeby nawadniania upraw w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 艣redniorocznie 5 m3 na dob臋 w gospodarstwie rolnym w miejscowo艣ci Perkowo za pomoc膮 deszczowni szpulowej, na dzia艂kach o numerach ewid.: 62/1, 62/2, 20 i 3/2 obr臋b ewid. nr 0017 Perkowo, gm. Gniewkowo, pow. inowroc艂awski, na powierzchni 20,0 ha.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
Budowa drogi gminnej nr 150206 Liszkowo-Topola.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z 16 lipca 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o zebraniu materia艂u dowodowego
Pa艅stwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2020 r.
w sprawie wykazu lokali u偶ytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 tj.) w zwi膮zku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p贸藕no zm.) zawiadamiam, 偶e w dniu 30 marca 2020 r. wyda艂em decyzj臋 pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.488.2019.MT
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie
z dnia 05.06.2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋 dotychczasowemu dzier偶awcy
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci S艂o艅sko"
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z 19 maja 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p贸藕n. zm.) Dyrektor Zarz膮du Zlewni w Toruniu Pa艅stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋 o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urz膮dzenia wodnego - uj臋cia w贸d podziemnych, tj. studni g艂臋binowej nr 1 ujmuj膮cej wody z utwor贸w czwartorz臋dowych, zlokalizowanej w m. G膮ski, gm. Gniewkowo na dzia艂ce ewid. nr 258 obr臋b ewid. nr 0005 G膮ski; us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w czwartorz臋dowych z uj臋cia w贸d podziemnych - studni g艂臋binowej nr 1 (dz. ewid. nr 258 obr臋b ewid. nr 0005 G膮ski) oraz szczeg贸lne korzystanie z w贸d - nawadnianie upraw rolnych w ilo艣ci wi臋kszej ni偶 艣redniorocznie 5 m3 na dob臋 za pomoc膮 deszczowni szpulowej na dzia艂kach o numerach ewid.: 258, 238 i 246 w obr臋bie ewid. nr 0005 G膮ski oraz 42/13 w obr臋bie ewid. nr 0023 Wierzbiczany, gm. Gniewkowo, pow. Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w u偶yczenie.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
w sprawie wpisania do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej "Projekt rob贸t geologicznych dla rozpoznania warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich w pod艂o偶u dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazoci膮gu w/c wraz ze stacj膮 w/c Kruszwica-Inowroc艂aw (Sikorowo)".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z 6 kwietnia 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
W zwi膮zku z zagro偶eniem epidemiologicznym i konieczno艣ci膮 ograniczenia do minimum bezpo艣rednich kontakt贸w petent贸w z pracownikami urz臋du, Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu (w obydwu lokalizacjach) jest zamkni臋te dla bezpo艣redniej obs艂ugi interesant贸w do odwo艂ania.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.) w zwi膮zku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310 tj.) zawiadamiam i podaj臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e w dniu 17 marca 2020 r. wyda艂em Gminie Inowroc艂aw, ul. Kr贸lowej Jadwigi 43, 88 - 100 Inowroc艂aw, decyzj臋 pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.380.2019.ACS, na wykonanie urz膮dze艅 wodnych tj. trzynastu bezodp艂ywowych row贸w przydro偶nych, na dzia艂kach o nr ewid. 110/13, 110/8, 95, 92/1, 110/6, 110/7, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2,90, 93, 94, 96/9 w miejscowo艣ci S艂o艅sko, obr臋b 0039 S艂o艅sko, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2020 r.
o zebraniu materia艂u dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla rozpoznania warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich w pod艂o偶u dla potrzeb inwestycji pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej gazoci膮gu w/c wraz ze stacj膮 w/c Kruszwica-Inowroc艂aw (Sikorowo)".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z 13 marca 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) w zwi膮zku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p贸藕n. zm.) zawiadamiam, 偶e w dniu 25 lutego 2020 r. wyda艂em decyzj臋 pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.573.2019.MT
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbi贸rk膮 istniej膮cego i budow膮 nowego mostu nad rzek膮 Note膰 w miejscowo艣ci Kobylniki".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p贸藕n. zm.) Dyrektor Zarz膮du Zlewni w Toruniu zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo艣ci informuj臋 o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dze艅 wodnych tj. trzynastu bezodp艂ywowych row贸w przydro偶nych, na dziatkach o nr ewid. 110/13, 110/8, 95, 92/1, 110/6, 110/7, 92/16, 92/2, 91/1, 91/2,90, 93, 94, 96/9 w miejscowo艣ci S艂o艅ska, obr臋b 0039 S艂o艅ska, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn.: "Stacja bazowa telefonii kom贸rkowej P4. Wie偶a typu BOT-E2/60 o wysoko艣ci ca艂kowitej 61,95 m n.p.t. na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 72/3 w miejscowo艣ci Sukowy gm. Kruszwica"
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w lub znajduj膮cych si臋 w gminnej ewidencji zabytk贸w, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
dla inwestycji Budowa budynku handlowego z wewn臋trznymi instalacjami przy ulicy Wojska Polskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.488.2019.MT
Wi臋cej »
Lista rzeczoznawc贸w maj膮tkowych
w post臋powaniach administracyjnych prowadzonych przez Starost臋 Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.573.2019.MT
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.349.2019.MT
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Przedbojewice, gmina Kruszwica".
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
dla inwestycji pn. "Stacja bazowa telefonii kom贸rkowej P4. Wie偶a typu BOT-E2/60 o wysoko艣ci ca艂kowitej 61,95 m n.p.t. na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 72/3 w miejscowo艣ci Sukowy gm. Kruszwica".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.358.2019.MT
Wi臋cej »
Obwieszczenie
pozwolenie wodnoprawne znak: GD.ZUZ.5.421.249.2019.MT
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. " Budowa budynku handlowego z wewn臋trznymi instalacjami: elektryczn膮, wodno-kanalizacyjn膮, hydrantow膮, wentylacji mechanicznej, ciep艂a technologicznego wraz z infrastruktur膮 zewn臋trzn膮: wewn臋trznym uk艂adem komunikacyjnym, instalacjami na dzia艂kach inwestycji: elektryczn膮, kanalizacji teletechnicznej, wody, hydrantow膮, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody do podlewania zieleni oraz stacj膮 transformatorow膮, wiat膮 艣mietnikow膮 i rozbi贸rk膮 ruroci膮gu solankowego na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 2/21, 3/10, 4/40 przy ulicy Wojska Polskiego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 grudnia 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa hali roz艂adunkowo-magazynowej oraz dw贸ch wiat magazynowych na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 204/2 w miejscowo艣ci D膮browa Biskupia".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa instalacji filtra ta艣mowego i pompy pr贸偶niowej w Zak艂adzie Produkcyjnym Soda M膮twy przy ulicy Fabrycznej w Inowroc艂awiu na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 10/1, 11/1 [KM 107, obr臋b 8], 1/6, 1/7, 2/6, 2/7 [KM 108, obr臋b 8], 24/8, 26, 27, 28, 30/2 [KM 109, obr臋b 8]".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa instalacji DCB (kolumny dekarbonizacyjnej) w Zak艂adzie Produkcyjnym Soda M膮twy przy ulicy Fabrycznej w Inowroc艂awiu na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1/1, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 10/1, 11/1, [KM 107, obr臋b 8], 1/6, 1/7, 2/6, 2/7 [KM 108, obr臋b 8], 24/8, 26, 27, 28, 30/2 [KM 109, obr臋b 8]".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶yczenie.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej "Gniewkowo 1" o mocy zainstalowanej do 1 MW na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 14 w miejscowo艣ci G膮ski gmina Gniewkowo".
Wi臋cej »
Informacja o przebiegu konsultacji
projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2020 rok.
Wi臋cej »
Obwieszczenie GD.ZUZ.5.421.349.2019.MT z dnia 22 pa藕dziernika
o wszcz臋ciu, na 偶膮danie Strony, post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowy i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP IV GNIEWKOWO V, dzia艂ka nr ewidencyjny 60/4 obr臋b Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowy i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP III GNIEWKOWO IV, dzia艂ka nr ewidencyjny 60/4 obr臋b Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowy i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP II GNIEWKOWO III, dzia艂ka nr ewidencyjny 60/4 obr臋b Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowy i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa czterech farm fotowoltaicznych GNIEWKOWO II, GNIEWKOWO III, GNIEWKOWO IV, GNIEWKOWO V - ETAP I GNIEWKOWO II, dzia艂ka nr ewidencyjny 60/4 obr臋b Gniewkowo gmina Gniewkowo".
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2020 rok.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2019 r.
