logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2018

Zarz膮dzenie Nr 114/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup i monta偶 systemu informatycznego wraz z urz膮dzeniami do obs艂ugi sesji Rady Powiatu Inowroc艂awskiego."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 18/2018 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - inspektora ochrony danych w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z 26 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 17/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z drogi i przejmowanymi na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 listopada 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 16/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarzadzenie Nr 96/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 16/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 95/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 pa藕dziernika 2018 roku
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni u偶ytkowej ( pod ksero ) znajduj膮cej si臋 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni u偶ytkowej ( pod monitor reklamowy ) znajduj膮cej si臋 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do odbioru rob贸t remontowych w budynku Niepublicznej Bursy Szkolnej po艂o偶onej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu wykonanych w 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 88/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 87/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 86/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 85/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie remontu pomieszcze艅 biurowych i korytarza parteru i I pi臋tra wraz z pracami towarzysz膮cymi w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. P. F. Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 84/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej warunk贸w korzystania ze sto艂贸wki szkolnej oraz wysoko艣ci op艂at za zakwaterowanie i wy偶ywienie w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 83/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂aty za korzystanie z posi艂k贸w w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 82/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z 19 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 81/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Wykonanie i monta偶 drzwi wej艣ciowych do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia si贸dmego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rad艂owie, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku szko艂y wraz z 艂膮cznikiem II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 15/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 14/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 13/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych , Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onka do sk艂adu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Inowroc艂awiu wykonuj膮cej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Inowroc艂awiu wykonuj膮cej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Arturowo, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego w wysoko艣ci 9 500 000,00 z艂 na okres dziesi臋ciu lat."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ani Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2016
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Digitalizacja dokument贸w PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie dzia艂a艅 harmonizuj膮cych zbiory danych powiatu inowroc艂awskiego realizowanych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 12/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Biurze Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 11/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru nr 9/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lipca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Biura Rady Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa plac贸wki opieku艅czo-wychowawczej w Kruszwicy."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na podwieszenie linii kablowej na istniej膮cych s艂upach energetycznych oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przebudow臋 dojazdu i chodnika oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku szko艂y wraz z 艂膮cznikiem II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja dachu budynku szko艂y, 艂膮cznika i sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na budow臋 o艣wietlenia oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie wprowadzenia "Polityki rachunkowo艣ci"w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na demonta偶 linii napowietrznej oraz na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie centralizacji rozlicze艅 zobowi膮za艅 z tytu艂u realizacji um贸w cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadz膮cymi dzia艂alno艣ci gospodarczej i nieb臋d膮cymi pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na budow臋 przy艂膮cza telekomunikacyjnego oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie pomostu p艂ywaj膮cego, wycink臋 ro艣linno艣ci oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2018, na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania komisji do spraw wy艂膮czania materia艂贸w zasobu z powiatowej cz臋艣ci pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia sz贸stego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rad艂owie, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 7/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 6/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia pi膮tego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Che艂mcach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia pi膮tego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Chlewiskach, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia w 2018 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 marca 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie obci膮偶enia s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w obr臋bach: P艂awin i Jaksiczki, gmina Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie wykonywania zada艅 obronnych na 2018 rok".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie realizacji zada艅 obrony cywilnej na 2018 rok".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 12 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2018 r.
w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie okre艣lenia maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w i zast臋pc贸w kierownik贸w jednostek bud偶etowych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - pe艂nomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokument贸w finansowo - ksi臋gowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2018 na wolne stanowisko urz臋dnicze - referenta w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2017 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie : powo艂ania Komisji do odbioru rob贸t remontowych w budynku Niepublicznej Bursy Szkolnej po艂o偶onej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu wykonanych w 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2018
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2018
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 16807938