logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Kadencja 2006-2010

Uchwa艂a Nr 934/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 933/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Krzysztofa Figaja nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 932/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki St臋pniewskiej nauczycielki kontraktowej w Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 931/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Panu Rafa艂owi Walterowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci w zakresie realizacji projekt贸w konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 930/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie nadania nazwy hali sportowej przy III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 929/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyj臋cia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2011-2014
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 928/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2011 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 927/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 926/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie informacji za III kwarta艂 2010 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 925/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 924/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 biurowych dla Mi臋dzynarodowej Federacji Sztuk Walki - IMAF Polska.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 923/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 922/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 921/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski za rok szkolny 2009/2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 920/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na III kwarta艂 2010 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 919/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu udzia艂u w projekcie partnerskim pn. ,, Zosta艅 Omnibusem - zdobywaj wiedz臋 poprzez dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 918/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawek za wynajem Hali Widowiskowo - Sportowej przy III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 917/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zak艂adu Bud偶etowego w Inowroc艂awiu w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2010/2011
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 916/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Miechowickiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 915/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 18 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 914/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Zofii G艂ogowskiej na stanowisku dyrektora O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 913/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dr贸g gminnych odcinka drogi powiatowej nr 2347C G膮sawa-Obudno-S艂aboszewo oraz odcinka drogi nr 2401C Mokre-Krzekotowo-Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 912/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 911/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za II kwarta艂 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 910/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 909/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 908/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Gnojnie, w pasie drogi powiatowej nr 2518C Czyste-Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 907/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, na terenie I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 906/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 905/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie dofinansowania przebudowy dr贸g powiatowych w ramach Programu Wieloletniego pn. ,, Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011''
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 904/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii dr贸g powiatowych dr贸g po艂o偶onych na terenie Powiatu Koni艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 903/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji kategorii dr贸g po艂o偶onych na terenie Powiatu Koni艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 902/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania : bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu, za I p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 901/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 900/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 899/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 898/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 897/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska Dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 896/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 895/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 4 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Ko艂odziejewo, w pasie drogi powiatowej nr 2550 C Broniewice-Ko艂odziejewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 894/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3424C przy ul. Macieja Wierzbi艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 893/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci W臋gierce, w pasie drogi powiatowej nr 2553C Cie艣lin-Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 892/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 891/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 890/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska Dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 889/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
w sprawie przed艂u偶enia powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 888/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wynaj臋cia pomieszcze艅 pomocniczych dla lokali mieszkalnych w budynku w Ko艣cielcu 29.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 887/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2010 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 886/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 885/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 884/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dr贸g na terenie Gminy Z艂otniki Kujawskie do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 883/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu nagrody rocznej za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 882/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu lasera holmowego Yag z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 881/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu zestawu gastroskopu i kolonoskopu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 880/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu RTG z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂adzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 879/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 878/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Ko艂uda Ma艂a, w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-Ko艂uda Ma艂a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 877/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci S贸jkowo, w pasie drogi powiatowej nr 2511C S艂aw臋cin-S贸jkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 876/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 2518C Czyste-Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 875/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 874/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 873/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Szwagrowskiej nauczycielki kontraktowej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 872/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Semrau-Fac nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 871/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Renaty Skoczek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 870/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Rybarczyk nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 869/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Lipi艅skiej nauczycielki kontraktowej w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 868/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Gerlach nauczycielki kontraktowej w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 867/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Osadnik nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 866/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusza Fajoka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 865/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Sztandur nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 864/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wrony nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 863/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Kondratowicz-Nowak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 im. w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 862/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Kawczy艅skiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 861/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Gabineckiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 860/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Macieja Wojdylaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 859/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Doma艅skiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 858/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Dulaka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 857/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Tetiany R贸偶niakowskiej nauczycielki kontraktowej w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 856/2010
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana 艁ukasza Oliwkowskiego nauczyciela kontraktowego w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 855/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 854/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia drogi powiatowej nr 2804C D臋by-Dobre kategorii dr贸g powiatowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 853/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyznaczenia cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 852/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 851/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasi艂k贸w zdrowotnych na II kwarta艂 2010 roku dla nauczycieli oraz nauczycieli po przej艣ciu na emerytur臋, rent臋 lub nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne, szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 850/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu kardiomonitor贸w i defibrylatora z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 849/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu 艂贸偶ek typu EGERTON z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Szpitalu Powiatowym im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 848/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu 艂贸偶ek dla stanowisk hemiodializacyjnych z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 847/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparat贸w do hemiodializy z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 846/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu wanien do hydroterapii z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Rehabilitacji Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 845/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu do oznaczania grupy krwi z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Serologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 844/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu komory laminarnej i zamra偶arki z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂adzie Mikrobiologii Lekarskiej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 843/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatury i sprz臋tu medycznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂adzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 842/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu sto艂u operacyjnego z wyposa偶eniem i lamp膮 z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 841/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatury i sprz臋tu medycznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Noworodkowym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 840/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu biometru laserowego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 839/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu darowizny respiratora typu LEGENDAIR z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 838/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu darowizny 艂贸偶ka specjalistycznego AVE z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Po艂o偶niczym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 837/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji wy艂膮czenia z u偶ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej w miejscowo艣ci B膮bolin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 836/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia odcinka drogi w Gniewkowie do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 835/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 samochodu ci臋偶arowego STAR b臋d膮cego w posiadaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w drodze licytacji ustnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 834/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie roz艂o偶enia raty na wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 833/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta Inowroc艂awia do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 832/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2010 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 831/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 830/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek dotacji dla okre艣lonych szk贸艂 niepublicznych na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 829/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 828/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 53 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w pasie drogi powiatowej nr 2509C Jaksice - Wielowie艣.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 827/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z terenu nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Inowroc艂awiu, stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna, drzewa rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw oraz 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2545C Inowroc艂aw - Jacewo - O艣niszczewko.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 826/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie miasta Inowroc艂awia do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 825/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 5 drzew i 2 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 824/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Miechowickiej oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 823/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 822/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci S艂aw臋cin, w pasie drogi powiatowej nr 2511C S贸jkowo - S艂aw臋cin, 5 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci S艂o艅sko, w pasie drogi powiatowej nr 2538C Balin - S艂o艅sko, 9 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Czyste , w pasie drogi powiatowej nr 2516C Jaksice - Or艂owo, drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Tupad艂y, w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 821/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 11 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci O艂drzychowo, w pasie drogi powiatowej nr 2562C Balice - Rzadkwin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 820/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Kijewo, w pasie drogi powiatowej nr 2525C Lipie-Kijewo-Murzynno oraz na usuni臋cie 12 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Murzynno, w pasie drogi powiatowej nr 2529C Murzynno - Klepary oraz nr 2525C Lipie - Kijewo - Murzynno.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 819/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Chr贸stowo, w pasie drogi powiatowej nr 2572C B膮kowo - Chr贸stowo oraz na usuni臋cie drzewa i 6m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 818/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3416C ulica Marii Sk艂odowskiej - Curie oraz na usuni臋cie 9 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3413C ulica Stanis艂awa Przybyszewskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 817/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie przej臋cia i przekazania nieruchomo艣ci b臋d膮cych w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie do Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 816/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania sprz臋tu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na rzecz szk贸艂 ponadgimnazjalnych o kszta艂ceniu og贸lnym dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski w ramach projektu pn. "Zdoby膰 wiedz臋 - wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno - wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym".