Wykaz nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego u偶ytkownika wieczystego.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na rozbi贸rk臋 napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV (LPN) dla inwestycji: "Budowa linii SN-15 kV (LPN) na odcinku PT Karczyn - Granica ERDS od s艂upa nr 85 do s艂upa nr 221 w ramach modernizacji linii"
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni s艂onecznej wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 19/3 w miejscowo艣ci Kaczkowo gmina Janikowo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej B臋dzitowo - B臋dzit贸wek etap II"
Wi臋cej »
Postanowienie o podj臋ciu post臋powania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych dr贸g na dzia艂kach 299, 300, 301, 288/2 - obr臋b Broniewo; dz. nr 98/2, 31/2 - obr臋b Bronimierz; dz. nr 255 - obr臋b Niszczewice gm. Z艂otniki Kujawskie oraz dz. nr 418, 419, 126, 129 - obr臋b Liszkowo gm. Rojewo
Wi臋cej »
Postanowienie o podj臋ciu post臋powania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych dr贸g na dzia艂kach nr 251, 246 - obr臋b Liszkowo; dzia艂kach nr 232, 233/2 - obr臋b Rojewo gm. Rojewo"
Wi臋cej »
Postanowienie o podj臋ciu post臋powania
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych dr贸g na dzia艂kach nr 131, 108, 126/5, 126/6 obr臋b P艂onk贸wko gm. Rojewo"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie ustalenia odszkodowania za nieuregulowany stan prawny dotycz膮cy udzia艂u w wysoko艣ci 40/5825 cz臋艣ci w prawie u偶ytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Lipowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019 r.
w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.346.2018.MT
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budow臋 dla inwestycji pn.: "Budowa gazoci膮g贸w 艣r/c o ci艣nieniu MOP=0,5 Mpa i 艣rednicach dn 315/250/225/125/63PE w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budow臋 dla inwestycji pn.:
"Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROC艁AW PO艁UDNIE, w sk艂ad kt贸rej wchodzi stalowa wie偶a kratownicowa wraz z systemem antenowym oraz wolnostoj膮ce szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1/5 po艂o偶onej przy ul. Popowickiej 63 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowy i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn.:
"budow臋 budynku ocynkowni ogniowej wraz z instalacjami wewn臋trznymi i niezb臋dn膮 infrastruktur臋 techniczn膮 na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 32/7, 4/1, 24/6 po艂o偶onych przy ul. Karola Marcinkowskiego w Inowroc艂awiu, obr臋b 4".
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
z dnia 17.07.2019 r.
w sprawie zadania:
Przebudowa drogi gminnej B臋dzitowo - B臋dzit贸wek etap II
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji umarzaj膮cej w sprawie zezwolenia na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2019 r.
Dyrektor Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku informuje
o wszcz臋ciu na wniosek sp贸艂ki PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 P艂ock, post臋powania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na us艂ug臋 wodn膮
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w sprawie pn. "Budowa gazoci膮g贸w 艣r/c o ci艣nieniu MOP-0,5 Mpa i 艣rednicach dn 315/250/225/125/63PE w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego w przedmiotowej sprawie
na budow臋 dla inwestycji pn.:
Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROC艁AW PO艁UDNIE
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Raport o stanie Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok
Wi臋cej »
Zawiadomienia o wszcz臋ciu post臋powania w przedmiocie wydania pozwolenia na budow臋
Budowa gazoci膮g贸w 艣r/c o ci艣nieniu MOP=0,5 Mpa i 艣rednicach dn 315/250/225/125/63PE w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2019 r.
o wszcz臋ciu post臋powania o pozwoleniu na budow臋 AB.6740.4.141.2019
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie rozeznania rynku
Wi臋cej »
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie:
wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
znak: GD.ZUZ.5.421.50.2019.MT
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Dom Pomocy Spo艂ecznej
w Tarn贸wku
dot. poszukiwania spadkobierc贸w zmar艂ych mieszka艅c贸w.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
dot. informacji o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dzenia wodnego - studni g艂臋binowej nr 1 w m. Modliborzyce, gm. D膮browa Biskupia, pow. inowroc艂awski na dz. ewid. nr 75/1, obr臋b ewid. nr 0010 Modliborzyce; us艂ug臋 wodn膮 - pob贸r w贸d podziemnych z utwor贸w mioce艅skich - neogenu ze studni g艂臋binowych nr 1 (dz. ewid. nr 75/1) w celu nawadniania upraw rolnych oraz szczeg贸lne korzystanie z w贸d - nawadnianie upraw rolnych za pomoc膮 deszczowni szpulowej na dzia艂ce o numerze ewid. 75/1 w obr臋bie ewid. nr 0010 Modliborzyce, gm. D膮browa Biskupia, pow. inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Dyrektor Regionalnego Zarz膮du Gospodarki Wodnej W贸d Polskich w Gda艅sku informuje o wszcz臋ciu, wniosek Pana Stanis艂awa Kostrzewskiego (Zak艂ad Sozotechniki Sp. z o.o.), dzia艂aj膮cego z upowa偶nienia STRUGA S.A. z siedzib膮 w Jezuickiej Strudze, post臋powania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dzenia wodnego - studni g艂臋binowej nr 2 oraz us艂ug臋 wodn膮, tj. pob贸r w贸d podziemnych, z uj臋cia zlokalizowanego na dzia艂ce nr 37/1 obr. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
dot. "Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowo艣ci S艂o艅sko gmina Inowroc艂aw"
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
o wydaniu decyzji w przedmiocie umorzenia post臋powania prowadzonego z wniosku inwestora ORANGE POLSKA S.A. o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROC艁AW PO艁UDNIE, w sk艂ad kt贸rej wchodzi stalowa wie偶a kratownicowa H=50 m wraz z systemem antenowym oraz wolnostoj膮ce szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1/5 po艂o偶onej przy ulicy Popowickiej 63 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
z dnia 25 marca 2019 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 4 marca 2019 r.
dot. pozwolenia wodnoprawnego znak: GD.ZUZ.5.421.118.2018.MT
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego og艂asza otwarty konkurs ofert
na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w 2019 r. - drugi konkurs.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z 26 marca 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z 19 marca 2019 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa sieci oraz przy艂膮czy gazowych 艣redniego ci艣nienia na ulicy Szymborskiej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z 6 marca 2019 r.
o wydaniu decyzji na realizacj臋 inwestycji drogowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 4 marca 2019 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 21 lutego 2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2019 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wszcz臋ciu post臋powania
z dnia 13 lutego 2019 r.
dot. "Budowa sieci oraz przy艂膮czy gazowych 艣r-c w ulicy Szymborskiej w Inowroc艂awiu na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 43, 28/14, 27/3, 27/16, 27/17, 86/2, 28/15, 27/15, 27/18, 27/2, 28/2, 28/6, 28/8, 28/9, 28/10, 28/18, 28/26, 28/30 (obr臋b 7)"
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego og艂asza otwarty konkurs ofert na przyznanie w 2019 r. dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w, niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa budynku linii do workowania soli wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 i 艂膮cznikami komunikacyjno-technologicznymi realizowanego na Wydziale Konfekcjonowania Soli (Budynek "B") przy ulicy Pakoskiej 7a w Inowroc艂awiu na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 10".
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa budynku dla w臋z艂a tabletkowania soli wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 i 艂膮cznikami komunikacyjno-technologicznymi realizowanego na Wydziale Konfekcjonowania Soli (Budynek "A") przy ulicy Pakoskiej 7a w Inowroc艂awiu na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 10".
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 29 stycznia 2019 r.
dot. "Rozbudowa dr贸g gminnych: ulicy Mieszka I i ulicy Folwarcznej w Kruszwicy".
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
Wi臋cej »
Informacja
Zarz膮du Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 16 stycznia 2019 r.
o opracowaniu projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa-Kujawsko Pomorskiego okre艣laj膮cej wprowadzenie na obszarze wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego ogranicze艅 i zakaz贸w w zakresie eksploatacji instalacji, w kt贸rych nast臋puje spalanie paliw (tzw. "uchwa艂y antysmogowej"), a tak偶e o terminie konsultacji spo艂ecznych dotycz膮cych ww. projektu.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2019 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni膮 艣ciek贸w i kanalizacji deszczowej wraz z przy艂膮czami do granic dzia艂ek w odcinku ulicy Wiejskiej w Inowroc艂awiu od rowu Szymborskiego do ulicy M膮tewskiej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 57/2, 56/3, 56/2, 33/5, 31/11, 31/12, 31/13, 33/17, 31/6, 38/1, 58/1, 6/1, 6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 7/2, 11 (obr臋b 7)".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
z dnia 7 stycznia 2019 r.
dot. post臋powania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz膮dzenia wodnego - studni g艂臋binowej nr 1 ujmuj膮cej wody z osad贸w czwartorz臋dowych, zlokalizowanej w miejscowo艣ci Murzynko, gm. Gniewkowo, na dzia艂ce o numerze ewid. 109/3, obr臋b ewid. 0014 Murzynko; pob贸r w贸d podziemnych z osad贸w czwartorz臋dowych ze studni nr 1; nawadnianie upraw rolnych na dzia艂kach o numerach ewid.: 109/3, 47, 45/2, 102 i 103, zlokalizowanych w obr臋bie ewid. 0014 Murzynko oraz pojenie zwierz膮t gospodarskich w ramach szczeg贸lnego korzystania z w贸d.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 9 stycznia 2019 r.
dot. zadania pn. "Rozbudowa skrzy偶owania ulic: Stanis艂awa Staszica, G贸rniczej, Pozna艅skiej, Prymasa J贸zefa Glempa w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 31 grudnia 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowo艣ci Jaksice z w艂膮czeniem w miejscowo艣ci Borkowo na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: [...]".
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z dnia 31 grudnia 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni膮 艣ciek贸w i kanalizacji deszczowej wraz z przy艂膮czami do granic dzia艂ek w odcinku ulicy Wiejskiej w Inowroc艂awiu od rowu Szymborskiego do ulicy M膮tewskiej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 57/2, 56/3, 56/2, 33/5, 31/11, 31/12, 31/13, 33/17, 31/6, 38/1, 58/1, 6/1, 6/3, 6/5, 6/8, 7/2, 11 (obr臋b 7)".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu pomieszcze艅 u偶ytkowych przeznaczonych do oddania w u偶yczenie.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o odst膮pieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko dla projektu pn. "Uproszczone Plany Urz膮dzenia Las贸w dla las贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, nale偶膮cych do os贸b fizycznych i wsp贸lnot gruntowych na lata 2019-2028 dla poszczeg贸lnych obr臋b贸w geodezyjnych gmin: D膮browa Biskupia, Inowroc艂aw, Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica, Pako艣膰, Z艂otniki Kujawskie.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2018 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa oraz dobudowa zespo艂u gara偶y w zabudowie szeregowej - etap I od numeru 43 do 54 na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 80/23 po艂o偶onej przy ulicy Topolowej w Janikowie, obr臋b 4.".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o wszcz臋ciu post臋powania
z dnia 3 grudnia 2018 r.
dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowni膮 艣ciek贸w i kanalizacji deszczowej wraz z przy艂膮czami do granic dzia艂ek w odcinku ulicy Wiejskiej w Inowroc艂awiu od rowu Szymborskiego do ulicy M膮tewskiej na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 57/2, 56/3, 56/2, 33/5, 31/11, 31/13, 33/17, 31/6, 38/1, 58/1, 6/1, 6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 7/2, 11 (obr臋b 7)".
