logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2009

Zarz膮dzenie Nr 01/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 06 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej zmiany op艂at za korzystanie z posi艂k贸w w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 02/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 stycznia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Panu Tomaszowi Zygora stanowiska wicedyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego jm. Kr贸lowej Jadwigii
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 03/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 stycznia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 04/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 stycznia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 05/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porz膮dkowego korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko - Orlik 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 06/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 stycznia 2009 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko podinspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 07/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 08/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2009 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 09/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 02 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 02 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynno艣ci w zakresie ewakuacji pracownik贸w
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w 2009 r. w ca艂odobowych plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 06 stycznia 2009 r.
w sprawie : wprowadzenia instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w sp贸艂kach wodnych, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 4/2009 do Regulaminu zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach i organizacjach, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2009 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zatwierdzenia listy uczni贸w zakwalifikowanych na rok szkolny 2008/2009 do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu ,,Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego na terenie wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego '', realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu inowroc艂awskiego wdra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki - Dzia艂anie 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2009 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 grunt贸w rolnych po艂o偶onych w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Latkowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach samorz膮du terytorialnego, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 marca 2009 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie Nr 70/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie powo艂ania Komisji ds. bezpiecze艅stwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2008 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu oraz na wolne stanowiska kierownik贸w powiatowych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Janikowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bursie Szkolnej nr 1 Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na zadania z zakresu ochrony zdrowia w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 marca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do spraw Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do spraw wdro偶enia Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 oraz Zespo艂u do auditowania wewn臋trznego Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia dyrektor贸w i zast臋pc贸w dyrektor贸w powiatowych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w klubach sportowych, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Zespo艂u do spraw wdro偶enia Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 oraz Zespo艂u do auditowania wewn臋trznego Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w organizacjach po偶ytku publicznego, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie prowadzenia mapy zasadniczej miasta Inowroc艂awia wy艂膮cznie w systemie numerycznym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji wewn臋trznej kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2009 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu oraz na wolne stanowiska kierownik贸w powiatowych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2009 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2009 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2009 I
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2009 II
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2009 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Naczelnika Wydzia艂u Administracyjno - Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 czerwca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Inowroc艂awiu, kt贸ry otrzyma艂 dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2009
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci w Skalmierowicach, gmina Janikowo oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu przeprowadzenia s艂u偶by przygotowawczej i organizowania egzaminu ko艅cz膮cego t臋 s艂u偶b臋 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu Regulaminu okresowej oceny pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urz臋dniczych oraz na stanowiskach kierownik贸w powiatowych jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pana Micha艂a Wo艂膮kiewicza na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu w pracowni - stacji diagnostycznej w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu oraz Pana Grzegorza Klimczaka na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu w pracowni - spawalni elektrycznej w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lipca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2008
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2009 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2009 r.
w sprawie umorzenia wierzytelno艣ci Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu z tytu艂u op艂at za najem lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami z powodu zgonu najemcy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biura Audytu Wewn臋trznego i Kontroli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia sprzeda偶y stalowej, naziemnej rampy do przegl膮d贸w pojazd贸w samochodowych, po艂o偶onej na dzia艂ce 52/3 Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17 w formie licytacji publicznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokument贸w niearchiwalnych po zlikwidowanym Domu Dziecka w Or艂owie, znajduj膮cych si臋 w Archiwum Zak艂adowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lipca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 sierpnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 sierpnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bursie Szkolnej nr 1 Zak艂adzie Bud偶etowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Ma艂gorzacie Hedeszy艅skiej stanowiska wicedyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji okre艣laj膮cej organizacj臋 i zakres dzia艂ania archiwum zak艂adowego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2009 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Zespo艂u do spraw wdro偶enia Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 oraz Zespo艂u do auditowania wewn臋trznego Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86 A/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia procedur zarz膮dzania i kontroli finansowej projektu w ramach programu operacyjnego Kapita艂 Ludzki finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego - ,, Urz臋dnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorz膮dowej z powiatu inowroc艂awskiego '' .
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Marii Ciasnocha stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za korzystanie z posi艂k贸w w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia czynno艣ci sprawdzaj膮cych w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Instytucjonalnego Kontroli Wewn臋trznej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Bud偶etowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego nr 15 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2009 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w O艣rodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Jaksicach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie wprowadzenia standard贸w audytu wewn臋trznego, karty audytu wewn臋trznego i kodeksu etyki audytora wewn臋trznego, stanowi膮cych podstaw臋 funkcjonowania audytu wewn臋trznego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia systemu badania poziomu zadowolenia Klient贸w z us艂ug 艣wiadczonych przez Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Ksi臋gi Procedur Audytu Wewn臋trznego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu, stanowi膮cej podstaw臋 realizowania audytu wewn臋trznego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji egzaminacyjnej dokonuj膮cej sprawdzenia kwalifikacji uzyskanych przez kursant贸w po przeszkoleniu w zakresie transportu drogowego taks贸wk膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szko艂ach niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia Podr臋cznika procedur zarz膮dzania i kontroli wykonania zadania ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - Tupad艂y '' NrRPKP.01.01.00-04-005/009 wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
1. Osi priorytetowej 1. Rozw贸j infrastruktury technicznej
1.1 Infrastruktura drogowa regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia procedur zarz膮dzania i kontroli finansowej projektu w ramach programu operacyjnego Kapita艂 Ludzki finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego - ,, Zdoby膰 wiedz臋 wa偶na rzecz, ka偶dy powinien dost臋p do niej mie膰. Dodatkowe zaj臋cia dydaktyczno - wyr贸wnawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcz膮t i ch艂opc贸w ze szk贸艂 o kszta艂ceniu og贸lnym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli finansowej Projektu ,, Program szczepie艅 12 - latek z terenu Powiatu Inowroc艂awskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV ) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego '' ze 艣rodk贸w Mechanizmu Finansowego EOG
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szko艂ach niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2009
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownik贸w zwolnionych z odbywania s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia w 2009 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2009
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2009 r.
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w i zast臋pc贸w kierownik贸w jednostek bud偶etowych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16621227