logo

Informacje o 艣rodowisku

Informacje o 艣rodowisku
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pó藕n. zm.), w艂adze publiczne s膮 obowi膮zane do prowadzenia publicznie dost臋pnych wykazów danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie. Publicznie dost臋pne wykazy prowadzi si臋 w formie elektronicznej i udost臋pnia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dost臋pny wykaz danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie, prowadzony jest za po艣rednictwem EKOPORTAL-u:

EKOPORTAL (kliknij, aby otworzy膰 nowe okno)

U偶ytkownik ma dost臋p do wyszukiwarki pozwalaj膮cej wyszukiwa膰 w bazie danych informacje o dokumentach zawieraj膮cych informacj臋 o 艣rodowisku i jego ochronie. W oknie wyszukiwarki u偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 okre艣lenia kryteriów, wg których system b臋dzie wyszukiwa艂 informacje. Wyszukiwanie jest mo偶liwe wg pojedynczo zadanych kryteriów oraz wg dowolnej ich kombinacji. Jako wynik dzia艂ania wyszukiwarki u偶ytkownik otrzymuje spis odnalezionych kart informacyjnych w formie tabeli.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16807967