Wi臋cej »
Zawiadomienie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2018 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni w obsadzie 60 DJP wraz z pomieszczeniami na mane偶, laboratorium, pomieszczeniami administracyjnymi i magazynowymi w ramach istniej膮cej zabudowy zagrodowej na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 13/12 obr臋b S艂aw臋cinek gmina Inowroc艂aw".
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2018 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
z 26 listopada 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowo艣ci Jaksice z w艂膮czeniem w miejscowo艣ci Borkowo na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: Obr臋b Jaksice: [...}, Obr臋b Borkowo: [...], Obr臋b Jaksiczki: [...]".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2018 r.
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶yczenie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶yczenie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w u偶yczenie.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o czynno艣ciach wznowienia znak贸w granicznych
w zwi膮zku z podzia艂em nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie Ko艣cielca, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o czynno艣ciach przyj臋cia granic nieruchomo艣ci
w zwi膮zku z podzia艂em nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie Ko艣cielca, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Jaksice z w艂膮czeniem w miejscowo艣ci Borkowo '
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 - chlewnia w S艂aw臋cinku.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowo艣ci S艂o艅sko gmina Inowroc艂aw'.
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do zbycia.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 23 pa藕dziernika 2018 r.
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "rozbudowa istniej膮cej fermy drobiu brojlera kurzego o 4 budynki inwentarskie nr 1, 2, 3, 4 wraz z instalacjami wewn臋trznymi, 8 silos贸w paszowych, zbiornik贸w na 艣cieki wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 62/3 i 62/4 po艂o偶onych w obr臋bie ewidencyjnym Modliborzyce, gm. D膮browa Biskupia".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 19 pa藕dziernika 2018 r.
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w miejscowo艣ci Ostrowo gmina Gniewkowo w zakresie wykonania ci膮gu pieszo-rowerowego".
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 10 pa藕dziernika 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni w obsadzie 60 DJP wraz z pomieszczeniami na mane偶, laboratorium, pomieszczeniami administracyjnymi i magazynowymi w ramach istniej膮cej zabudowy zagrodowej na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 13/12 obr臋b S艂aw臋cinek gmina Inowroc艂aw".
Wi臋cej »
Decyzja
dla inwestycji pn. :
,, Budowa drugiej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra - Wielowie艣 w ramach dostosowania infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych ... '
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla potrzeb projekt贸w budowlanych i wykonawczych dla budowy ruroci膮gu pomi臋dzy infrastruktur膮 IKS "SOLINO" S.A. oraz projekt贸w modernizacji istniej膮cych ruroci膮g贸w:.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
dot. inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra - Wielowie艣 w ramach dostosowania infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych, w sk艂ad kt贸rego wchodzi:[...]".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
dot. "Rozbudowa ulicy D艂ugiej i Lipowej w Inowroc艂awiu wraz z uporz膮dkowaniem gospodarki wodno-艣ciekowej"
Wi臋cej »
Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu og艂asza przetarg
na sprzeda偶 z艂omu pochodz膮cego ze z艂omowanych obrabiarek (tokarki, no偶yce uniwersalne) w ilo艣ci 12250 kg.
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2018 r.
o zebraniu materia艂u dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla potrzeb projekt贸w budowlanych i wykonawczych dla budowy ruroci膮g贸w pomi臋dzy infrastruktur膮 IKS "SOLINO" S.A. oraz projekt贸w modernizacji istniej膮cych ruroci膮g贸w".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
dot. zadania pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. ,, budowa budynku obory wolnostanowiskowej dla byd艂a mlecznego wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 w istniej膮cej zagrodzie rolnej na dzia艂ce nr ewidencyjny 258/5 w miejscowo艣ci Ludzisko gmina Janikowo '
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu lokalu u偶ytkowego i cz臋艣ci powierzchni u偶ytkowej przeznaczonych do oddania w najem
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2534C w miejscowo艣ci Ostrowo gmina Gniewkowo w zakresie wykonania ci膮gu pieszo - rowerowego '
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 150515C w miejscowo艣ci S艂o艅sko gmina Inowroc艂aw'
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
informuj膮ce o okr臋gach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okr臋gach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Inowroc艂awiu w wyborach do Rady Powiatu Inowroc艂awskiego zarz膮dzonych na dzie艅 21 pa藕dziernika 2018 r.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
o wyst膮pieniu do Burmistrza Gminy Miasta Janikowo i W贸jta Gminy Inowroc艂aw o opini臋 w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla potrzeb projekt贸w budowlanych i wykonawczych dla budowy ruroci膮g贸w pomi臋dzy infrastruktur膮 IKS "SOLINA" S.A. oraz projekt贸w modernizacji istniej膮cych ruroci膮g贸w".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych na wykonanie bada艅 geologiczno-in偶ynierskich dla potrzeb projekt贸w budowlanych i wykonawczych dla budowy ruroci膮g贸w pomi臋dzy infrastruktur膮 IKS "SOLINO" S.A. oraz projekt贸w modernizacji istniej膮cych ruroci膮g贸w"
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa drugiej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra - Wielowie艣 w ramach dostosowania infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawyo zapasach interwencyjnych '
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa budynku drukarni wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 na terenie dzia艂ek po艂o偶onych przy ulicy Transportowca w Inowroc艂awiu '.
Wi臋cej »
II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 samochodu osobowego RENAULT TRAFIC 2.1D
Wi臋cej »
Decyzja 54/2018
dot. inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra - Wielowie艣 w ramach dostosowania infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych, w sk艂ad kt贸rego wchodzi:[...]".
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej ,, INOWROC艁AW I " o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz z przy艂膮czem SN na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 37/15 obr臋b Balczewo gmina Inowroc艂aw"
Wi臋cej »
Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu og艂asza przetarg publiczny
na sprzeda偶 pojazdu Peugeot Partner
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
dot. inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra - Wielowie艣 w ramach dostosowania infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych, w sk艂ad kt贸rego wchodzi:[...]".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
dotycz膮ce wszcz臋cia post臋powania w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz osoby o nieustalonym adresie pobytu za nieruchomo艣膰 po艂o偶on膮 w Inowroc艂awiu przy ul. Lipowej 52.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej ,, INOWROC艁AW I " o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz z przy艂膮czem SN na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 37/15 obr臋b Balczewo gmina Inowroc艂aw"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz osoby o nieustalonym adresie pobytu za udzia艂 w prawie u偶ytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Krzywoustego dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy D艂ugiej i Lipowej w Inowroc艂awiu wraz z uporz膮dkowaniem gospodarki wodno-艣ciekowej".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie ustalenia odszkodowania za udzia艂 w prawie u偶ytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomo艣ci o nieuregulowanym stanie prawnym po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Lipowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy D艂ugiej i Lipowej w Inowroc艂awiu wraz z uporz膮dkowaniem gospodarki wodno-艣ciekowej".
Wi臋cej »
CKP w Inowroc艂awiu og艂asza przetarg publiczny na sprzeda偶 samochodu Peugeot Partner..
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa czterech budynk贸w inwentarskich z przeznaczeniem na kurniki, o艣miu silos贸w na pasz臋, czterech zbiornik贸w na gaz p艂ynny, p艂yty obornikowej oraz pozosta艂ej niezb臋dnej infrastruktury towarzysz膮cej w ramach istniej膮cej zabudowy zagrodowej na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1 obr臋b Krusza Podlotowa gmina Inowroc艂aw'.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
na wniosek inwestora, Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A., ul. Chemik贸w 7, 09-411 P艂ock reprezentowanego przez ustanowionego Pe艂nomocnika - Pana Jacka Osiewa艂臋, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa drugiej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra - Wielowie艣 w ramach dostosowania infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych, w sk艂ad kt贸rego wchodzi:[...]"
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Udost臋pnienie Teren贸w Inwestycyjnych poprzez budow臋 ulicy zbiorczej 艂膮cz膮cej ulice Marulewsk膮 i Szymborsk膮 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego og艂asza konkursy na stanowiska dyrektor贸w
- III Liceum Og贸lnokszta艂c膮ce im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu, ul. Gabriela Narutowicza 53, 88-100 Inowroc艂aw, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski,
- Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu, ul. 艢rednia 9, 88-100 Inowroc艂aw, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Centrum Kszta艂cenia Praktycznego og艂asza przetarg publiczny
na sprzeda偶 pojazd贸w marki: Opel Vivaro oraz Peugeot Partner.
Wi臋cej »
I przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 samochodu osobowego RENAULT TRAFIC 2.1D
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2018
zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Centrum Kszta艂cenia Praktycznego og艂asza przetarg publiczny
na sprzeda偶 pojazd贸w marki : Opel Vivaro oraz Peugeot Partner.
Wi臋cej »
Informacja oraz plakat ASF dla hodowc贸w trzody chlewnej
dotycz膮ca afryka艅skiego pomoru 艣wi艅
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu ofert na:
realizacj臋 w roku 2018 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacj臋 pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o poszukiwaniu spadkobierc贸w zmar艂ych mieszka艅c贸w DPS w Parchaniu
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o czynno艣ciach ustalenia przebiegu granic dzia艂ek ewidencyjnych
- obr臋b ewidencyjny Jarki
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Udost臋pnienie Teren贸w Inwestycyjnych poprzez budow臋 ulicy zbiorczej 艂膮cz膮cej ulice Marulewsk膮 i Szymborsk膮 w Inowroc艂awiu'.