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 815/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert na wyb贸r organizatora i gwaranta emisji obligacji Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 814/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie informacji za rok 2009 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 813/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ul. Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 812/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie najmu pomieszczenia u偶ytkowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 811/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie przej臋cia i przekazania pomieszcze艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 810/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Janocin, w pasie drogi powiatowej nr 2579C Gocan贸wko - Janocin.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 809/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 e.
w sprawie roz艂o偶enia na raty wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 808/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 807/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt~贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 806/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 805/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 804/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 13 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onych w miejscowo艣ci Ko艂uda Ma艂a, w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - Ko艂uda Ma艂a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 803/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 802/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 801/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2010 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 800/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku w Ko艣cielcu 29.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 799/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyj臋cia do maj膮tku Powiatu Inowroc艂awskiego w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 798/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podzia艂u 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 w 2010 r. program贸w profilaktycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 797/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie na nieruchomo艣ciach po艂o偶onych w Ostrowie, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 796/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie oddania w u偶yczenie Stowarzyszeniu W臋dkarskiemu ,, Kara艣 '' w Wonorzu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 795/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 794/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 793/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enie zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3415C ulica Prezydenta Franklina Roosevelta.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 792/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 7 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Rad艂owo, w pasie drogi powiatowej nr 2347C Rad艂owo-Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 791/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Rad艂owo, w pasie drogi powiatowej nr 2546C Rad艂owo-Ludwiniec.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 790/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 83 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wielowie艣, w pasie drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowie艣.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 789/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego oraz 3 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej wsp贸艂w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego i Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 53.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 788/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy do zawarcia umowy najmu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 787/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2010 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 786/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Panu Andrzejowi Lipi艅skiemu Dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 785/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci 呕erniki w pasie drogi powiatowej nr 2565C Janowice-Bo偶ejewice-S艂awsk Wielki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 784/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 5 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewice, w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Ko艂odziejewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 783/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 5 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci W臋gierce, w pasie drogi powiatowej nr 2553C Cie艣lin-Ko艣cielec-Janikowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 782/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Sokolniki, w pasie drogi powiatowej nr 2450C Stodo艂y-Kraszyce-Polanowice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 781/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci S艂ab臋cin, w pasie drogi powiatowej nr 2585C S艂ab臋cin-Baranowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 780/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Lisewo Ko艣cielne, w pasie drogi powiatowej nr 2506C Lisewo Ko艣cielne-Kr臋偶o艂y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 779/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 5 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Tuczno, w pasie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 778/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 6 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂opot, w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 777/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Zofii G艂ogowskiej na stanowisku dyrektora O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 776/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenie harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 775/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w : Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu oraz Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 774/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2010 roku wykonywanie zada艅 publicznych powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 773/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu kardiotokografu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Po艂o偶niczym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 772/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu tomografu okulistycznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 771/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem od u偶ytkowania w Stacji Dializ Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 770/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu respiratora z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 769/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu analizatora hematologicznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 768/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu zestawu laparoskopowego z przeznaczeniem do u偶ytkowania na Bloku Operacyjnym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 767/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przyj臋cie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu darowizny 艂贸偶ka specjalistycznego AVE z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Po艂o偶niczym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 766/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 765/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie zbiorczego sprawozdania o ilo艣ci i kwocie udzielonych umorze艅 i ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 764/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 763/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 762/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 761/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 760/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 759/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z perspektyw膮 na lata 2012-2015 dla Gminy Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 758/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 488 drzew oraz 11958 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 757/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa oraz 6 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 756/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 755/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 754/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 biurowych w Latkowie 11 dla Izby Celnej w Toruniu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 753/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2010 roku wykonywanie zada艅 publicznych powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 752/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 751/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 750/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej ci膮gnika rolniczego Zetor 7211 z kabin膮 b臋d膮cego w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 749/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 748/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu do zawarcia umowy najmu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 747/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,,Chcesz zosta膰 or艂em przyjd藕 na zaj臋cia pozaszkolne - Program zaj臋膰 pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyr贸wnawczych dla uczni贸w zawodowych szk贸艂 ponadgimnazjalnych'', dotycz膮cego podniesienia atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 746/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,,Zdoby膰 wiedz臋 - wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno - wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym'', dotycz膮cego wyr贸wnywania szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszenia r贸偶nic w jako艣ci us艂ug edukacyjnych z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 745/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 744/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew i przesadzenie 9 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3401C aleja Niepodleg艂o艣ci
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 743/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu na nieruchomo艣ciach gruntowych po艂o偶onych w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 742/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, na terenie M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 741/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia na rok 2010 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 740/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiwgo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 739/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Zofii G艂ogowskiej dyrektorowi O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 738/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 737/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 736/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2010
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 735/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2010 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 734/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu do zawarcia umowy najmu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 733/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu do zawarcia umowy najmu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 732/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu do zawarcia umowy najmu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 731/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie upowa偶nienia dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu na obni偶enie stawki za wynajem izb lekcyjnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 730/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia stawki za powierzchni臋 u偶ytkow膮 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 729/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie przeznaczenia dodatkowych pomieszcze艅 mieszkalnych dla O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu w budynku nr 52 w Or艂owie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 728/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego cz臋艣ci lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego nr 52 w Or艂owie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 727/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 726/2010
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 725/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych we wsi Parchanie, gmina D膮browa Biskupia oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 724/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 723/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 722/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie odwo艂ania Pani Zofii G艂ogowskiej ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach - Plac贸wki Wielofunkcyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 721/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 5 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, po艂o偶onych w pasie drogi powiatowej nr 2347C G膮sawa-Obudno-S艂aboszewo-Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 720/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji wy艂膮czenia z u偶ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej w Trl膮gu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 719/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji wy艂膮czenia z u偶ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej ulicy Boles艂awa Prusa w Janikowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 718/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dniem 16 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 717/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu respiratora z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 716/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu respiratora z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 715/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu defibrylatora i respiratora transportowego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pogotowiu Ratunkowym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 714/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu USG z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Przychodni Przyszpitalnej - w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej , Wad Postawy i Preluksacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 713/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,, Chcesz zosta膰 or艂em- przyjd藕 na zaj臋cia pozaszkolne - Program zaj臋膰 pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyr贸wnawczych dla uczni贸w zawodowych szk贸艂 ponadgimnazjalnych'' dotycz膮cym podniesienia atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 712/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu uczestnictwa w projekcie ,, Zdoby膰 wiedz臋 - wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno-wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym'' dotycz膮cym wyr贸wnywania szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszenia r贸偶nic w jako艣ci us艂ug edukacyjnych z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 711/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 8 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w miejscowo艣ci S艂o艅sko, w pasie drogi powiatowej nr 2535C S艂o艅sko-G膮ski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 710/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 4 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Ko艂odziejewie, w pasie drogi powiatowej 2550C Ko艂odziejewo-Broniewice.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 709/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 49 drzew oraz 120 m
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 708/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Woli Wapowskiej, w pasie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronis艂aw-Dobre.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 707/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w pasie drogi powiatowej nr 2566C Inowroc艂aw-Marulewy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 706/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3407C ulica Marulewska.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 705/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 4 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 704/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie sprzeda偶y maszyn rolniczych b臋d膮cych w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 703/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2009 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 wrze艣nia 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 702/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 701/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbyciu lokalu u偶ytkowego w budynku wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem przynale偶nym i udzia艂em w gruncie po艂o偶onego w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 700/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 699/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie zamiany najm贸w lokali mieszkalnych, wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie lokalu mieszkalnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 698/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 697/2009
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 696/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aliny Madziarskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 695/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Mr贸z nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 694/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Leszczy艅skiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 693/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia do maj膮tku Powiatu Inowroc艂awskiego w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.`
