logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2010

Zarz膮dzenie Nr 1/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 stycznia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia audyt贸w wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem audytu wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego poza planem audytu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2010
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 stycznia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2010 na wolne stanowiska urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2009 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. analizy ankiet z przeprowadzonego badania poziomu zadowolenia Klient贸w w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2010 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dokonuj膮cej sprawdzenia kwalifikacji uzyskanych przez kursant贸w po przeszkoleniu w zakresie transportu drogowego taks贸wk膮
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie : procedury dotycz膮cej ewidencjonowania korespondencji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 marca 2010 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2010 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 5/2010 do Regulaminu zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze - dyrektora O艣rodka Adopcyjno - Opieku艅czego w Jaksicach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w ca艂odobowej plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Zdrowotnej do spraw rozpatrywania wniosk贸w o udzielenie jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia w 2010 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego nr 15
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli prowadzonych przez Wydzia艂 Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka do sk艂adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onka do sk艂adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 czerwca 2010 r.
dotyczy inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie wyznaczenia cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lipca 2010 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Marii Ciasnocha stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Panu Romanowi Szaro stanowiska zast臋pcy dyrektora ds. organizacyjno - sportowych w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lipca 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za korzystanie z posi艂k贸w w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 sierpnia 2010 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy 艢wi臋tokrzyskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2010 r.
w sprawie zwolnienia Pani Marty Rzepy - nauczycielki w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t w Kruszwicy w ca艂o艣ci z obowi膮zku zwrotu zasi艂ku na zagospodarowanie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pana Jacka Drogowskiego w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pana Micha艂a Ledwolorza w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Anety Oczachowskiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Ewie Wr贸bel stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za korzystanie z posi艂k贸w w sto艂贸wce bursy zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki w Bursie Szkolnej nr 1 - Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego nr 15
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie szczeg贸艂owego sposobu przeprowadzania s艂u偶by przygotowawczej i organizowania egzaminu ko艅cz膮cego t臋 s艂u偶b臋 dla kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Wioletty Kuszy艅skiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Inowroc艂awskiego, zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pana Roberta Semrau w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Dorocie Grabskiej stanowiska wicedyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Olgi Szmytrowskiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu Kodeksu Etyki pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2010 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komendanta Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej, dzia艂aj膮cej na obszarze powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.
w sprawie wyznaczenia w grudniu 2010 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Kontroli Zarz膮dczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie procedur zarz膮dzania i kontroli wykonania projektu pn. : ,,Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku w celu dostosowania do obowi膮zuj膮cych standard贸w ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie wytycznych do gminnych plan贸w zarz膮dzania kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2010
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16706127