Wi臋cej »
Postanowienie
dot. "Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROC艁AW PO艁UDNIE, w sk艂ad kt贸rej wchodzi stalowa wie偶a kratownicowa H=50m wraz z systemem antenowym oraz wolnostoj膮ce szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1/5 po艂o偶onej przy ulicy Popowickiej 63 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - ul. Pozna艅ska 12, Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2018
zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Postanowienie
dot. "Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie aktualizacji wysoko艣ci podstawowych kwot dotacji w roku 2017.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa nowego kot艂a opalanego biomas膮 wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 techniczn膮 na terenie Zak艂adu Produkcyjnego "JANIKOSODA" przy ulicy Przemys艂owej 30 w Janikowie na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 1/21, 1/23, 1/40, 1/42, 1/43, 1/49, 1/53, 1/69, 1/82, 1/86, 1/90".
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2018 r. zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszania 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Program wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2018 rok.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o poszukiwaniu spadkobierc贸w zmar艂ych mieszka艅c贸w DPS w Tarn贸wku
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa hali produkcyjno-magazynowej z cz臋艣ci膮 biurowo-socjaln膮 na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 262 obr臋b S艂aw臋cinek gmina Inowroc艂aw".
Wi臋cej »
Lista rzeczoznawc贸w maj膮tkowych w postepowaniach administracyjnych
prowadzonych przez Starost臋 Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Lista rzeczoznawc贸w maj膮tkowych w post臋powaniach administracyjnych prowadzonych przez:
Starost臋 Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zawiadomienie
dot. wszcz臋cia post臋powania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomo艣膰 o nieuregulowanym stanie prawnym po艂o偶on膮 w Inowroc艂awiu przy ulicy Dyngusowej, oznaczonej geodezyjnie jako dzia艂ka nr 131/1 o pow. 0.0780 ha, zapisan膮 w ksi臋dze wieczystej BY1I/00002689/1, przej臋t膮 z mocy prawa na rzecz Miasta Inowroc艂aw na realizacj臋 inwestycji drogowej zgodnie z ostateczn膮 decyzj膮 Starosty Inowroc艂awskiego nr AB6740.D.2.2015 z 22 czerwca 2015 r. o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza konkurs na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy, ul. Kujawska 20, 88-150 Kruszwica, dla kt贸rego organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zaproszenie Starosty Inowroc艂awskiego do wsp贸艂pracy
kierowane do rzeczoznawc贸w maj膮tkowych
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu ofert na:
realizacj臋 w roku 2017 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacj臋 pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza konkursy na stanowiska dyrektor贸w:
- Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu,
88-170 Pako艣膰
- Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu,
ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowroc艂aw,
dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 inwestycji pn. "Budowa budynku chlewni dla trzody w ilo艣ci 75,7 DJP w istniej膮cej zagrodzie rolnej wraz ze zbiornikiem na gnojownic臋 i 3 szt. silos贸w zbo偶owych na dzia艂ce nr ewidencyjny 19/2 w m. Broniewice 61 gmina Janikowo".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie aktualizacji wysoko艣ci podstawowych kwot dotacji w rok 2017.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Wykonanie dojazdu do budynku przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego 13A oraz ci膮gu pieszo-rowerowego 艂膮cz膮cego ulice: Szarych Szereg贸w i Wojska Polskiego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Informacja o post臋powaniu w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
na wniosek Pana Andrzeja Schmidta dzia艂aj膮cego z pe艂nomocnictwa firmy IRENA Group Holding Sp. z o.o., wszcz臋to post臋powanie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szk艂a o zdolno艣ci produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dob臋
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
na wniosek inwestora, ORANGE POLSKA S.A. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej ORANGE POLSKA S.A. NR 45492 INOWROC艁AW PO艁UDNIE, w sk艂ad kt贸rej wchodzi stalowa wie偶a kratownicowa H=50m wraz z systemem antenowym oraz wolnostoj膮ce szafy telekomunikacyjne i drogi kablowe na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 1/5 po艂o偶onej przy ulicy Popowickiej 63 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Budowa 艣cie偶ek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica; Obiekt "Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy".
Wi臋cej »
Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2017 r.
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu ofert na:
realizacj臋 w roku 2017 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Odstojnik w贸d pop艂ucznych na terenie stacji uzdatniania wody na dzia艂kach o numerach ewidencyjnych 162/7 i 162/6 w m. Rojewo gm. Rojewo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Miechowice gmina Inowroc艂aw oraz obejmuj膮ca teren miasta Inowroc艂awia od miejsca w艂膮czenia w istniej膮cy kolektor DN 1000 w ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego poprzez ulic臋 Now膮 i Szymborsk膮 na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: 74/1, 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowroc艂aw-M, obr臋b 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18. 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obr臋b Miechowice], 68/3, 55/5 [obr臋b Marulewy]".
Wi臋cej »
Komunikat o potwierdzeniu HPAI w miejscowo艣ci 艁ojewo
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. "Wykonanie dojazdu do budynku przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Miechowice gmina Inowroc艂aw oraz obejmuj膮ca teren miasta Inowroc艂awia od miejsca w艂膮czenia w istniej膮cy kolektor DN 1000 w ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego poprzez ulic臋 Now膮 i Szymborsk膮 na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: 74/1. 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowroc艂aw-M, obr臋b 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18. 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obr臋b Miechowice], 68/3, 55/5 [obr臋b Marulewy]".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa 艣cie偶ek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica; Obiekt "Rozbudowa ulicy Grodzkiej w Kruszwicy"".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
w sprawie wysoko艣ci podstawowych kwot dotacji w roku 2017
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅
wykazu lokalu u偶ytkowego przeznaczonego do najmu w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ulicy M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2017 r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Miechowice gmina Inowroc艂aw oraz obejmuj膮ca teren miasta Inowroc艂awia od miejsca w艂膮czenia w istniej膮cy kolektor DN 1000 w ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego poprzez ulic臋 Now膮 i Szymborsk膮 na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: 74/1. 9/4, 28/32, 28/15, 28/31, 86/2, 43, 28/16, 28/14 [Inowroc艂aw-M, obr臋b 7], 17/4, 17/1, 16, 15/1, 15/2, 82/3, 82/4, 82/6, 82/2, 14/10, 14/9, 14/6, 14/7, 14/15, 14/17, 14/18. 14/19, 14/20, 14/21, 14/22, 14/23, 14/24, 14/25, 14/26, 14/27, 14/28, 14/29, 14/30, 14/31, 14/33, 14/34, 9, 40/1, 48/1, 38, 37, 36, 23, 29, 22, 21/7, 69, 67, 21/10, 21/11, 21/15, 57/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 20/6, 62/7, 62/4, 60/3, 20/8, 60/6, 3, 58/2, 58/3, 58/4, 19/2, 50/4, 50/14, 50/15, 50/6, 50/3, 83, 50/8, 17/7, 17/9, 44, 45 [obr臋b Miechowice], 68/3, 55/5 [obr臋b Marulewy]".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa dw贸ch zbiornik贸w na gnojowic臋 dla Biogazowni Rolniczej w Radojewicach gmina D膮browa Biskupia na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 72/1 i 73/3".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa zbiornika odstojnikowego (fermentacyjnego II stopnia) Biogazowni Rolniczej w Radojewicach gmina D膮browa Biskupia na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 72/1 i 73/3".
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa trzech kurnik贸w dla niosek (produkcja jaj wyl臋gowych) wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 148/3 obr臋b Sikorowo gmina Inowroc艂aw"
Wi臋cej »
Decyzja
dot. nabycie przez Gmin臋 Pako艣膰 prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, po艂o偶onej w Ludkowie, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2017 r. zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Zmiana zagospodarowania terenu polegaj膮ca na budowie fermy indyk贸w na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 9/9 (cz臋艣膰 dzia艂ki) i 9/12 obr臋b Turlejewo gmina Inowroc艂aw"
Wi臋cej »
Informacja Starosty Inowroc艂awskiego
dot. ortofotomapy
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅
wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, po艂o偶onych w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Program wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2017 rok.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
w sprawie nieodp艂atnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Pa艅stwa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnicy
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Chlewiskach, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2016 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pob贸r w贸d podziemnych z uj臋cia nr 2 (dz. nr 66/4) i nr 3 (dz. nr 66/6) w m. Tuczno gm. Z艂otniki Kujawskie, dla potrzeb bytowych i gospodarczych mieszka艅c贸w wsi: Tuczno, Tuczno Wie艣, Helenowo, Podgaj, Popowiczki, Leszcze, D藕wierzchno, Jordanowo, Mierzwin, z uj臋cia w m. Tuczno, odprowadzanie podczyszczonych w贸d pop艂ucznych do jeziora Tuczno, oraz ustanowienie strefy ochronnej uj臋cia
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Decyzja 24/2016
"rozbi贸rka budynku gara偶owego i budynk贸w gospodarczych zlokalizowanych na dzia艂ce nr 137 po艂o偶onej przy ul. Powsta艅c贸w Wielkopolskich 11 w obr臋bie 2 w m. Kruszwica"
Wi臋cej »
Decyzja 19/2016
"rozbi贸rka budynku mieszkalnego i gospodarczego na dz. nr 36, ul. Or艂owska 23 w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Rad艂贸wek-Jaksice".