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 692/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przej臋cia i przekazania nieruchomo艣ci w Gniewkowie b臋d膮cej w posiadaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu do Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 691/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie w艂膮czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu u偶ytkowego i wyra偶enia zgody na zamian臋 najm贸w lokali mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 690/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przekazania pomieszcze艅 na biura Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 689/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 688/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 listopada
w sprawie przyj臋cia do maj膮tku Powiatu Inowroc艂awskiego w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 687/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 listopada
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 686/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszczenia dla Wojew贸dzkiej Komendy Ochotniczych Hufc贸w Pracy w Toruniu w budynku M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka przy ul. Naj艣wi臋tszej Marii Panny 14-16 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 685/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przej臋cia i przekazania pomieszcze艅 biurowych b臋d膮cych w posiadaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu do Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 684/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 biurowych dla Wojew贸dzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 683/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 682/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2010 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 681/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cia drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Sukowy, w pasie drogi powiatowej nr 2448C Stodo艂y - Ksi膮偶 - Sukowy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 680/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgodny na usuni臋cie drzewa, rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Wola Wapowska, w pasie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros - Bronis艂aw - Dobre.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 679/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew, rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Pako艣ci, w pasie drogi powiatowej 2401C Mokre - Krzekatowo - Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 678/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w pasie drogi powiatowej nr 3407C ulica Marulewska w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 677/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przesadzenie 3 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 676/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 675/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek za lokale u偶ytkowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 674/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie najmu pomieszcze艅 mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 673/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 672/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przekazania pomieszcze艅 na biura dla Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 671/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiego 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 670/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 669/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 668/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 Gminnej Sp贸艂ce Wodnej w Kruszwicy w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Gopla艅skiej 2.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 667/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za III kwarta艂 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 666/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wyp艂acenia Pa艅stwu Henrykowi i Barbarze Gronikowskim w zwi膮zku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowroc艂awski nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej poszerzenia pasa drogowego ulicy Szymborskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 665/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych szk贸艂 i plac贸wek, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski za rok szkolny 2008/2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 664/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica 艢wi臋tokrzyska w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 663/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia .... pa藕dziernika 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 662/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 661/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przesadzenie drzewa rosn膮cego na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 660/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 4 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 659/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 658/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009r
w sprawie w艂膮czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego cz臋艣ci lokalu u偶ytkowego, zamiany i przekazanie na potrzeby Domu Pomocy Spo艂ecznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 657/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009r
w sprawie w艂膮czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego cz臋艣ci lokalu u偶ytkowego i zamiany najm贸w lokali mieszkalnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 656/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009r
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu defibrylatora z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Kardiologicznym z Poddzia艂em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni膮 Hemodynamiki Szpitala im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 655/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009r
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu EKG z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Kardiologicznym z Pododdzia艂em Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pracowni膮 Hemodynamiki Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 654/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wskazania dr贸g powiatowych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pn. ,, Narodowy Program Przebudowy Dr贸g Lokalnych 2008-2011'''
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 653/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 652/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 samochodu osobowo-towarowego LUBLIN II b臋d膮cego w posiadaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu w drodze przetargu ofertowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 651/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew rosn膮cych na terenie nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie powiatu, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 650/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2520C Chrz膮stowo-Wielowie艣.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 649/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za II kwarta艂 2009 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 648/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu, gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 647/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia do maj膮tku Powiatu Inowroc艂awskiego w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 646/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przekazania na okres 3 lat nieodp艂atnie u偶ytkowanie ,, Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych Warzynek '' pomieszcze艅 celem dalszego prowadzenia kawiarenki terapeutycznej dzia艂aj膮cej przy Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 645/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2009r
w sprawie zaopiniowania propozycji wy艂膮czenia z u偶ytkowania odcinka drogi publicznej kategorii gminnej na ul. 17 Stycznia w Gniewkowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 644/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2009r
w sprawie zaopiniowania propozycji wy艂膮czenia z u偶ytkowania drogi publicznej kategorii gminnej w miejscowo艣ci Perkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 643/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2009r
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi powiatowej nr 2502C po艂o偶onej na terenie gminy Z艂otniki Kujawskie do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 642/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2009r
w sprawie przyj臋cia do maj膮tku Powiatu Inowroc艂awskiego w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 641/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2009r
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 640/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2009r
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 10 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica 艢wi臋tokrzyska oraz 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3419C ulica Szymborska w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 639/2009r
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2009r
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowi膮cych mieszkaniowy zas贸b Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 638/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 637/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 - Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 636/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce-Parchanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 635/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica 艢wi臋tokrzyska w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 634/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwo dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 633/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 632/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 631/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J.Kasprowicza w Inowroc艂awiu, za I p贸艂rocze 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 630/09
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 629/09
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie przej臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 628/09
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie przej臋cia z Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy samochodu osobowego Fiat Uno 1,0 Kat i przekazania go do M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 627/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2009 r.
w sprawie zaliczenia ulic S艂onecznej, Spacerowej, Le艣nej oraz Budowlanej w D膮browie Biskupiej do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 626/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
w sprawie roz艂o偶enia na raty wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 625/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 624/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie wyst膮pienia do S膮du Rejonowego w Inowroc艂awiu V Wydzia艂u Ksi膮g Wieczystych z wnioskiem o wykre艣lenie hipotek zapisanych na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 623/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie wyst膮pienia do S膮du Rejonowego w Inowroc艂awiu V Wydzia艂u Ksi膮g Wieczystych z wnioskiem o wykre艣lenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 622/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie wyst膮pienia do S膮du Rejonowego w Inowroc艂awiu V Wydzia艂u Ksi膮g Wieczystych z wnioskiem o wykre艣lenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 621/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1-Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 620/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 619/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2009
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a 618/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 19 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2555C Ko艣cielec-Batkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a 617/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za II kwarta艂 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 616/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2009r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 615/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 614/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 613/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 612/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udzia艂u w zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Latkowie, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 611/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu oraz Bursy Szkolnej nr 1 - Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 610/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 stalowej, naziemnej rampy do przegl膮d贸w pojazd贸w samochodowych, po艂o偶onej na dzia艂ce 52/3 Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 609/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia drogi powiatowej nr 2354C Szelejewo- O膰wieka w km 0+000 梅 3+446 o d艂ugo艣ci 3,446 km - kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 608/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Rady Miejskiej Inowroc艂awia zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia strefy p艂atnego parkowania w Inowroc艂awiu oraz wysoko艣ci stawek op艂at za parkowanie pojazd贸w samochodowych na drogach publicznych w strefie p艂atnego parkowania i sposobu ich pobierania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 607/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie udzielenia Paniom Helenie Trzci艅skiej-Tacik i Justynie Micha艂owskiej bonifikaty od ceny sprzeda偶y zabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Ostrowie, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 606/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 605/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Stanek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 604/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Micha艂a Sztabrowskiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 603/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Klizy nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 602/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Teresy Kaczmarek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 601/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Wies艂awy Rutkowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 600/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Patryka Glonka nauczyciela kontraktowego w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych iim. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu ubiegajacego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 599/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Agaty Sobczak-Rakowskiej nauczycielki kontraktowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 598/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Leszka Szymczaka nauczyciela kontraktoweog w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu ubiegajacego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 597/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Marcina Szycha nauczyciela kontraktowego w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegajacego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 596/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Blanki Janickiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 595/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Hanny G艂uszkowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 594/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Anny Hynek nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 593/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Dariusza Deka艅skiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegajacego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 592/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Huberta Dobrza艅skiego nauczyciela kontraktowego w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegajacego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 591/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani El偶biety Tomaszweskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 590/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Aleksandry Harendy nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 589/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Beaty Fengler nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 588/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Anny Klockowskiej nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 587/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Moniki Treli nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 586/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Ireny Stasiak nauczycielki kontraktowej w Zespole Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 585/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Katarzyny G艂uszek-Dzie艂 nauczycielki kontraktowej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu ubiegajacej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 584/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pani Gra偶yny 艢liwczy艅skiej nauczycielki kontraktowej w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu ubiegajacego sie o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 583/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Artura Winiarczyka nauczyciela kontraktowego w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu ubiegajacego sie o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 582/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sparwie powo艂ania Komisji Egazaminacyjnej dla Pana Marcina Paternogi nauczyciela kontraktowego w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu ubiegajacego sie o awans na stopie艅 nauczyciela minowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 581/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu nagrody rocznej za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 580/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przyjecia Regulaminu Organizacyjnego O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 579/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozbi贸rke piwnicy-ziemianki po艂o偶onej na dzia艂ce nr 9/25 Zespo艂u Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 578/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkaniowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Matewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 577/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przekazania i przyj臋cia pomieszczenia na archiwum i biuro dla Powiatowego Urzedu Pracy w Inowroc艂awiu, Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Matewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 576/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szko艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 575/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powirzenia stanowiska Dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 574/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 573/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 102 drzew i 1821 m2 krzew贸w rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2592 C Z艂otowo-Brze艣膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 572/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 99 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2581C Kruszwica- W艂ostowo- Krzywe Kolano