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2016 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia :Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra-Wielowie艣 w ramach infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych"
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Karola Marcinkowskiego
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o zmian臋 pozwolenia na budow臋 dotycz膮cego budowy "dw贸ch elektrowni wiatrowych REPOWER MM 92/2, 05 MW o 艂膮cznej mocy 4,1 MW Hzw=100 m npt. (F29,EW29,F30,EW30) z niezb臋dnymi urz膮dzeniami technicznymi i budowlanymi oraz drogami dojazdowymi w miejscowo艣ci Ludzisko gm. Janikowo u budow膮 zjazd贸w z drogi gruntowej nr 146 obr臋b Ludzisko gm. Janikowo i drogi gruntowej nr 1/14 obr臋b G贸rki gm. Strzelno"
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
"Budowa drogi gminnej Rad艂贸wek-Jaksice"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 01 lipca 2016 r.
o zebraniu materia艂u dowodowego w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra-Wielowie艣 w ramach infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych"
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych dr贸g na dzia艂kach nr 299, 399, 301, 288/2 - obr臋b Broniewo; dz. nr 98/2, 31/2 - obr臋b Bronimierz; dz. nr 255 - obr臋b Niszczewice gm. Z艂otniki Kujawskie oraz dz. nr 418, 419, 126, 129 - obr臋b Liszkowo gm. Rojewo"
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych dr贸g na dzia艂kach nr 251, 146 - obr臋b Liszkowo; dzia艂kach nr 232, 233/2 - obr臋b Rojewo gm. Rojewo"
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn.: "budowa elektrowni wiatrowych Vestas V 100 z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi z zatokami postojowymi i zjazdami z tych dr贸g na dzia艂kach nr 131, 108, 126/5, 126/6 obr臋b P艂onk贸wko gm. Rojewo"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.
o wyst膮pieniu do Burmistrza Gniewkowa i W贸jta Gminy Inowroc艂aw o opini臋 w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra-Wielowie艣 w ramach infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych"
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Rozbudowa istniej膮cej farmy wiatrowej o jeden generator energii wiatrowej POWER WIND 60/850 wraz z infrastruktur膮 techniczn膮 na dzia艂ce nr ewid. 323/2 Obr臋b Che艂mce gmnia Kruszwica"
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2016 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie zatwierdzenia "Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno-in偶ynierskich dla inwestycji pn. Budowa 2-ej nitki ruroci膮gu przesy艂owego paliw z PMRiP G贸ra-Wielowie艣 w ramach infrastruktury przesy艂owej paliw do wymog贸w ustawy o zapasach interwencyjnych"
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Jana III Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy Stefana Batorego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego og艂asza konkursy na stanowiska dyrektor贸w:
- II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
ul. Marii Konopnickiej 15, 88-100 Inowroc艂aw
-Zesp贸艂 Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu
ul. Solankowa 21, 88-100 Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego og艂asza konkursy na stanowiska dyrektor贸w:
- Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu
ul. Dworcowa 25, 88-100 Inowroc艂aw
- M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy
ul. Kujawska20, 88-150 Kruszwica
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzaj膮cej projekt budowlany i udzielaj膮cej pozwolenia na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni wiatrowej ENERCON E 53/800 ze zjazdem, drog膮 dojazdow膮, placem manewrowym z zatok膮 i placem postojowym na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych 27/1 i 28 obr臋b Sikorowo gmina Inowroc艂aw".
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Rad艂owo, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Inowroc艂aw, ul. Karola Marcinkowskiego
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o zamiarze wszcz臋cia post臋powania wyw艂aszczeniowego - Ludkowo, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Krusza艅skiej w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Og艂oszenie
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
"Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy Batorego w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wynikach konsultacji
projektu planu Zr贸wnowa偶onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
"Budowa ulicy Krusza艅skiej w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2016
zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Konsultacje spo艂eczne projektu Planu Transportowego
Wi臋cej »
Informacja o post臋powaniu w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
Rolnicza Sp贸艂dzielnia Produkcyjna NOWO艢膯 w Jezuickiej Strudze
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 lutego
o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
Parchanie gm. D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 13 stycznia 2016 r.
o sprostowaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Wi臋cej »
Konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2016 r.
Wi臋cej »
Informacja w sprawie zapom贸g zdrowotnych
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o zmian臋 pozwolenia na budow臋 nr 24/2013
Ekolog Kujawski Sp. z o.o.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko oraz zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Budowa 艂膮cznika ulicy Okr臋偶ek z ulic膮 J贸zefa Dankowskiego w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie operatu ewidencji grunt贸w i budynk贸w
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2016 r. zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Program wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2016 rok
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Inowroc艂aw ul. Solankowa
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
"Budowa 艂膮cznika ulicy Okr臋偶ek z ulic膮 J贸zefa Dankowskiego w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Inowroc艂aw ul. Pozna艅ska
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Kruszwica ul. Kujawska
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋 - Kaczkowo
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie lokali przeznaczonych do najmu
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Z艂otnikach Kujawskich.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30.07.2015 r. o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej
Wi臋cej »
Og艂oszenie o poszukiwaniu spadkobierc贸w zmar艂ych mieszkanek DPS w Tarn贸wku
Wi臋cej »
Konkurs na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego burs臋 w ramach niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej,
zlokalizowanej na nieruchomo艣ci po dotychczasowej Bursie Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Przedbojewice
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Ko艣cielec
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursach na stanowiska dyrektor贸w
w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Konkurs na wy艂onienie podmiotu prowadzacego burs臋 w ramach niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej.
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego podj膮艂 uchwa艂臋 w sprawie og艂oszenia konkursu, powo艂ania komisji konkursowej i przyj臋cia regulaminu konkursowego na wy艂onienie podmiotu prowadz膮cego burs臋 w ramach niepublicznej plac贸wki o艣wiatowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego dot. wszcz臋cia post臋powania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu
ofert na realizacj臋 w roku 2015 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onych w miejscowo艣ci Piotrkowice, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wszcz臋ciu post臋powania o zatwierdzenie zmian w wydanych decyzjach o pozwoleniu na budow臋
Wi臋cej »
Zawia. o umorzeniu post臋p. w sprawie reali. inwes. drog."Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka woj kujawsko-pomorskiego
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia planu zagospodarowania przestrzennego woj kuj-pom
Wi臋cej »
Obwieszczenie Marsza艂ka woj kujawsko-pomorskiego
o przyst膮pieniu do sporz膮dzenia planu zagospodarowania przestrzennego wojew贸dztwa kuj-pom
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 11 lutego 2015r.
w sprawie wykazu cz臋艣ci powierzchni u偶ytkowej przeznaczonej do oddania w najem.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego dot. wszcz臋cia post臋powania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Dyngusowej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w formie wspierania
zada艅 publicznych Powiatu w 2015 r. w ni偶ej wymienionych zakresach:
- w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- w zakresie nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onych w miejscowo艣ci Parchanie, gm. D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konkursie ofert na przyznanie w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci
przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego o wy艂o偶eniu do wgl膮du projektu operatu
opisowo-kartograficznego ewidencji budynk贸w i lokali dla obr臋b贸w ewidencyjnych gmin: Inowroc艂aw, Kruszwica (bez miasta Kruszwica), Gniewkowo (bez miasta Gniewkowo) i D膮browa Biskupia, po艂o偶onych w powiecie inowroc艂awskim, w wojew贸dztwie kujawsko-pomorskim.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
po艂o偶onych w Inowroc艂awiu przy ulicy Miechowickiej.
Wi臋cej »
Decyzja 88/2014
dla inwestycji pn.
"Budowa sieci i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obr臋b Gnojno, 3, 5 - obr臋b Inowroc艂aw, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obr臋b K艂opot".
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy
Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2015 rok
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. "Budowa sieci i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obr臋b Gnojno, 3, 5 - obr臋b Inowroc艂aw, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obr臋b K艂opot".
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
G膮ski, gmina Gniewkowo
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wonorze, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy D艂ugiej i Lipowej w Inowroc艂awiu wraz z uporz膮dkowaniem gospodarki wodno-艣ciekowej"
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋 - Inowroc艂aw
przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Przedbojewice
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn.
"Budowa sieci i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnych oraz rozbudowa sieci wodoci膮gowej z przy艂膮czami na terenie dzia艂ek o numerach ewidencyjnych: 33/4, 33/5, 33/6, 337/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, 337/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/17, 337/18, 33/19, 33/20, 53, 57/1, 57/7, 57/6, 57/8, 67 - obr臋b Gnojno, 3, 5 - obr臋b Inowroc艂aw, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 6 - obr臋b K艂opot".
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - dot.budowy elektrowni wiatrowej w Jankowie
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Gniewkowo
przy ulicy Dworcowej 9.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej na sprzeda偶 - Wierzchows艂awice
Wi臋cej »
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowroc艂awiu przekazuje
do wiadomo艣ci i wykorzystania zestawienie rze藕ni z terenu wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego, kt贸re wyra偶aj膮 zgod臋 na przyj臋cie tusz zwierz臋cego pochodz膮cych z uboj贸w z konieczno艣ci dokonywanych w gospodarstwie pochodzenia zwierz臋cego zgodnie z danymi przekazanymi przez Wojew贸dzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy oraz wytyczne dotycz膮ce uboju z z konieczno艣ci poza ubojni膮.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego dot. wszcz臋cia post臋powania odno艣nie inwestycji drogowej
"Rozbudowa ulicy D艂ugiej i Lipowej w Inowroc艂awiu wraz z uporz膮dkowaniem gospodarki wodno-艣ciekowej".
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej na sprzeda偶 - Przedbojewice
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Inowroc艂aw
przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego 15.
Wi臋cej »
Informacja Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
w sprawie wynik贸w przeprowadzonych konsultacji spo艂ecznych projektu Uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
w sprawie przyj臋cia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015
Wi臋cej »
Og艂oszenie o konsultacjach
Konsultacje projektu Uchwa艂y Rady Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie przyj臋cia zmian do Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015, przyj臋tego przez Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego na posiedzeniu 1 sierpnia 2014r.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji polegaj膮cej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2518 C, ul. Marcinkowskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, po艂o偶onych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9,
oznaczonych geodezyjnie jako dzia艂ki o numerach: 578/29 o pow. 0,0555 ha i 578/30 o pow. 0,0555 ha.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
dot. zako艅czenia post臋powania odno艣nie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Suchat贸wka w gminie Gniewkowo".
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - dot.rozbudowy drogi przy ul. Marcinkowskiego
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅
wykazu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. 艢w. Ducha 59-61
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 czerwca 2014 r.

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budow臋 dla Inwestora : DESTYLACJE POLSKIE, Sp贸艂ka z o.o.
dla inwestycji pn. : ,,Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacj膮 do produkcji alkoholu etylowego og贸lnego przeznaczenie i niezb臋dn膮 infrastruktur膮 oraz drog膮 dojazdow膮 w Liszkowie, gm. Rojewo ... ''
Wi臋cej »
Obwieszczenie
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2014 r.
o wydaniu decyzji o pozwolenie na budow臋 ( dla Inwestora : WINDBUD Sp贸艂ka z o.o. )
Wi臋cej »
Zawiadomienie
o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacj膮 do produkcji alkoholu etylowego og贸lnego przeznaczenia z infrastruktur膮 oraz budow膮 drogi dojazdowej w Liszkowie w gminie Rojewo''
Wi臋cej »
Zawiadomienie w zwiazku z prowadzonym post臋powaniem w sprawie wniosku
dot. pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego: budowa elektrowni wiatrowej, obr臋b Pa艂uczyna, gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa elektrowni wiatrowej WEA33, Vestas V90 Hzw 105 m z drog膮 dojazdow膮 i zjazdem z drogi gminnej oraz lini膮 kablow膮 SN i telekomunikacyjn膮 lini膮 kablow膮 z elektrowni WEA33 do EW22 na dzia艂kach obr臋b D臋bina oraz obr臋b G艂og贸wiec gm. Janikowo ''
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

budowa elektrowni wiatrowych EW1, EW2, EW3, EW4, EW6, EW7, EW9, EW10, EW17, EW19, EW21, EW22, EW23, EW8, EW11, EW12, EW13, EW14, EW15, EW16, WEA24, WEA25, WEA26, VESTAS V90 Hzw 105 m drogami dojazdowymi i zjazdami z dr贸g gminnych i powiatowych oraz liniami kablowymi SN i telekomunikacyjnymi liniami kablowymi na dzia艂kach zlokalizowanych w obr臋bie Trl膮g, obr臋b Pa艂uczyna, obr臋b D臋bina, Obr臋b D臋bowo, obr臋b G艂og贸wiec gm. Janikowo ''
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa elektrowni wiatrowych WEA 27, WEA 28, WEA 29, VESTAS V90 Hzw 105 m drogrami dojazdowymi i zjazdami z dr贸g gminnych na dzia艂kach zlokalizowanych w obr臋bie Dobieszewice gm. Janikowo ''
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa elektrowni wiatrowych WEA 30, WEA 31, VESTAS V90 Hzw 105 m drogami dojazdowymi i zjazdami z dr贸g gminnych na dzia艂kach, obr臋b Ko艂odziejewo gm. Janikowo ''
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa linii kablowej SN i telekomunikacyjnej linii kablowej od GPO w艂膮cznie do WEA25, WEA 26, WEA 27, WEA 28, WEA 29, WEA 30, WEA 31 na dzia艂kach w obr臋bie Dobieszewic, Wierzejewice, Trl膮g, Ko艂odziejewo, Broniewice, Pa艂uczyna, gm. Janikowo
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa stacji elektroenergetycznej WN/SN GPO Janikowo na dzia艂kach, obr臋b Trl膮g ''
Wi臋cej »
Zawiadomienie
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. :

,, budowa stacji elektroenergetycznej WN/SN GPZ Janikowo i napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV na dzia艂kach, obr臋b Trl膮g oraz obr臋b Pa艂uczyna gm. Janikowo ''
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y na rzecz dzier偶awcy
po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
na wniosek Destylacji Polskich Sp. z o.o.
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa gorzelni rolniczej wraz z instalacj膮 do produkcji alkoholu etylowego og贸lnego przeznaczenia z infrastruktur膮 oraz budow膮 drogi dojazdowej w Liszkowie w gminie Rojewo na terenie dzia艂ek ... ''
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅
wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋 w trybie bezprzetargowym, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie modernizacji
ewidencji grunt贸w i budynk贸w gmin : Inowroc艂aw, Kruszwica ( bez miasta Kruszwica ), Gniewkowo ( bez miasta Gniewkowo ) i D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.12.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa stacji elektroenergetycznej i linii elektroenergetycznej - obr臋b Trlag i Pa艂uczyna gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.13.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa stacji elektroenergetycznej - obr臋b Trlag gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.14.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa linii kablowej i telekomunikacyjnej - obr臋b Dobieszewice, Wierzejewice, Trlag, Ko艂odziejewo, Broniewice i Pa艂uczyna gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.15.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowych - obr臋b Ko艂odziejewo gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.16.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowych - obr臋b Dobieszewice gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.17.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowych - obr臋b Trlag, Pa艂uczyna, D臋bina, D臋bowo i G艂og贸wiec gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.18.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowej - obr臋b D臋bina i G艂og贸wiec gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania - AB.6740.5.19.2014
w sprawie zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budow臋 dla zadania inwestycyjnego pn. budowa elektrowni wiatrowej - obr臋b Ko艂odziejewo i Pa艂uczyna gm. Janikowo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o zako艅czeniu zbierania materia艂u dowodowego
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dw贸ch elektrowni wiatrowych REPOWER z niezb臋dnymi urz膮dzeniami technicznymi i budowlanymi oraz drogami dojazdowymi w miejscowo艣ci Ludzisko i budowa zjazd贸w z drogi gruntowej nr 146 obr臋b Ludzisko i drogi gruntowej nr 1/14 obr臋b G贸rki.
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2014
zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
na wniosek WINDENERG Sp z o.o. w sprawie wniosku o pozwoleniu na budow臋 dot. budowy ,, dw贸ch elektrowni wiatrowych REPOWER MM 92/2 ''
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 "stacji bazowej telefonii kom贸rkowej P4 na dz. nr 98 w Inowroc艂awiu ul. Poprzeczna 24".
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na przyznanie w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w formie wspierania
zada艅 publicznych Powiatu w 2014 r. w ni偶ej wymienionych zakresach:
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- w zakresie nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony d贸br kultury i tradycji.
Wi臋cej »
Postanowienie
o pozwoleniu na budow臋 dla inwestycji pn. ,, Budowa biogazowni rolniczej produkuj膮cej gaz biometan z gnojowicy, gnoj贸wki i odpad贸w poubojowych z dodatkiem substrat贸w ro艣linnych na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 72/1 po艂o偶onej w gminie D膮browa Biskupia obr臋b Radojewice - etap I ''
Wi臋cej »
Informacja o wykazie lokalu u偶ytkowego przeznaczonego do najmu
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 listopada 2013 r.
o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno - in偶ynierskich budowy ruroci膮gu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w M膮twach do Zak艂adu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie''.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Gniewkowo,
przy ulicy Gerharda Paj膮kowskiego 6A
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu wsp贸艂pracy
Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2014 rok
Wi臋cej »
Decyzja 24/2013
dla inwestycji
,,Budowa biogazowni rolniczej produkuj膮cej gaz biometan z gnojowicy, gnoj贸wki i odpad贸w poubojowych z dodatkiem substrat贸w ro艣linnych na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 72/1 po艂o偶onej w gminie D膮browa Biskupia obr臋b Radojewice - etap I''
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
o zebraniu materia艂u dowodowego w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno - in偶ynierskich budowy ruroci膮gu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w M膮twach do Zak艂adu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie ''
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅
wykazu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego 15 przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2013 r.
o wyst膮pieniu do Prezydenta Miasta Inowroc艂awia, Burmistrz Pako艣ci, Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo oraz W贸jta Gminy Inowroc艂aw o opini臋 w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno - in偶ynierskich budowy ruroci膮gu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w M膮twach do Zak艂adu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2013 r.
o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie zatwierdzenia ,, Projektu rob贸t geologicznych dla okre艣lenia warunk贸w geologiczno - in偶ynierskich budowy ruroci膮gu solanki na odcinku od pompowni solanki przy zbiorniku Solanki Manewrowej w M膮twach do Zak艂adu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Konary, gm. D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wniosku o pozwolenie na budow臋 dla inwestycji polegaj膮cej na budowie biogazowni rolniczej w gminie D膮browa Biskupia obr臋b Radojewice - etap I.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Instrukcji G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego w przypadku wyst膮pienia wysokich temperatur
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci w Gniewkowie przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci w Konarach przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Suchat贸wka w gminie Gniewkowo ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Konary
gmina D膮browa Biskupia, oznaczonych geodezyjnie jako dzia艂ki: nr 8/4 i nr 8/6.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Rucewko,
gmina Z艂otniki Kujawskie, oznaczonych geodezyjnie jako dzia艂ki: nr 89/2 i nr 89/3.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowo艣ci Suchat贸wka w gminie Gniewkowo ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie o aukcji samochodu marki Renault Trafic 2.1 D, rok produkcji 1996
- Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, Budowa ulicy Boles艂awa Le艣miana w Inowroc艂awiu ''
Wi臋cej »
Informacja o przygotowywaniu dokumentacji projektowej,
a w konsekwencji wykonania zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pako艣膰".