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 571/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 9 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3421 C ulica 艢wietokrzyska w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 570/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetrgu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 569/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powo艂ani aKomisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 568/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 567/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 566/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 565/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
w sprawie zaopiniowania projektu uchwa艂y Rady Miejskiej Inowroc艂awia zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia sfery p艂atnego parkowania w Inowroc艂awiu oraz wysoko艣ci stawek op艂at za parkowanie pojazd贸w samochodowych na drogach publicznych w strefie p艂atnego parkowania i sposobu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 564/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do prowadzenia post臋powa艅 przetargowych i zawierania um贸w na prace zwi膮zane z termomodernizacj膮 budynku Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 563/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 562/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na rozbi贸rk臋 gara偶u murowanego po艂o偶onego na dzia艂ce nr 52/6 przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 561/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie przyj臋cia i przekazania budynku administracyjno-mieszkalnego i gospodarczo-magazynowego wraz z wyposa偶eniem oraz budowli b臋d膮cych w posiadaniu Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu oraz Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 560/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzew rosn膮cych w Batkowie, w pasie drogi powiatowej nr 2555C Ko艣cielec-Batkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 559/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 558/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 557/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie udzia艂u w zabudowanej nieruchomo艣ci w Latkowie, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 556/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie zgody i oddania w u偶yczenie pomieszcze艅 biurowych na Biuro Paszportowe dla Kujawsko-Pomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Bydgoszczy w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 555/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 3224C przy ulicy Macieja Wierzbi艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 554/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2009 roku
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2009 r. oraz za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 553/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Pani Marii Licznerskeij dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 552/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowisko dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 551/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 18 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 550/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3407 C przy ulicy Marulewskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 549/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu zestawu laparoskopowego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Ginekologii Szpitala Powiatowego im.dra Ludwika B艂a偶ka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 548/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu do wspomagania oddechu CPAP z przeznaczeniem do uzytkowania w Oddziale Noworodkowym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 547/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu do znieczulenia og贸lnego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Anestezjologi i Intensywnej Terapii szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 546/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu EKG z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Elektrodiagnostyki Szpitala Powiatowego im.dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 545/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie informacji za rok 2008 obejmuj膮cej: wykonania bud偶etu, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielanych, wykaz udzielanych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 544/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert dla organizacji pozarz膮dowych ubiegaj膮cych si臋 o wsparcie wykonywania zada艅 publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 543/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 06 maja 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 542/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu sprzeda偶y samochodu stanowi膮cych specjalistyczne 艣rodki transportu sanitarnego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 541/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 540/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 539/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie dotacji na prace konserwatprskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rekestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣c Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 538/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 537/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie powo艂ania sk艂adu i przyj臋cia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2009 roku wykonywanie zada艅 publicznych powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 536/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za I kwarta艂 2009 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 535/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie umorzenia wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 534/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie odmowy umorzenia wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 533/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie zaoponiowani apropozycji zaliczenia dr贸g na terenie Miasta i Gminy Pako艣膰 do kategorii dr贸g gminnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 532/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 17 drzew rosn膮cych w miejscowo艣ci Tarn贸wek, na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie- Filia w Tarn贸wku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 531/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 530/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ulicy Inowroc艂awskiej 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 529/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przyt ulicy Inowroc艂awskeij 13 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 528/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia form przetargu na zbycie udzia艂u w zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Latkowie, gm. Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 527/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy Przetargu na zbycie zabudowanych nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Ostrowie gm. Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 526/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie przekazania do u偶ywania Zespo艂u Boisk Sportowych wybudowanych w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" ZSP nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 525/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie przej臋cia z ZSP im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu samochodu osobowego marki Opel Corsa "C" 1,0 i przekazania go do ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 524/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie pe艂nienia przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu roli Beneficjenta w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 523/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 08 kwietnia 2009 r.
w sprawie podzia艂au 艣rodk贸w finansowych na realizacj臋 w 2009 roku program贸w profilaktycznych przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 522/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia konkursu ofert na wyb贸r organizatora emisji obligacji Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 521/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3413C przy ulicy Stanis艂awa Przybyszewskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 520/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzew rosn膮cych na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 519/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 8 drzew rosn膮cych w miejscowo艣ci 艢艂o艅sk, w pasie drogi powiatowej nr 2536 C Szad艂owice-Parchanie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 518/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice-Rojewo-Inowrpc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 517/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzew rosn膮cych w miejscowo艣ci Br贸dzki, w pasie drogi powiatowej nr 2577C Br贸dzki-Bochorce
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 516/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 515/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2009 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 514/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 513/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Rojewo oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Rojewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 512/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pako艣膰 na lata 1008-2011 z perspektyw膮 na lata 2012-2015
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 511/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Inowroc艂aw i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 510/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na roz艂o偶enia na raty wierzytelno艣ci wynikaj膮cej z na艂o偶enia kary za przejazd po drogach publicznych pojazd贸w nienormatywnych bez zezwolenia okre艣lonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu, zgodnie z decyzj膮 administracyjn膮 nr WITD.DI.0152.W./315/39/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 509/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie i wydatkach bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskeigo na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 508/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie zbiorczego sprawozdania o ilo艣ci i kwocie udzielonych umorze艅 i ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje sie przepis贸w ustawy- Ordynacji podatkowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 507/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskeigo
z dnia 11 marca 2009 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 506/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie przyjecia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2008 roku do 31 stycznia 2008 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 505/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艣rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 504/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu wynajmu pomieszcze艅 u偶ytkowych, znajduj膮cych sie w budynku Szpitala Powiatowego im. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu z przeznaczeniem an prowadzenie pracowni hemodynamiki
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 503/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2009 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 502/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu samochod贸w stanowi膮cych specjalistyczne 艣rodki transportu sanitarnego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pogotowiu Ratunkowym
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 501/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatury i sprz臋tu medycznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Szpitalu Powiatowym im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 500/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu unit贸w laryngologicznych z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 499/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu kabiny audiometrycznej z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Odzdziale Laryngologicznym Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 498/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu wywo艂ywarki do zdj臋膰 mammograficznych (ciemni) z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Mammograficznej zak艂adu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 497/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnai 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu duodenoskopu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 496/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu myjni dezynfekator贸w z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 495/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu zestawu gastroskopu i kolonoskopu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Endoskopii Gastoeterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 494/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu autoklawu kasetowego STATIM 5000 z drukark膮, kaset膮 standardow膮 i kaset膮 dodatkow膮 z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 493/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2008 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 492/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 491/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskeigo
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 grunt贸w rolnych po艂o偶onych w Parchaniu gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 490/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia na rok 2009 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powait Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 489/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia drogi powiatowej nr 2373C Wilkowo-Mierucin w km 0+00梅0+800 o d艂ugo艣ci 0,800 km-kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 488/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskeigo na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 487/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie odst膮pienia od egzekucji nalezno艣ci za zaprzestanie przez uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach aktywno艣ci zmierzaj膮cej do uzyskania ECDL
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 486/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskeigo
z dnia 04 lutego 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuniecie drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3224C przy ul. Macieja Wierzbi艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 485/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Panu Paw艂owi Mr贸wczy艅skiemu-wykonawcy dokumentacji prowjektowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 484/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powaitu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 483/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej we wsi Markowo, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 482/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrkowicach, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 481/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2009 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powaitu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 480/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie przeznaczenia pomieszcze艅 biurowych dla Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskeij 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 479/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskeigo
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskeigo lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskeij 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 478/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku lipa, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2555C Ko艣cielec-Batkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 477/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji Programu Ochrony 艢rodowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Gminy D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 476/2009
zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzew gatunku klon, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice-Ko艂odziejewo-Mogilno, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 63, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 475/2009
zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 21 drzew rosn膮cych na pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo_Tupad艂y, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 22/1 i 1/1, stanowi膮cych minie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 474/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 473/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2009
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 472/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Matewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 471/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowgo przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 470/2009
zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 biurowych dla oddzia艂u Wojew贸dzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w budynku Starostwa przy ul. Matewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 469/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 468/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wyboru oferty organizacji pozarz膮dowej na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej- prowadzenie w 2009 r. Specjalistycznego O艣rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 467/2009
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2009 r.