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Markowo
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa ulicy Boles艂awa Le艣miana w Inowroc艂awiu ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y -
ulica Marulewska.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, Budowa ulicy Sikorskiego w Gniewkowie ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y -
Gniewkowo, ul. Dworcowa 9.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa ulicy Sikorskiego w Gniewkowie ''
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nierucjomo艣ci w Parchaniu
przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie o otwartym konkursie ofert na przyznanie w roku 2013 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Informacja o og艂oszeniu otwartego konkursu ofert
na realizacj臋 w roku 2013 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nierucjomo艣ci w Ludzisku
przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nierucjomo艣ci w Or艂owie
przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋 -
po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz program wsp贸艂pracy
Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2013 rok
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nierucjomosci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu og艂oszenia dotycz膮cego przetargu o najem lokali u偶ytkowych
w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu og艂oszenia dotycz膮cego nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
po艂o偶onej w miejscowo艣ci G贸ra, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅
wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, po艂o偶onych w Gniewkowie przy ulicy Dworcowej 9
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu lokali u偶ytkowych przeznaczonych do najmu
znajduj膮cych si臋 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
w Rucewku, Sikorowie i Bachorcach.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y - Jaksice
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y, po艂o偶onych w Ostrowie i Tarn贸wku, gmina Kruszwica oraz w Kaw臋czynie i Kijewie, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. "Uporz膮dkowanie teren贸w po zak艂adach lniarskich w Pako艣ci - budowa drogi kategorii gminnej".
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego - Gniewkowo
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zawiadomienie oraz obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 5 czerwca 2012 r.
o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania pn. ,, Budowa obwodnicy Inowroc艂awia w ci膮gu drogi krajowej nr 15 i 25 ''
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y - Dworcowa 9, Gniewkowo
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
dotycz膮ce wszcz臋cia post臋powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej polegaj膮cej dla zadania pn. ,, Uporz膮dkowanie teren贸w po zak艂adach lniarskich w Pako艣ci - budowa drogi kategorii gminnej ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Og艂oszenie o II publicznej licytacji koni rasy fiordzkiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/185/2012
Rady Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2011 rok
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu og艂oszenia dotycz膮cego nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
, po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
dotycz膮ce pozwolenia na budow臋 inwestorowi ACE 1 sp. z o.o. Centrum Handlowego oraz przebudowy ruroci膮gu solanki w Inowroc艂awiu przy ulicy Wojska Polskiego
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu og艂oszenia dotycz膮cegonieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.
Wi臋cej »
Sprzeda偶 koni rasy fiordzkiej przez Dom Pomocy Spo艂ecznej
w Warzynie
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y - Gopla艅ska 2, Kruszwica
Wi臋cej »
Nab贸r kandydat贸w do Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
,,budowa ulicy Lotniczej od ulicy Henryka Czamana do ulicy Stanis艂awa 艁uczaka w Inowroc艂awiu ''
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2012 r.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2012 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Informacja dotycz膮ca przyjmowania wniosk贸w o dofinansowanie ze 艣rodk贸w PFRON.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2.
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Sikorowie, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
- Program wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2012 rok
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wy艂o偶eniu do wgl膮du projektu operatu opisowo - kartograficznego ewidencji budynk贸w i lokali dla obr臋b贸w ewidencyjnych gminy Pako艣膰 oraz gminy Janikowo
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
dzia艂aj膮c na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸藕n. zm.)
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y na rzecz najemc贸w,
po艂o偶onych w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13.
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Latkowie, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Cichej.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzierzaw臋
po艂o偶onej przy ul. Solankowej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y - przy ulicy Boles艂awa Krzywoustego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Rozstrzygni臋cie i og艂oszenie wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2011
zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty
Wi臋cej »
Wykaz rzeczy znalezionych przyj臋tych do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych
Starostwa Powiatowego w latach 2000 - 2011.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w gmin: Pako艣膰 i Janikowo
Wi臋cej »
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci
po艂o偶onej w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2011 r.
w zakresach :
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
- kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji
- nauki, edukacji, o艣wiaty i wychowania
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zadania publicznego z zakresu pomocy spo艂ecznej
- zapewnienie dzieciom opieki i wychowania w ca艂odobowej plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej typu rodzinnego
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2011 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci (udzia艂u w 1/7 cz臋艣ci) po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 20.
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋,
po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wykazie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Ziemowita 9
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wykazie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Staropozna艅skiej
Wi臋cej »
Obwieszczenie
na wniosek Zak艂ad贸w Mi臋snych VIANDO sp. z o.o. zosta艂a wydana decyzja dla inwestycji p.n. budowa biogazowni produkuj膮cej gaz biometan z gnojowicy, gnoj贸wki i odpad贸w poubojowych ... miejscowo艣膰 Radojewice
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 25 listopada 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y, nieruchomo艣膰 po艂o偶ona w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, Inowroc艂awski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - Metalowc贸w - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa dr贸g dojazdowych i wewn臋trznych do dzia艂ek nr 3, 5/2 i 7''
Wi臋cej »
Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji
na temat projektu Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego na 2011 rok
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydanie decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, Inowroc艂awski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - Metalowc贸w - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa dr贸g dojazdowych i wewn臋trznych do dzia艂ek nr 28/3 i 28/16''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2010 Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu Kodeksu Etyki pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Postanowienie Nr 383/10
Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie powo艂ania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze obj臋tym w艂a艣ciwo艣ci膮 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 30 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y - Ko艣cielec, gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o pozwoleniu na budow臋 dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na budowie instalacji odsiarczania spalin, komina stalowego o wysoko艣ci 80 m, kana艂贸w spalin oraz dr贸g dojazdowych na terenie elektrociep艂owni Zak艂adu Produkcyjnego JANIKOSODA
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2010 r.w sprawie podzia艂u Powiatu Inowroc艂awskiego na okr臋gi wyborcze, ustalenia ich numer贸w, granic oraz liczby radnych
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego
o prowadzonym post臋powaniu w sprawie oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko przedsi臋wzi臋cia pn. ,, budowa biogazowni produkuj膮cej gaz biometan z gnojowicy, gnoj贸wki i odpad贸w poubojowych z dodatkiem substrat贸w ro艣linnych na terenie dzia艂ek nr 351/1 i 395 w miejscowo艣ci Radojewice gmina D膮browa Biskupia ''
Wi臋cej »
Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
w sprawie zg艂aszania kandydat贸w na cz艂onk贸w gminnych, miejskich, powiatowych i wojew贸dzkiej komisji wyborczych w wyborach samorz膮dowych zarz膮dzanych na 21 listopada 2010 r.
Wi臋cej »
Komunikat Komisarza Wyborczego
w sprawie okre艣lenia w艂a艣ciwo艣ci terytorialnej komisarzy wyborczych, w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej w zakresie wykonywania czynno艣ci o charakterze og贸lnowojew贸dzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji
dla zadania : p.n. ,,Inowroc艂awski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - Metalowc贸w - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa dr贸g dojazdowych i wewn臋trznych dla dzia艂ek nr 28/3, 28/16''
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji
dla zadania p.n. ,,Inowroc艂awski Obszar Gospodarczy - strefa w rejonie ulic : Szosa Bydgoska - Metalowc贸w - Libelta - Marcinkowskiego. Budowa dr贸g dojazdowych i wewn臋trznych do dzia艂ek nr 3, 5/2 i 7 ''
Wi臋cej »
Obwieszczenie Starosty Inowroc艂awskiego
o wydaniu decyzji zezwalaj膮cej na realizacj臋 inwestycji drogowej pn. ,, przebudowa ulicy Kornela Makuszy艅skiego w Inowroc艂awiu - II etap ''
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy 艢wi臋tokrzyskiej.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego
o wy艂o偶eniu do wgl膮du projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynk贸w i lokali dla obr臋b贸w ewidencyjnych gminy Rojewo z wy艂膮czeniem obr臋bu Rojewo oraz dla obr臋b贸w ewidencyjnych gminy Z艂otniki Kujawskie z wy艂膮czeniem obr臋bu Z艂otniki Kujawskie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji
Miastu Inowroc艂aw reprezentowanemu przez Zast臋pc臋 Prezydenta Ireneusza Stachowiaka dla zadania ,, przebudowa ulicy Kornela Makuszy艅skiego - II etap''
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Jezuickiej Strudze, gmina Rojewo.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej wnioskodawcy Miastu Inowroc艂aw reprezentowanemu przez Prezydenta Ryszarda Brejz臋
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej dla zadania: "Inowroc艂awski Obszar Gospodarczy..."
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 5 maja 2010 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej na sprzeda偶.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia w 2010 r. dnia wolnego od pracy.
Wi臋cej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
"Budowa 艂膮cznika ulicy Metalowc贸w z ulic膮 Toru艅sk膮 w Inowroc艂awiu"
Wi臋cej »
Wyniki konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2010 zada艅 Powiatu
wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do oddania w dzier偶aw臋, Sosn贸wiec
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wykazie nieruchomo艣ci do sprzeda偶y, Kruszwica
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 15/2010 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5/2010 do Regulaminu zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej wnioskodawcy Gminy Miasta Inowroc艂aw dla zadania pn. "Budowa 艂膮cznika ul. Metalowc贸w z ul. Toru艅sk膮 w Inowroc艂awiu."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 9/2010 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. analizy ankiet z przeprowadzonego badania poziomu zadowolenia Klient贸w w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 8/2010 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 5/2010 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2010 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2009 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia systemu badania poziomu zadowolenia Klient贸w z us艂ug 艣wiadczonych przez Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
og艂oszenie o sprzeda偶y w formie II licytacji publicznej - ci膮gnik ZETOR
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Zawiadomienie Starosty Inowroc艂awskiego o wszcz臋ciu post臋powania
w sprawie modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w gmin: Z艂otniki Kujawskie i Rojewo.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2010 r.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y maszyn rolniczych w formie licytacji publicznej
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
po艂o偶onych w Kruszwicy przy ul. Gopla艅skiej 2 oraz Parchaniu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2009 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋- Ko艣cielec, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Og艂oszenie na temat wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2.