w sprawie wyboru oferty organizacji pozarz膮dowej na realizacj臋 zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej- prowadzenie w 2009 r. O艣rodka Interwencji Kryzysowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 466/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 465/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 464/2008
Zarz膮du Powiayu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 463/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 462/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 461/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 460/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na zlecenie w 2009 roku realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej - prowadzenie specjalistycznego o艣rodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 459/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na zlecenie w 2009 roku realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej - prowadzenia o艣rodka interwencji kryzysowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 458/2008
zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia Pana Andrzeja B膮kowskiego pracownika Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Latkowie do wydawania decyzji administracyjnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 457/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 grudnia 2008r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 456/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizcji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 455/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 454/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej poo偶onej w Markowie gmina Gniewkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 453/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Markowie gmina Gniewkowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 452/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 grudnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2008 r. oraz za okes od 1 stycznia 2008 r. do 30 wrze艣nia 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 451/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony 艢rodowiska dla Mista Inowroc艂awia na lata 2008-2011 oraz projektu Aktualizacji Gminnego Planu gospodarki Odpadami dla mista Inowroc艂awia na lata 2008-2011.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 450/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie rozwi膮zania um贸w najmu lokali mieszkalnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 449/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia referat贸w w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 448/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Marii Licznerskiej na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 447/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku na nieruchomo艣ci zabudowanej w Piotrkowicach, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 446/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia z Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy magnetowidu i przekazania go do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 445/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia z Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku gara偶u blaszanego i przekazania go do Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 444/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 443/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu procesora tkankowego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂adzie Anatomii Patologicznej Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 442/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu wideogastroskopu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 441/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu analizatora hematologicznego z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala Powiatowego im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 440/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2009 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 439/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie przyj臋cia z Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu 2 samochod贸w osobowych marki Opel Corsa i przekazania ich do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 438/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 52 sztuk obumar艂ych drzew, rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasach dr贸g powiatowych: nr 2567C ulica M膮tewska, 3423C ulica Wielkopolska, 3413C ulica Przybyszewskiego, 3412C ulica Pozna艅ska, 3407C ulica Marulewska, 3401C ulica Cegielna, 2545C ulica Jacewska, 3416C ulica M. Sk艂odowskiej - Curie, 2518C ulica Marcinkowskiego, 3411C ulica Okr臋偶na, 3426C ulica ks. P. Wawrzyniaka, 3417C ulica Sikorskiego, 3422C ulica Toru艅ska, 3409C ulica Narutowicza, 3424C ulica Wierzbi艅skiego, 3414C ulica R膮bi艅ska, 2555C ulica Batkowska, 3410C aleja Niepodleg艂o艣ci, 3415C ulica Roosevelta, na dzia艂kach stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 437/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku jesion oraz 5 drzew gatunku topola, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2512C Kr臋偶o艂y - Tuczno, na dzia艂kach stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 436/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku jesion i drzewa gatunku klon, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - Ko艂odziejewo - Mogilno oraz 3 drzew gatunku topola, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo - Ko艂uda Ma艂a, na dzia艂kach stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 435/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie obumar艂ego drzewa gatunku jesion, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy, na dzia艂ce stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 434/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 8 sztuk drzew gatunku jesion, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dzia艂ce stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 433/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 432/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 431/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 430/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 429/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za III kwarta艂 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 428/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Ludzisko 79.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 427/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z terenu nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 29 drzew rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 33/14 oraz 16 drzew rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie, filia Tarn贸wko, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 20.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 426/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku jesion rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2507C Jaksice - Tuczno - Rybitwy, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 86, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 425/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku grab zwyczajny, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2584C Polanowice - Gi偶ewo, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 10/1, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 424/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew gatunku klon zwyczajny rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2401C Krzekatowo - Pako艣膰, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 306, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 423/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku klon rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 3401C ulica Cegielna w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 200/1 stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 422/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 421/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 420/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego do komisji przeprowadzaj膮cej inwentaryzacj臋 mienia Skarbu Pa艅stwa b臋d膮cego we w艂adaniu instytucji i pa艅stwowych jednostek organizacyjnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 419/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie powierzenia Panu Romualdowi Jask贸lskiemu stanowiska dyrektora O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 418/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 417/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 416/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Markowie gmina Gniewkowo oraz okreslenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 415/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Markowie gmina Gniewkowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 414/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu mammografu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Zak艂dzie Diagnostyki Obrazowej Szpiatala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 413/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu do znieczulenia z przeznaczeniem do uzytkowania w Bloku Operacyjnym Szpiatala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 412/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Szpiatalu Powiatowym im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 411/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu pomp infuzyjnych z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Szpiatlu Powiatowym im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 410/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu fakoemulsyfikatora z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂膮偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 409/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu lasera neodymowego (Nd:YAG) z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Okulistycznym Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 408/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia dr贸g po艂o偶onych w Powiecie Aleksandrowskim kategorii dr贸g powiatowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 407/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 406/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 03 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za II kwarta艂 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 405/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 404/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia drogi powiatowej nr 2037 Dobrzejewice - 艢i臋tos艂aw - Mazowsze o d艂ugo艣ci 1,018 km - kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 403/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dr贸g na terenie miasta Inowroc艂awia do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 402/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie zwrotu nak艂ad贸w poniesionych na wymian臋 okien w lokalu mieszkalnym po艂o偶onym w Or艂owie 52/2.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 401/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dr贸g na terenie miasta Inowroc艂awia do kategori dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 400/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu nagrody rocznej za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 399/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu o sfinansowanie dzia艂a艅 gwarantuj膮cych bezpiecze艅stwo zdrowotne obywteli.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 398/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 397/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu oraz planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc艂awiu, za I p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 396/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 395/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykoanania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂wiu za I p贸艂rocze 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 394/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu pozyskiwania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 393/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 392/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie ucylenia uchwa艂y nr 39/99 Zarz膮du Powiatu w Inowroc艂awiu z dnia 8 wrze艣nia 1999 r. w sprawie powo艂ania Komisji ds. opiniowania organizacji i bezpiecze艅stwa ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 391/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 390/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie przekazania w budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu sali konferencyjnej Powiatowemu Urz臋dowi Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 389/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awksiego dw贸ch lokali mieszkalnych usytuowanych w bydynku Ludzisko 79.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 388/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na podzia艂 mieszkania i wy艂膮czenie cz臋艣ci mieszkania z mieszkanowiego zasobu powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 387/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie przekazania w budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu pomieszcze艅 biurowych dla Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 386/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dzi臋wcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 385/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 06 sierpnia 2008 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 384/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie informacj kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za II kwarta艂 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 383/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 382/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 381/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne na udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego w wysoko艣ci 7.450.000,- z艂
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 380/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 379/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2008 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 378/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu O艣rodka Adopcyjno - Opieku艅czego przy Domu Dziecka w Jaksicach - Plac贸wce Wielofunkcyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 377/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 376/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia sk艂adu osobowego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 375/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Wawrzyniak nauczycielki kontraktowej w Zespole Ponadgimnazjalnym im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 374/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia do maj膮tku Powiatu Inowroc艂awskiego w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 373/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia ceny wywo艂awczej sprzedawanych w drodze licytacji publicznej maszyn stolarskich b臋d膮cych w posiadaniu Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 372/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 371/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie trzech drzew gatunku lipa rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3407C ul. Marulewska w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 93, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 370/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do zawierania um贸w na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych w zwi膮zku z rozbudow膮 Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 369/2008
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu w sprawie przyj臋cia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 368/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r
w sprawie powo艂ania komisji do przekazania nieruchomo艣ci zabudowanej pa艂acem po艂o偶onej w Piotrkowicach gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 367/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przekazania zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy 艢wi臋tego Ducha 90.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 366/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 365/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 364/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 363/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Piotrkowicach gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 362/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy 艢wi臋tego Ducha 90.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 361/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Krzymi艅skiego 8.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 360/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew gatunku topola, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2536C Szad艂owice-Parchanie, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 178, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 359/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie zgody na usuni臋cie 2 drzew gatunku lipa, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2570C Pieranie-Papros, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 30, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 358/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew gatunku topola, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2559C Janikowo-Ko艂uda Ma艂a, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 12 i 96, stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 357/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 1 drzewa gatunku jesion, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2536C Jaksice-Tuczno-Rybitwy, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 205, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 356/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w spraiwe wyra偶enia zgody na usuni臋cie 10 drzew gatunku topola, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2543C O艣niszczewko-Brudnia-Stanomi, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 44/4, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 355/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 14 drzew oraz 42 m2 krzew贸w rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie filia Parchanie, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 125, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 354/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 5 drzew, rosn膮cych na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 97/25, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroclawskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 353/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie drzewa gatunku jesion rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 3403C ulica 艢wi臋tego Ducha w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 184, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 352/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 1 drzewa gatunku topola, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej nr 2567C ul. M膮tewska w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 29/7, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 351/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew, rosn膮cych na terenie przyleg艂ym do budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, przy ulicy Roosevelta 36-38, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 78/3, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 350/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie wyra偶ania zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu wynajmu pomieszcze艅 u偶ytkowych, znajduj膮cych si臋 w bydynku Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni rezonansu magnetycznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 349/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 04 czerwca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za marzec 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 348/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 347/08
Zarz膮du Pwiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do zawierania um贸w na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych w zwi膮zku z rozbudow膮 Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie Filia w Parchaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 346/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie informacji za rok 2007 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂oono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 345/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Alicji Aleksander na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 344/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zatrudnienia Pana Rafa艂a Waltera na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 343/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr 291/2008 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie sprzeda偶y maszyn rolniczych b臋d膮cych w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 342/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie zasad udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 341/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie pe艂nomocnictwa upowa偶niaj膮cego do zawierania um贸w na wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie prac budowlanych w zwi膮zku z rozbudow膮 Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie Filia w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 340/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu organizacyjnego Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 339/08
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 338/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awksiego
z dnia 14 maja 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za stycze艅 2008 r. i luty 2008 r. oraz za okres od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 337/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
w sprawie stanowiska Zarz膮du Powiatu odno艣nie wniosku Pana Edwarda P. dotycz膮cego roz艂o偶enia na raty nale偶no艣ci z tytu艂u nabycia nieruchomo艣ci zabudowanej pa艂acem po艂o偶onej w Piotrkowicach gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 336/08
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie upowa偶nienia Dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Latkowie do podejmowania wszelkich czynno艣ci w zakresie przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na opracowanie w 2009 roku dokumentacji projektowej na remont dr贸g powiatowych metod膮 powierzchniowego utrwalania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 335/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 334/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkurs贸w ofert dla organizacji pozarz膮dowych ubiegaj膮cych si臋 o wspieranie wykonywania zada艅 publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 333/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 332/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 07 maja 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 331/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 330/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 329/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 328/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zwolnienia Pana W艂odzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 327/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 208 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za I kwarta艂 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 326/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 325/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozwi膮zania Zespo艂u Koordynacyjnego do spraw zagospodarowania i adaptacji budynku i teren贸w wok贸艂 Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 345a.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 324/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze licytacji publicznej samochod贸w marki: FS-Lublin 呕uk i FSO Warszawa Polonez Caro 1,6 b臋d膮cych w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 323/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie sprzeda偶y maszyn b臋d膮cych posiadaniu Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 322/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na rozbi贸rk臋 dw贸ch obiekt贸w budowlanych i konstrukcji metalowej po by艂ym obiekcie cieplarni, po艂o偶onych na dzia艂ce nr 125 w miejscowo艣ci Parchanie, zapisanej w ksi臋dze wieczystej KW 27442.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 321/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji obiekt贸w budowlanych po艂o偶onych na dzia艂ce 125 w miejscowo艣ci Parchanie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 320/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 r
w sprawie upowa偶nienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet VII Promocja integracjii spo艂ecznej, Dzia艂anie 7.1 Rozw贸j i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia艂anie 7.1.2 Rozwoju i upowszechnianie aktywnej integracji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 319/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 318/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 09 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu i przyj臋cia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2008 roku wykonanie zada艅 publicznych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 317/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂wskiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 316/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 315/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 314/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie przej臋cia z Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu samochodu ci臋偶arowego Star 742L i przekazania go na rzecz Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z/s w Latkowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 313/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowi膮cych mieszkaniowy zas贸b Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwala nr 312/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu wynajmu pomieszcze艅 u偶ytkowych, znajduj膮cych si臋 w budynku Szpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w inowroc艂awiu, z przeznaczeniem na prowadzenie dzia艂alno艣ci przez Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 311/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu zestawu: wideogastrskop i wideokolonoskop z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Dzpitala Powiatowego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 310/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia Planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 309/08
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 02 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za pa藕dziernik 2007 r. i listopad 2007 r. oraz za okres od 1 stycznia 2007 do 30 listopada 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 308/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie pe艂nienia przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu roli Beneficjenta w projekcie realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 307/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew gatunku topola, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica - Papros, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 96, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 306/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 4 drzew gatunku morwa czarna, rosn膮cych na terenie I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu przy ulicy 3 Maja 11/13, na dzialce ewidencyjnej nr 14, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 305/08
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 1 drzewa gatunku klon i 4 drzew gatunku topola, rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu przy ulicy Wierzbi艅skiego, na dzia艂ce ewidencyjnej ne 1/17, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 304/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wawrzynie na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Markowicach gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 303/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d Domu Pomocy Spo艂ecznej w Wawrzynie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Markowie gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 302/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 301/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca208 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Sportu w Powiecie Inowroc艂awskim.