Wi臋cej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
,, budowa przed艂u偶enia ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodleg艂o艣ci do ulicy Staszica w Inowroc艂awiu''
Wi臋cej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn.:
,,budowa 艂膮cznika ulicy Metalowc贸w z ulic膮 Toru艅sk膮 w Inowroc艂awiu.''
Wi臋cej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej:
pn. ,, przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin-Z艂otowo-Z艂otniki Kujawskie''.
Wi臋cej »
Og艂oszenie na temat wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Og艂oszenie Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 12.10.2009 r. w sprawie wykazu nieruchomo艣ci
po艂o偶onej w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego nr 15. Nieruchomo艣膰 przeznaczona jest do sprzeda偶y w drodze przetargu.
Wi臋cej »
Wznowienie post臋powania
dla zadania p.n. ,,budowa 艂膮cznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodleg艂o艣ci do ulicy Staszica w Inowroc艂awiu''
Wi臋cej »
Wznowienie post臋powania
dla zadania p.n. ,, budowa 艂膮cznika ulicy Metalowc贸w z ulic膮 Toru艅sk膮''
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
dla zadania pn. ,,przebudowa ulicy Kornela Makuszy艅skiego na odcinku od ulicy Ewy Szelburg- Zar臋biny do ulicy Marii Kownackiej w Inowroc艂awiu''
Wi臋cej »
Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej:
budowa obwodnicy Miasta Janikowa
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
dla zadania p.n. ,, przebudowa drogi powiatowej nr 2368C Barcin- Z艂otowo- Z艂otniki Kujawskie
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania
dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Janikowa"
Wi臋cej »
Postanowienie w sprawie: budowa 艂膮cznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodleg贸艣ci do ul. Staszic
Wi臋cej »
Postanowienie w sprawie: budowa 艂膮cznika ulicy Metalowc贸w z ulic膮 Toru艅ska w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 79/2009 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 28 lipca 2009 roku
w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y w drodze licytacji naziemnej rampy do przegl膮du samochod贸w
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej: "Budowa 艂膮cznika ul. Metalowc贸w z ul. Toru艅sk膮 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zawiadomienie o wszcz臋ciu post臋powania p.n. budowa 艂膮cznika ulicy Wojska Polskiego
od alei Niepodleg艂o艣ci do ulicy Stanis艂awa Staszica w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do wydzier偶awienia-
Wi臋cej »
Informacja o pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ludzisku,
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Viando
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania - ul. M膮tewska
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmian臋 pozwolenia wodnoprawnego - Ostr贸wek
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pozkal
Wi臋cej »
Informacja o szkoleniu " Kadry o艣wiaty podwy偶szaja swoje kwalifikacje"
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Or艂owo
Wi臋cej »
Informacja o przebudowie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupad艂y
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci w do sprzeda偶y w drodze przetargu
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Magbud
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmian臋 pozwolenia wodnoprawnego - nadle艣nictwo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Alstal - Inwest
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Krusza
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gop艂o
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci w Janikowie
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Janikowo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 艂膮cko
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Galwana
Wi臋cej »
Informacja dot. post臋powania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie NR 35/2009 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 24 marca 2009 roku
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w-urz臋dniaka wyborczego
Wi臋cej »
Konkurs ofert w celu dokonania wyboru i wyznaczenia jednostki usuwajacej pojazdy
oraz prowadz膮cej parking strze偶ony zlokalizowany na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2009 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2009 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynno艣ci w zakresie ewakuacji pracownik贸w
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w formie wspierania zada艅 publicznych powiatu w 2009 r.
W wymienionym nizej zakresie:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji,
- ochrona i promocja zdrowia,
- dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych,
w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
- turystyka i promocja.
Wi臋cej »
Informacja w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y-Magazynowa
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Grodztwo
Wi臋cej »
Starosta Inowroc艂awski informuje o potrzebie spr. zgodno艣ci ksi膮g wieczystych z rzeczywistem stanem
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmianie pozwolenia wodnoprawnego-Bonduelle
Wi臋cej »
Otwarty konkurs na realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej
Wi臋cej »
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na wydzier偶awienie grunt贸w w m.Parchanie
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Gniewkowo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Pieranie
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋,
po艂o偶onych w Parchaniu
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Przetarg ustny nieograniczony na wydzier偶awienie na okres 1 roku gruuntu rolnego-Parchanie
Wi臋cej »
Wykaz nieruchomo艣ci przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋, po艂o偶onych w Parchaniu
Wi臋cej »
Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomo艣ci-Markowice i Piotrkowice
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przybyszewskiego
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Eko - Solar
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lafrentz
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Geo Tra
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gotowski
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Fojud
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przybys艂aw
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y w farmie licytacji publicznej mieszalnika pasz ze 艣rutownikiem-Kaw臋czyn
Wi臋cej »
Informacja o o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - G膮ski
Wi臋cej »
Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 zadania:
Prowadzenie O艣rodka Interwencji Kryzysowej.
Wi臋cej »
Informacja o wczszeciu postepowania o wydaniem pozwolenia wodnoprawnego-Smyrnia
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego-Rusinowo
Wi臋cej »
Informacja o og艂oszeniu konkursu ofert na
"Prowadzenie specjalistycznego o艣rodka dla ofiar przemocy w rodzinie"
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu og艂oszenia dotycz膮cego sprzeda偶y nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Przybys艂aw
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lisewo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Grodztwo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - cukrownia
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pako艣膰
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jankowo
Wi臋cej »
Informacja dot. wp艂at z tytu艂u obs艂ugi wydzia艂u geodezji
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Polimat
Wi臋cej »
Informacja dot. wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych na sprzeda偶
Wi臋cej »
Informacja o o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Enea
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wybranowo gm. Rojewo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Bonduelle
Wi臋cej »
Sprzeda偶 maj膮tku ruchomego CKP w Inowroc艂awiu w formie licytacji publicznej.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - W
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - F
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmian臋 pozwolenia wodnoprawnego - Ko艂uda Wielka
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmian臋 pozwolenia wodnoprawnego - Ta艅scy
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmian臋 pozwolenia wodnoprawnego - Ta艅scy
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - cukrownia
Wi臋cej »
Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Che艂mce
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Lancer
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego - Wielowie艣
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Che艂mce
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - most
Wi臋cej »
informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Marcinkowo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rusinowo
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatowego wykazu nieruchomo艣ci w Jordanowie
przeznaczonych do sprzeda偶y.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego - Gniewkowo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania zintegrowanego - RSP
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego - Kicko
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego - IKS
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania wodnoprawnego - Gniewkowo
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo艣ci do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - OSM "CUIAVIA" Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Skotniki
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do oddania w dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - POLI
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Parchanie
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Statoil
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kana艂 Jurancicki
Wi臋cej »
Sprzeda偶 maj膮tku DPS w Ludzisku w formie licytacji
Wi臋cej »
Sprzeda偶 maj膮tku ruchomego CKP w formie licytacji
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - "MELBUD"
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o zmian臋 pozwolenia wodnoprawnego - Szarlej
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Zagajewice
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kruszwica
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci
przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci
przeznaczonych do oddania w dzier偶aw臋.
Wi臋cej »
Sprzeda偶 maszyn rolniczych w formie licytacji w DPS w Ludzisku
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - S艂ab臋cin
Wi臋cej »
Informacja o konkursie ofert na przyznanie w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Gniewkowo
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y samochodu marki STAR 742L, rok produkcji 1996
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie sprzeda偶y p艂uga w drodze rokowa艅
Wi臋cej »
Informacja o wyniku post臋powania na zakup samochodu osobowego sedan
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 w 2008 r. zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Sprzeda偶 samochodu marki 呕uk w drodze aukcji.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Tuczno
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Konkurs ofert dot. usuwania pojazd贸w i prowadzenia parkingu strze偶onego
Wi臋cej »
Informacja dotycz膮ca post臋powania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kana艂 Z艂otnicki
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy og艂oszenia o wykazie nieruchomo艣ci pod dzier偶aw臋
Wi臋cej »
Informacja o wywieszeniu na tablicy wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - O艣niszczewo
Wi臋cej »
Sprzeda偶 samochodu marki 偶uk w formie aukcji.
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - O艂kan
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - D膮bie
Wi臋cej »
Sprzeda偶 maszyn rolniczych w formie licytacji
Wi臋cej »
Informacja o wykazie nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Sprzeda偶 samochodu marki STAR 742L, rok produkcji 1996 w formie aukcji
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - EKW
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Piecki
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - PK Kruszwica
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - prom
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Pieranie
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - S艂aw臋cinek
Wi臋cej »
Informacjao wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Kobylnica
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wonorze
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Czyste
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - ZPC
Wi臋cej »
Sprzeda偶 samochodu STAR 742L w formie aukcji
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Auto - Service
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 艁uszczewo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Ostrowo
Wi臋cej »
Informacja kwartalna o wykonaniu bud偶etu
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jacewo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Jaksice
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Rusinowo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Parchanie
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - DPS Kaw臋czyn
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Brudnia
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Batkowo
Wi臋cej »
Informacja o wszcz臋ciu post臋powania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - G膮ski
Wi臋cej »
Og艂oszenie w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y
Wi臋cej »
Informacja o wynikach konkurs贸w ofert dla organizacji pozarz膮dowych
ubiegaj膮cych si臋 o wspieranie wykonywania zada艅 publicznych.
Wi臋cej »
Og艂oszenie o sprzeda偶y maj膮tku ruchomego CKP w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
og艂asza otwarty konkurs ofert na przyznanie w roku 2007 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706154