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 300/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie zbiorowego sprawozdania o ilo艣ci i kwocie udzielenia umorze艅 i ulg w sp艂acie wierzytelno艣ci powiatowych jednostek organizacyjnych z tytu艂u nale偶no艣ci pieni臋偶nych, do kt贸rych nie stosuje si臋 przepis贸w ustawy - Ordynacja podatkowa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 299/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 298/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 05 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 297/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 05 marca 2008 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 grunt贸w rolnych wraz z budynkami gospodarczymi po艂o偶onych w Markowie gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 296/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 05 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 295/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej polo偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 294/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku Ludzisko 77 na najem lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Piotrkowice 29 oraz wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie lokalu nr 4 w budynku Ludzisko 77 z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroclawskiego i przekazania na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 293/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie w艂膮czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroclawskiego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Piotrkowice 29, wyra偶enia zgody na zamian臋 lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Ludzisko 77 na najem lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Piotrkowice 29 oraz wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie lokalu nr 2 w budynku Ludzisko 77 z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego i przekazania na potrzeby Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 292/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie w艂膮czenia do zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego nr 2 w bydynku Piotrkowice 29, wyra偶enia zgody na zamian臋 lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku Ludzisko 77 na najem lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku Piotrkowice 29 oraz wyra偶enia zgody na wy艂膮czenie lokalu nr 3 w budynku Ludzisko 77 z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego i przekazania na potrzeby Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 291/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie sprzeda偶y maszyn rolniczych b臋d膮cych w posiadaniu Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 290/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyboru oferty organizacji pozarz膮dowej na realizacj臋 zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej - prowadzenie w 2008 r. O艣rodka Interwencji Kryzysowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 289/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2008 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w nie stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 288/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 287/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 286/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia ulic: Niezapominajki, Pi艂sudskiego oraz drogi bez nazwy w przebiegu od tor贸w kolejowych do drogi gminnej nr 151211C ul. Bagienna w Inowroc艂awiu do kategorii drog gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 285/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie pe艂nienia przez Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroclwiu w roli Beneficjenta w projektach realizowanych w ramach programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki 2007-2013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 284/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu osobowego marki Opel Astra II Kombi Komfort b臋d膮cego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu na rzecz Komendy Wojew贸dzkiej w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 283/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wynajmu pomieszczenia strychowego przy ul. Narutowicza 53 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 282/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie zatrudnienia pana Andrzeja Lipi艅skiego na stanowisku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 281/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia sk艂adu i zasad powo艂ywania cz艂onk贸w Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej dzia艂ania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 280/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotyczacej zaliczenia ulic: Ikara, J贸zefa Ulatowskiego, Adama Poszwi艅skiego, Boles艂awa Brodnickiego i Wrzosowej w Inowroc艂awiu do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 279/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia ulic: G贸rniczej, odcinka ulicy Szymborskiej od ul. G贸rniczej do ul. Andrzeja, Andrzeja i Naj艣wi臋tszej Marii Panny w Inowroc艂awiu do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 278/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 277/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie przyj臋cia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 276/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 192 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 93/1, 94/1, 95/1, 22/1, 89/1, 98/1 stanowiacych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 275/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2559C janikowo - Ko艂uda Ma艂a, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 96, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 274/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2550C Broniewice - Mogilno, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 53 w Wierzejewicach i na dzia艂ce ewidencyjnej nr 13 w broniewicach, stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 273/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyrazenia zgody na usuni臋cie 3 drzew gatunku klon, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3421C ulica 艢wi臋tokrzyska w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 152/2, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 272/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew gatunku jesion, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3403C ulica 艢wi臋tego Ducha w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 184, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 271/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 15 drzew gatunku topola i 2 drzew gatunku wierzba rosn膮cych przy ulicy Pozna艅skiej 384C w Inowroc艂awiu, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 10/7 i nr 10/10, stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 270/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew gatunku lipa, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 3413C ulica Przybyszewskiego w Inowroc艂awiu na dzia艂ce ewidencyjnej nr 126/1 stanowiacej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 269/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie przekazania mienia ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 268/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyst膮pienia do opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 267/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie przyj臋cia procedur przyjmowania i rozpatrywania wniosk贸w oraz udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si臋 ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 266/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie sprzeda偶y p艂uga 4 skibowego wahad艂owego, b臋d膮cego w posiadaniu Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu w trybie publicznego zaproszenia do rokowa艅.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 265/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 biurowych dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Inowroc艂awiu w budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 264/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie przeznaczenia w budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu pomieszcze艅 biurowych dla Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 263/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia na rok 2008 maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 262/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2008 zada艅 powiatu wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 261/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci zabudowanej pa艂acem, polozonej w Piotrkowicach gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 260/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze licytacji publicznej samochodu marki Star 742L s艂u偶膮cego do nauki jazdy, b臋d膮cego w posiadaniu Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 259/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 20 drzew rosn膮cych w Koscielcu w pasie drogi powiatowej nr 2554C Rycerzewo - Ko艣cielec na dzia艂ce ewidencyjnej nr 103, stanowiacej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 258/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyrazenia zgody na usuni臋cie 97 drzew rosnacych w pasie drogi powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 101/3, 31, 65, 149, 168, 192/2, 52 i 192/4 stanowiacych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 257/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyrazenia zgody na usuni臋cie 192 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 93/1, 94/1, 95/1, 22/1, 89/1 i 98/1 stanowiacych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 256/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 255/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyst膮pienia do S膮du Rejonowego w Inowroc艂awiu V Wydzia艂 Ksi膮g Wieczystych z wnioskiem o wykreslenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 254/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 253/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 252/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Ludzisko 77.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 251/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie wyl膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku III LO im. Kr贸lowej Jadwigi przy ul. Narutowicza 53 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 250/08
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2008 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na zlecenie organizacji pozarz膮dowej w 2008 roku realizacji zadania z zakresu pomocy spo艂ecznej - prowadzenie o艣rodka interwencji kryzysowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 249/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie najmu pomieszczenia u偶ytkowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 248/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie najmu lokalu mieszkalnego pani Hannie K.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 247/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 246/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 245/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂cacego im. Jana Kasprowicza w inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 244/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie zgody na usuni臋cie 17 drzew rosnacych w pasie drogi powiatowej nr 384C ulica Pozna艅ska w Inowroc艂awiu na dzia艂kach ewidencyjnych nr 10/7 i 9/2, stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 243/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniajaca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 242/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 241/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Pani Marii Licznerskiej dyrektorowi Domu Pomocy Spolecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 240/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 239/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w Domu Dziecka w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 238/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 nr 722/2006 Zarz膮du Powiatu w Inowroc艂awiu w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 237/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Vity Sydoruk - Kr贸l, nauczycielki kontraktowej w Zespole szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. genowefy jaworskiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 236/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla pani Joanny Konopki, nauczycielki kontraktowej w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cej si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 235/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu sprzeda偶y aparatu RTG TUR D 800-3.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 234/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatu do bada艅 urodynamicznych z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 233/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu ultrasonografu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Oddziale Urologii i Onkologii urologicznej szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 232/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 231/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za sierpie艅 2007 r. i wrzesie艅 2007 r. oraz za okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 230/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu echokardiografu z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Pracowni Echokardiograficznej Szpitala Powiatowego im. dra Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 229/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 17 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - 艁agiewniki na dzia艂kach ewidencyjnych nr: 16/1, 16/2 i 9, stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 228/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 50 drzew gatunku topola rosn膮cych na terenie po艂o偶onym w s膮siedztwie budynku Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu, zlokalizowanego przy ul. Pozna艅skiej 97, na dzia艂kach ewidencyjnych nr 13/24 i 18/5, stanowiacych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 227/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 67 drzew gatunku topola, 1 drzewa gatunku klon i 3 drzew gatunku brzoza rosnacych na terenie przyleg艂ym do budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, zlokalizowanego przy ulicy Matewskiej 17 na dzia艂ce ewidencyjnej nr 52/3 stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 226/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie sprzeda偶y maszyn rolniczych Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu oraz sprzeda偶y maszyn Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 225/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 224/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie zatrudnienia Pani Marii Licznerskiej na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 223/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2368C Z艂otniki Kujawskie - Barcin, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 130, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 222/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 6 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2542C Modliborzyce - Pieranie, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 106/1, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 221/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2407C Kolodziejewo - Trl膮g, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 245, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 220/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 2 drzew rosn膮cych w pasie drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Ko艂uda Wielka, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 51, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 219/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 7 drzew rosn膮cych w Inowroc艂awiu, w pasie drogi powiatowej nr 3422C ulica Toru艅ska, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 133, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 218/07
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 8 drzew rosn膮cych na terenie Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 58, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 217/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 46 drzew i 10m kwadratowych krzew贸w rosn膮cych na terenie Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu, na dzia艂ce ewidencyjnej nr 1/2, stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 216/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie wyst膮pienia do S膮du Rejonowego w Inowroc艂awiu V Wydzia艂u Ksi膮g Wieczystych z wnioskiem o wykre艣lenie hipoteki zapisanej na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 215/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007r.
w sprawie przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej we wsi Markowo gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 214/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 213/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia cen drewna pozyskanego z wycinki na drogach powiatowych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 212/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie przyj臋cia projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2008 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 211/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 210/07
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 209/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 208/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 207/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 206/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 listopada 2007 r.
w sprawie odwo艂ania Pana Grzegorz Roszaka ze stanowiska dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂cacego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 205/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 204/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za III kwarta艂 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 203/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 pa藕dziernika 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia procedur przyjmowania i ropatrywania wniosk贸w oraz udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si臋 ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 202/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 17 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie przez Publiczny Specjalistyczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem do u偶ytkowania w Szpitalu Powiatowym im dra Ludiwka B艂a偶ka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 201/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie udzia艂u pe艂nomocnictwa Pani Miros艂awy Olszak pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 200/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powierzenia Pani Miros艂awie Olszak pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 199/07
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inwroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 198/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 197/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania przedstawicieli Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego do komisji przeprowadzaj膮cej inwentaryzacj臋 mienia Skarbu pa艅stwa b臋d膮cego we w艂adaniu instytucji i pa艅stwowych jednostek organizacyjnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 196/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 195/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 194/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 193/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 192/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 191/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 190/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie sprzeda偶y maszyn rolniczych po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu oraz sprzeda偶y maszyn Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 189/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Pozna艅skiej 345 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 188/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 187/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za czerwiec 2007 r. i lipiec 2007 r. oraz za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 186/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie zwolnienia Pani Marii Koz艂owskiej ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 185/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 184/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 183/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 182/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 19 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 181/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 180/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 179/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 wrzesnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 178/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 177/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 176/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 175/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 174/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie pozbawienia ulicy Biskupa Antoniego Laubitza w Inowroc艂awiu kategorii drogi gminnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 173/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 wrze艣nia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 172/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 171/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na likwidacj臋 Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 170/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 169/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 168/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 167/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 166/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 165/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 164/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 163/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na najem cz臋艣ci budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu pod budow臋 regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 162/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 161/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie na nieruchomo艣ciach po艂o偶onych w Ostrowie i Tarn贸wku gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 160/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 sierpnia 2007 r.
w sprawie sposobu pozyskania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2007 r. Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 159/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyznania Dyrektorowi Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu nagrody rocznej za 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 158/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 157/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 156/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 155/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 154/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne na udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego w wysoko艣ci 5.500.000,- z艂.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 153/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za II kwarta艂 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 152/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w S艂aw臋cinku gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 151/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie wskazania cz艂onka do Wojew贸dzkiej Rady Bezpiecze艅stwa Ruchu Drogowego Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 150/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 149/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lipca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 148/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lipca
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 147/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lipca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 146/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 145/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 144/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Ko艣cielcu gmina Pako艣膰 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 143/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 142/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 141/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 140/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 139/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 138/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 137/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 136/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie wypowiedzenia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umowy najmu na pomieszczenia w budynku przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 135/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 134/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa panu Rafa艂owi Walterowi dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 133/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 132/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie przekazania w trwa艂y zarz膮d Zarz膮dowi Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 384c
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 131/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pani Alicji Aleksander dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 130/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pani Marii Koz艂owskiej dyrektorowi Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 129/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 128/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie og艂oszenia wynik贸w konkurs贸w ofert dla organizacji pozarz膮dowych ubiegaj膮cych si臋 o wspieranie wykonywania zada艅 publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 127/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 126/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 125/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 124/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia ulicy Solidarno艣ci w Kruszwicy do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 123/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatrudnienia pani Alicji Aleksander na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 122/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatrudnienia pana Rafa艂a Waltera na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 121/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przeniesienia pani Marii Koz艂owskiej do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu na stanowisko dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 120/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 119/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
w sprawie przyst膮pienia opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 118/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 117/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 116/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 115/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie na nieruchomosciach po艂o偶onych w Kaw臋czynie i Kijewie gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 114/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyznaczenia cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 113/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 112/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2007 r. wykonywanie zada艅 publicznych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 111/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 110/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 109/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 108/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 107/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Pani Alicji Aleksander pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 106/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Pani Marii Koz艂owskiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 105/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia ulic Wsp贸lnej, Spokojnej i Mieszka I w mie艣cie Kruszwica do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 104/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zaliczenia ulicy Szarych Szereg贸w w Inowroc艂awiu do kategorii dr贸g gminnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 103/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 102/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 101/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na 2007 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 100/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki zdrowotnej w Inowroc艂awiu za stycze艅 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 99/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za I kwarta艂 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 98/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie powierzenia pani Ma艂gorzacie 艁anieckiej pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 97/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeniesienia pani Marii Koz艂owskiej do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu oraz powierzenia jej obowi膮zk贸w dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 96/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 95/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 94/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 93/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 92/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 91/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeniesienia pani Alicji Aleksander do pracy w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie oraz powierzenia jej pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora tej jednostki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 90/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 89/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 88/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej pozbawienia drogi Plac Wolno艣ci w mie艣cie 艢lesin - kategorii drogi powiatowej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 87/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie zwolnienia pana W艂odzimierza Figasa ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 86/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskigo
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie zwolnienia pana Adama Matuszaka ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 85/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 84/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 83/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca
w sprawie wy艂膮czenia z zasobu mieszkaniowego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 82/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie przekazania monitoringu b臋d膮cego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu na rzecz Domu Dziecka w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 81/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie przekazania monitoringu b臋d膮cego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu na rzecz Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 80/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 79/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂ozonych w Inowroc艂awiu przy ul. Miechowickiej oraz okreslenie cen wywo艂awczych i wadi贸w w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 78/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 77/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 76/2007
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 75/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 74/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 73/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 72/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 71/07
Zarzadu Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 70/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 69/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 68/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 67/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 66/07
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 65/07
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 22 drzew gatunku jesion wynios艂y z terenu nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 15 drzew gatunku topola z terenu nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 63/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 62/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 61/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 czerwca do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 60/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 59/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 marca 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 58/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 8 marca 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 57/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie sposobu rozdysponowania wydatk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 56/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie upowa偶nienia pana Andrzeja Lipi艅skiego dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy drogi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 55/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa panu Andrzejowi Lipi艅skiemu dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 54/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 53/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 52/07
Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 51/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie przyj臋cia przedstawionego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2006.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 50/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie przyj臋cia planu finansowego Publicznego Specjalistycznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu na rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 49/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.
w sprawie zatrudnienia pana Andrzeja Lip艅skiego na stanowisku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 48/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2007 r.<
w sprawie przekazania dw贸ch komplet贸w monitoringu b臋d膮cych w posiadaniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 47/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 46/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 45/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 44/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 43/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 42/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 41/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 40/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 39/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 38/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 37/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 36/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 35/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 34/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 33/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 32/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 24 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 31/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 17 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
uchwa艂a nr 30/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 17 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 29/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 10 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 28/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 10 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 27/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 10 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 26/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 03 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 25/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 03 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 24/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 03 stycznia 2007 r
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 23/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 03 stycznia 2007 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 22/07
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 03 stycznia 2007r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 21/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 20/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 19/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 18/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 17/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 16/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 15/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 14/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 13/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 12/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 11/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 10/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 9/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 8/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 7/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 6/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 5/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 4/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 3/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 2/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 1/06
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2006 r.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706137